İçinde EĞR geçen kelimeler

İçinde EĞR geçen kelimeler 594 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde EĞR geçen kelimeler

25 harfli

çok kısa dönem arz eğrisi, eğreti ata binen tez iner, eğriye eğri doğruya doğru, firma faktör istem eğrisi, kısa dönem maliyet eğrisi, mal transformasyon eğrisi, ödemeler bilânçosu eğrisi, pazar dönemi sunum eğrisi, tabansuyu düzeyi eğrileri, teklif eğrileri diyagramı, tektepeli bakışımsız eğri, uzun dönem maliyet eğrisi, yönlendirilmiş kapah eğri

24 harfli

değiştirilmiş üstel eğri, eğrelti otu zehirlenmesi, eğri süñük, (eğri iyeğü), eş ürün eğrileri paftası, istem eğrisinin değişimi, kendisi için eğretilenen, maksimal integral eğrisi, piyasa dönemi arz eğrisi, sertlik dağılım eğrileri, talep eğrisinin değişimi, tektepeli bakışımlı eğri, temel menevişleme eğrisi, üretim olanakları eğrisi, yüzeyin asli eğrilikleri

23 harfli

birikimli sıklık eğrisi, büyükçe integral eğrisi, cebirsel düzlemsel eğri, doz inaktivasyon eğrisi, eğreti kuyruk tez kopar, eğrisi doğrusuna gelmek, eş fayda eğrisi analizi, Gausçu eğrilik derecesi, istem eğrisinin kayması, kendisinden eğretilenen, kısa dönem sunum eğrisi, pazar dönemi arz eğrisi, talep eğrisinin kayması, tüketim sözleşme eğrisi, uzun dönem sunum eğrisi, üretim imkânları eğrisi, yatırım-tasarruf eğrisi, yeğinlik dağılış eğrisi, yığışımlı sıklık eğrisi

22 harfli

altıncı dereceden eğri, beşinci dereceden eğri, bumbar çöpül eğrekleri, eklemeli sıklık eğrisi, eş zaman deprem eğrisi, genelleşmiş eğretileme, ikikatlı noktasız eğri, manifoldun iç eğriliği, subjektif talep eğrisi, süre-potansiyel eğrisi, tayfsal dağılış eğrisi, türev titrasyon eğrisi, üretim sözleşme eğrisi

21 harfli

bireysel istem eğrisi, bireysel sunum eğrisi, bireysel talep eğrisi, denetim ölçütü eğrisi, doğrusal kısımlı eğri, duyarlıkölçümü eğrisi, eğri gemi doğru sefer, eğrinin bitim noktası, eş aydınlıklar eğrisi, eşaçılı spiral eğrisi, Euler eğrilik teoremi, genişleme yolu eğrisi, ikinci dereceden eğri, imgeletici eğretileme, objektif talep eğrisi, parçalı pürüzsüz eğri, transformasyon eğrisi

20 harfli

basit periyodik eğri, düzenli eğri parçası, düzgen sıklık eğrisi, eğri boyun hastalığı, eğrisiyle doğrusuyla, eş-yükselti eğrileri, fiyat tüketim eğrisi, gelir tüketim eğrisi, Harvard ABC eğrileri, işletme sunum eğrisi, kartallı eğrelti otu, ogive dağılım eğrisi, ölçünlü düzgülü eğri, özek soğuması eğrisi, regüler eğri parçası, seçkinsel eğretileme, tek parametreli eğri, yatırım talep eğrisi

19 harfli

akım-gerilim eğrisi, ansal büyüme eğrisi, aşırı çevrim eğrisi, atipik sunum eğrisi, düzeltilebilir eğri, düzgün eğri parçası, eğri altındaki alan, eğrinin hız vektörü, eşderinlik eğrileri, eşkalınlık eğrileri, faktör istem eğrisi, ikinci türev eğrisi, kartallı eğreltiotu, nesnel istem eğrisi, parçalı düzgün eğri, piyasa istem eğrisi, piyasa sunum eğrisi, piyasa talep eğrisi, solucan eğrelti otu, ürün dönüşüm eğrisi, yüzey soğuma eğrisi, ...

18 harfli

bileşik eğretileme, dengeli eğretileme, döviz istem eğrisi, döviz sunum eğrisi, döviz talep eğrisi, eniyi cevap eğrisi, eş tuzluluk eğrisi, eş yükselti eğrisi, eşyükseklik eğrisi, firma sunum eğrisi, ikil Pareto eğrisi, karakteristik eğri, kayıtsızlık eğrisi, Lucas sunum eğrisi, normal hata eğrisi, öznel istem eğrisi, parametre eğrileri, pekitli eğretileme, renk uyartı eğrisi, yalınç kapalı eğri, eğretileme öğeleri

17 harfli

atipik arz eğrisi, basit kapalı eğri, başçıl eğrilikler, çözünürlük eğrisi, dış çember eğrisi, döviz arzı eğrisi, Ebbinghaus eğrisi, eğrelti otugiller, eğri bacaklı kuzu, eğrisel regresyon, emek istem eğrisi, emek sunum eğrisi, eş anomali eğrisi, eş maliyet eğrisi, eşbasınç eğrileri, eşdeprem eğrileri, eşderinlik eğrisi, eşkalınlık eğrisi, eşsıcaklık eğrisi, eşyükselti eğrisi, farksızlık eğrisi, ...

16 harfli

açık eğreltileme, adcıI eğretileme, alaylı eğretilme, birim hızlı eğri, boynu eğri olmak, çan biçimli eğri, çok terimli eğri, dış teker eğrisi, doğrultulur eğri, eğreltiotugiller, eğrilik yarıçapı, eğrinin periyodu, eğrisel bağlanım, eğrisel konaçlar, erkek eğreltiotu, eşyağış eğrileri, eşyer ısı eğrisi, firma arz eğrisi, hipsografik eğri, iç çember eğrisi, katılaşma eğrisi, ...

15 harfli

açık eğretileme, aktiflik eğrisi, asimptotik eğri, bağlanım eğrisi, bakışımsız eğri, canlılık eğrisi, dalağı eğrilmek, dikmelik eğrisi, eğrilik çemberi, eğrilik çizgisi, eğrilik merkezi, eğrilik vektörü, eğrinin genliği, eğrinin merkezi, eğrisel, eğrili, eğrisel bağıntı, eş fayda eğrisi, eş gelir eğrisi, eş sıcak eğrisi, eşbasınç eğrisi, eşdeprem eğrisi, ...

14 harfli

ağızlık eğrisi, bakışımlı eğri, bozunma eğrisi, Cassini eğrisi, çoktepeli eğri, dağılım eğrisi, değre, (deyre), dönüşüm eğrisi, dörtlenik eğri, düzgen eğrilik, düzlemsel eğri, eğrelti otları, eğreti oturmak, eğretiye almak, eğriler takımı, eğrilik ekseni, eğrisel eğilim, eğrisel ilişki, eş ürün eğrisi, eşoylum eğrisi, eşyağış eğrisi, ...

13 harfli

Agnesi eğrisi, ağızlıkeğrisi, bellek eğrisi, büyüme eğrisi, çevrim eğrisi, çokbasık eğri, çözümsel eğri, destek eğrisi, dışbükey eğri, eğilim eğrisi, eğredi vermek, eğrelti özütü, eğreti asalak, eğreti vermek, eğri boyunluk, eğri söylemek, eğri sözlülük, eğri uydurumu, eğri uzunluğu, eğri yüzlülük, eğrilik özeği, ...

12 harfli

aşkı eğrceğe, azbasık eğri, bağıt eğrisi, buhar eğrisi, burgu eğrisi, bürüm eğrisi, çekme eğrisi, döneç eğrisi, düzeç eğrisi, düzenli eğri, düzgülü eğri, eğreti almak, eğreti verme, eğrez balığı, eğri cetveli, eğri çehreli, eğri düzgeni, eğri kararma, eğri kestane, eğri özdecik, eğri uydurma, ...

11 harfli

ateş eğrisi, ayak eğrisi, boru eğrisi, dümeni eğri, düzgün eğri, eğrelti otu, eğreti yapı, eğretilemek, eğri başlık, eğri çekmek, eğri gidiş,, eğri okumak, eğri yavşan, eğrilcenotu, eğrim büğrü, görgül eğri, ışık eğrisi, kapalı eğri, katı eğrisi, kemiği eğri, kuyruğueğri, ...

10 harfli

acı geğrek, acı geğrik, arz eğrisi, aşkın eğri, BOP eğrisi, boynu eğri, çan eğrisi, eğreklemek, eğreltiotu, eğri bacak, eğri büğrü, eğri çehre, eğri çizgi, eğri domar, eğri iyeğü, eğri kazık, eğri keski, eğri olmak, eğri pıçak, eğri sözlü, eğri yañış, ...

9 harfli

aslı eğri, beğrim ay, boynueğri, Böğrüeğri, BP eğrisi, CC eğrisi, değrinmek, Eğrekdere, eğretilen, eğretilik, eğretiluk, eğri ağaç, eğri doma, eğri iğne, Eğriambar, Eğribasan, Eğribayat, Eğribelen, Eğribucak, Eğrigüney, Eğrikavak, ...

8 harfli

ala eğri, baş eğri, C-eğrisi, çeğrimek, değrimek, döleğrek, eeğrilce, eğratlık, eğratluk, eğretili, eğri boy, eğri mum, eğri söz, eğri yel, eğri yüz, eğriağaç, Eğridere, Eğriekin, eğrikmek, eğrikoca, Eğrikuyu, ...

7 harfli

eğraltı, eğreğaç, eğrelti, eğremek, eğretli, Eğribel, Eğribük, Eğricek, Eğriçay, eğrigez, Eğrigöl, Eğrigöz, Eğriköy, Eğrikum, eğrilce, eğrilik, eğriliş, eğrilme, eğrimıh, eğrimli, eğrince, ...

6 harfli

Beğrük, değrek, değrim, eğreti, eğrice, eğriçe, eğrili, Eğrisu, emeğra, geğrek, meğrib, meğrur, neğrek, seğrek, seğrik, şeğrik, teğris, yeğrek, zeğrek, Eğriöz

5 harfli

bêğre, çeğre, Değri, eğran, eğrat, eğreç, eğrek, eğren, eğret, eğrez, eğriç, eğrik, eğrim, heğre, heğri, yeğre, eğrip

4 harfli

eğre, eğri

Kelime Ara