İçinde EĞRİ geçen kelimeler

İçinde EĞRİ geçen kelimeler 500 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

eğri aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. eğri anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde EĞRİ geçen kelimeler

25 harfli

çok kısa dönem arz eğrisi, eğriye eğri doğruya doğru, firma faktör istem eğrisi, kısa dönem maliyet eğrisi, mal transformasyon eğrisi, ödemeler bilânçosu eğrisi, pazar dönemi sunum eğrisi, tabansuyu düzeyi eğrileri, teklif eğrileri diyagramı, tektepeli bakışımsız eğri, uzun dönem maliyet eğrisi, yönlendirilmiş kapah eğri

24 harfli

değiştirilmiş üstel eğri, eğri süñük, (eğri iyeğü), eş ürün eğrileri paftası, istem eğrisinin değişimi, maksimal integral eğrisi, piyasa dönemi arz eğrisi, sertlik dağılım eğrileri, talep eğrisinin değişimi, tektepeli bakışımlı eğri, temel menevişleme eğrisi, üretim olanakları eğrisi, yüzeyin asli eğrilikleri

23 harfli

birikimli sıklık eğrisi, büyükçe integral eğrisi, cebirsel düzlemsel eğri, doz inaktivasyon eğrisi, eğrisi doğrusuna gelmek, eş fayda eğrisi analizi, Gausçu eğrilik derecesi, istem eğrisinin kayması, kısa dönem sunum eğrisi, pazar dönemi arz eğrisi, talep eğrisinin kayması, tüketim sözleşme eğrisi, uzun dönem sunum eğrisi, üretim imkânları eğrisi, yatırım-tasarruf eğrisi, yeğinlik dağılış eğrisi, yığışımlı sıklık eğrisi

22 harfli

altıncı dereceden eğri, beşinci dereceden eğri, eklemeli sıklık eğrisi, eş zaman deprem eğrisi, ikikatlı noktasız eğri, manifoldun iç eğriliği, subjektif talep eğrisi, süre-potansiyel eğrisi, tayfsal dağılış eğrisi, türev titrasyon eğrisi, üretim sözleşme eğrisi

21 harfli

bireysel istem eğrisi, bireysel sunum eğrisi, bireysel talep eğrisi, denetim ölçütü eğrisi, doğrusal kısımlı eğri, duyarlıkölçümü eğrisi, eğri gemi doğru sefer, eğrinin bitim noktası, eş aydınlıklar eğrisi, eşaçılı spiral eğrisi, Euler eğrilik teoremi, genişleme yolu eğrisi, ikinci dereceden eğri, objektif talep eğrisi, parçalı pürüzsüz eğri, transformasyon eğrisi

20 harfli

basit periyodik eğri, düzenli eğri parçası, düzgen sıklık eğrisi, eğri boyun hastalığı, eğrisiyle doğrusuyla, eş-yükselti eğrileri, fiyat tüketim eğrisi, gelir tüketim eğrisi, Harvard ABC eğrileri, işletme sunum eğrisi, ogive dağılım eğrisi, ölçünlü düzgülü eğri, özek soğuması eğrisi, regüler eğri parçası, tek parametreli eğri, yatırım talep eğrisi

19 harfli

akım-gerilim eğrisi, ansal büyüme eğrisi, aşırı çevrim eğrisi, atipik sunum eğrisi, düzeltilebilir eğri, düzgün eğri parçası, eğri altındaki alan, eğrinin hız vektörü, eşderinlik eğrileri, eşkalınlık eğrileri, faktör istem eğrisi, ikinci türev eğrisi, nesnel istem eğrisi, parçalı düzgün eğri, piyasa istem eğrisi, piyasa sunum eğrisi, piyasa talep eğrisi, ürün dönüşüm eğrisi, yüzey soğuma eğrisi, fiyat faktör eğrisi

18 harfli

döviz istem eğrisi, döviz sunum eğrisi, döviz talep eğrisi, eniyi cevap eğrisi, eş tuzluluk eğrisi, eş yükselti eğrisi, eşyükseklik eğrisi, firma sunum eğrisi, ikil Pareto eğrisi, karakteristik eğri, kayıtsızlık eğrisi, Lucas sunum eğrisi, normal hata eğrisi, öznel istem eğrisi, parametre eğrileri, renk uyartı eğrisi, yalınç kapalı eğri

17 harfli

atipik arz eğrisi, basit kapalı eğri, başçıl eğrilikler, çözünürlük eğrisi, dış çember eğrisi, döviz arzı eğrisi, Ebbinghaus eğrisi, eğri bacaklı kuzu, eğrisel regresyon, emek istem eğrisi, emek sunum eğrisi, eş anomali eğrisi, eş maliyet eğrisi, eşbasınç eğrileri, eşdeprem eğrileri, eşderinlik eğrisi, eşkalınlık eğrisi, eşsıcaklık eğrisi, eşyükselti eğrisi, farksızlık eğrisi, homotopik eğriler, ...

16 harfli

birim hızlı eğri, boynu eğri olmak, çan biçimli eğri, çok terimli eğri, dış teker eğrisi, doğrultulur eğri, eğrilik yarıçapı, eğrinin periyodu, eğrisel bağlanım, eğrisel konaçlar, eşyağış eğrileri, eşyer ısı eğrisi, firma arz eğrisi, hipsografik eğri, iç çember eğrisi, katılaşma eğrisi, kesitsel eğrilik, Lucas arz eğrisi, mal-kredi eğrisi, maliyet eğrileri, merkezler eğrisi, ...

15 harfli

aktiflik eğrisi, asimptotik eğri, bağlanım eğrisi, bakışımsız eğri, canlılık eğrisi, dalağı eğrilmek, dikmelik eğrisi, eğrilik çemberi, eğrilik çizgisi, eğrilik merkezi, eğrilik vektörü, eğrinin genliği, eğrinin merkezi, eğrisel, eğrili, eğrisel bağıntı, eş fayda eğrisi, eş gelir eğrisi, eş sıcak eğrisi, eşbasınç eğrisi, eşdeprem eğrisi, eşesinti eğrisi, ...

14 harfli

ağızlık eğrisi, bakışımlı eğri, bozunma eğrisi, Cassini eğrisi, çoktepeli eğri, dağılım eğrisi, dönüşüm eğrisi, dörtlenik eğri, düzgen eğrilik, düzlemsel eğri, eğriler takımı, eğrilik ekseni, eğrisel eğilim, eğrisel ilişki, eş ürün eğrisi, eşoylum eğrisi, eşyağış eğrisi, ikitepeli eğri, izohips eğrisi, izoterm eğrisi, kararma eğrisi, ...

13 harfli

Agnesi eğrisi, ağızlıkeğrisi, bellek eğrisi, büyüme eğrisi, çevrim eğrisi, çokbasık eğri, çözümsel eğri, destek eğrisi, dışbükey eğri, eğilim eğrisi, eğri boyunluk, eğri söylemek, eğri sözlülük, eğri uydurumu, eğri uzunluğu, eğri yüzlülük, eğrilik özeği, eğrinin eğimi, geodezik eğri, getiri eğrisi, harmonik eğri, ...

12 harfli

azbasık eğri, bağıt eğrisi, buhar eğrisi, burgu eğrisi, bürüm eğrisi, çekme eğrisi, döneç eğrisi, düzeç eğrisi, düzenli eğri, düzgülü eğri, eğri cetveli, eğri çehreli, eğri düzgeni, eğri kararma, eğri kestane, eğri özdecik, eğri uydurma, eğrim buğrum, eğrim büğrüm, eğrisel uzay, eğriş büğrüş, ...

11 harfli

ateş eğrisi, ayak eğrisi, boru eğrisi, dümeni eğri, düzgün eğri, eğri başlık, eğri çekmek, eğri gidiş,, eğri okumak, eğri yavşan, eğrilcenotu, eğrim büğrü, görgül eğri, ışık eğrisi, kapalı eğri, katı eğrisi, kemiği eğri, kuyruğueğri, Lame eğrisi, mırığı eğri, PATA eğrisi, ...

10 harfli

acı geğrik, arz eğrisi, aşkın eğri, BOP eğrisi, boynu eğri, çan eğrisi, eğri bacak, eğri büğrü, eğri çehre, eğri çizgi, eğri domar, eğri iyeğü, eğri kazık, eğri keski, eğri olmak, eğri pıçak, eğri sözlü, eğri yañış, eğri yüzey, eğri yüzlü, eğridemiri, ...

9 harfli

aslı eğri, beğrim ay, boynueğri, Böğrüeğri, BP eğrisi, CC eğrisi, değrinmek, eğri ağaç, eğri doma, eğri iğne, Eğriambar, Eğribasan, Eğribayat, Eğribelen, Eğribucak, Eğrigüney, Eğrikavak, eğrikazık, eğrikısac, eğriltmek, eğrioğlan, ...

8 harfli

ala eğri, baş eğri, C-eğrisi, çeğrimek, değrimek, eeğrilce, eğri boy, eğri mum, eğri söz, eğri yel, eğri yüz, eğriağaç, Eğridere, Eğriekin, eğrikmek, eğrikoca, Eğrikuyu, eğrilmek, eğriltme, eğrimadı, eğrimboz, ...

7 harfli

Eğribel, Eğribük, Eğricek, Eğriçay, eğrigez, Eğrigöl, Eğrigöz, Eğriköy, Eğrikum, eğrilce, eğrilik, eğriliş, eğrilme, eğrimıh, eğrimli, eğrince, eğrisin, Eğritaş, eğritme, ek eğri, meğrise, ...

6 harfli

değrim, eğrice, eğriçe, eğrili, Eğrisu, meğrib, seğrik, şeğrik, teğris, Eğriöz

5 harfli

Değri, eğriç, eğrik, eğrim, heğri, eğrip

4 harfli

eğri

Kelime Ara