İçinde EŞD geçen kelimeler

İçinde EŞD geçen kelimeler 167 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde EŞD geçen kelimeler

25 harfli

akımölçümsel eşdeğerleyim, iyonik eşdeğer iletkenlik

24 harfli

eşdeğerlik kalıbı örneği, eşdeğişirlik çözümlemesi, eşdeğişirlik durağanlığı, hata eşdeğişirlik dizeyi, ısınım işleysel eşdeğeri, iletkenlik eşdeğerleyimi, kesinlik eşdeğer teoremi, sınır eşdeğer iletkenlik

23 harfli

elektrokimyasal eşdeğer, eşdeğişirlik tahmincisi

22 harfli

eşdağoluş magma evresi, eşdeğerlilik katsayısı, eşdeğerlilik olasılığı, eşdikmelikli ışılölçer, ortaklaşa doz eşdeğeri, yönelti eşdikmelikleri

21 harfli

eşdeğişirlik dönüşümü, eşdeğişirlik yapıları, eşdeğişkin bileşenler, hiperbolik eşdikmelik, kendiyle eşdeğişirlik

20 harfli

dokuya eşdeğer madde, eşdeğerlik bağıntısı, eşdeğerlilik yöntemi, fotokimyasal eşdeğer, olağan eşdeğer sapma, yanaşık eşdeğerlilik

19 harfli

çapraz eşdeğişirlik, değerlemede eşdeğer, eşdeğer göstergeler, eşdeğer yörüngeçler, eşdeğeri eksicikler, eşdeğişirlik dizeyi, eşdeğişirlik kısıtı, eşdeğişirlik modeli, eşdeprem, izoseist,, eşderinlik eğrileri

18 harfli

doz eşdeğer debisi, doz eşdeğer sınırı, eşdeğer dalga boyu, eşdeğer denklemler, eşdeğer gramsayısı, eşdeğer iletkenlik, eşdeğerlik noktası, zayıflama eşdeğeri

17 harfli

eşdağoluş graniti, eşdeğer formüller, eşdeğer önermeler, eşdeğerlik bölüğü, eşdeğerlik kalıbı, eşdeğerlik kuralı, eşdeprem eğrileri, eşderinlik eğrisi, eşdikmelik yasası, geri eşdeğerleyim, hidrojen eşdeğeri, sınıf eşdeğerliği

16 harfli

biyoeşdeğerlilik, eşdeğer deyimler, eşdeğer dizeyler, eşdeğer eklemler, eşdeğer kuramlar, eşdeğerli çevrim, eşdeğişkin gerey, eşdeğişkin izleç, eşdeğişkin türev, eşdeğişkin yöney, kimyasal eşdeğer

15 harfli

eşdağıtım odası, eşdeğer açıklık, eşdeğer ağırlık, eşdeğer eşitlik, eşdeprem eğrisi, eşdikmelik yayı, eşdil cincileri

14 harfli

Ateşdayanırlık, eşdeğer enerji, eşdeğerli test, eşdeğerlik imi, eşdil alanları, joule eşdeğeri

13 harfli

eşdeğer anlam, eşdeğer kütle, eşdeğer ölçüm, eşdoğrusallık, gateleşdürmek, genel eşdeğer, getileşdirmek

12 harfli

billeşdürmek, birleşdirmek, debreşdirmek, dirneşdirmek, doz eşdeğeri, eşdeğer eşya, eşdeğer gram, eşdeğer-gram, eşdeğerleyim, eşdeğerlilik, eşdeğişirlik, ısı eşdeğeri, yelleşdürmek

11 harfli

Beşdeğirmen, çaleşdermek, elleşdürmek, eşdeğişkeli, gareşdermek, keşdür, (?), mal beşdesi, su eşdeğeri, tekeşdüğülü, yelleşdümek

10 harfli

deeşdürmek, eşdeğerlik, eşdikmelik, eşdönüşmez, eşdüzeltim, geñeşdümek

9 harfli

çeşdelmek, deşdetmek, eşdağoluş, eşdeğerli, eşdeğişki, eşdönüşür, geşdüğnen, Güneşdere, heşdınmak, heşdinmek, peşdambal, peşdembal, peşdemmal, tekeşdüğü

8 harfli

beşdamal, çeşdiman, Deşdemir, deşdevan, deşdivan, deşduvan, eşdirmek, eşdürmek, heşdedih, peşdamal, peşdamaz

7 harfli

beşdana, Beşdeli, Beşdere, çeşdira, deşduan, eşdeğer, eşdemek, eşduruk, eşdüşer

6 harfli

Beşdam, Beşdut, eşdügü, hêşdan, heşdat, heşdik, peşdil, teşdit

5 harfli

deşdi, eşdaş, eşder, eşdeş

4 harfli

eşde, teşd

Kelime Ara