İçinde EŞDE geçen kelimeler

İçinde EŞDE geçen kelimeler 108 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

eşde aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. eşde anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde EŞDE geçen kelimeler

25 harfli

akımölçümsel eşdeğerleyim, iyonik eşdeğer iletkenlik

24 harfli

eşdeğerlik kalıbı örneği, eşdeğişirlik çözümlemesi, eşdeğişirlik durağanlığı, hata eşdeğişirlik dizeyi, ısınım işleysel eşdeğeri, iletkenlik eşdeğerleyimi, kesinlik eşdeğer teoremi, sınır eşdeğer iletkenlik

23 harfli

elektrokimyasal eşdeğer, eşdeğişirlik tahmincisi

22 harfli

eşdeğerlilik katsayısı, eşdeğerlilik olasılığı, ortaklaşa doz eşdeğeri

21 harfli

eşdeğişirlik dönüşümü, eşdeğişirlik yapıları, eşdeğişkin bileşenler, kendiyle eşdeğişirlik

20 harfli

dokuya eşdeğer madde, eşdeğerlik bağıntısı, eşdeğerlilik yöntemi, fotokimyasal eşdeğer, olağan eşdeğer sapma, yanaşık eşdeğerlilik

19 harfli

çapraz eşdeğişirlik, değerlemede eşdeğer, eşdeğer göstergeler, eşdeğer yörüngeçler, eşdeğeri eksicikler, eşdeğişirlik dizeyi, eşdeğişirlik kısıtı, eşdeğişirlik modeli, eşdeprem, izoseist,, eşderinlik eğrileri

18 harfli

doz eşdeğer debisi, doz eşdeğer sınırı, eşdeğer dalga boyu, eşdeğer denklemler, eşdeğer gramsayısı, eşdeğer iletkenlik, eşdeğerlik noktası, zayıflama eşdeğeri

17 harfli

eşdeğer formüller, eşdeğer önermeler, eşdeğerlik bölüğü, eşdeğerlik kalıbı, eşdeğerlik kuralı, eşdeprem eğrileri, eşderinlik eğrisi, geri eşdeğerleyim, hidrojen eşdeğeri, sınıf eşdeğerliği

16 harfli

biyoeşdeğerlilik, eşdeğer deyimler, eşdeğer dizeyler, eşdeğer eklemler, eşdeğer kuramlar, eşdeğerli çevrim, eşdeğişkin gerey, eşdeğişkin izleç, eşdeğişkin türev, eşdeğişkin yöney, kimyasal eşdeğer

15 harfli

eşdeğer açıklık, eşdeğer ağırlık, eşdeğer eşitlik, eşdeprem eğrisi

14 harfli

eşdeğer enerji, eşdeğerli test, eşdeğerlik imi, joule eşdeğeri

13 harfli

eşdeğer anlam, eşdeğer kütle, eşdeğer ölçüm, genel eşdeğer

12 harfli

doz eşdeğeri, eşdeğer eşya, eşdeğer gram, eşdeğer-gram, eşdeğerleyim, eşdeğerlilik, eşdeğişirlik, ısı eşdeğeri

11 harfli

Beşdeğirmen, çaleşdermek, eşdeğişkeli, gareşdermek, mal beşdesi, su eşdeğeri

10 harfli

eşdeğerlik

9 harfli

çeşdelmek, deşdetmek, eşdeğerli, eşdeğişki, Güneşdere, peşdembal, peşdemmal

8 harfli

Deşdemir, deşdevan, heşdedih

7 harfli

Beşdeli, Beşdere, eşdeğer, eşdemek

5 harfli

eşder, eşdeş

4 harfli

eşde

Kelime Ara