İçinde EDİL geçen kelimeler

İçinde EDİL geçen kelimeler 258 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

edil aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. edil anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde EDİL geçen kelimeler

25 harfli

borcun tolere edilememesi, edilgen fiil ~ pasif fiil, edilgin-saldırgan kişilik, kedilerin perirenal kisti, rücu edilebilir akreditif, temyiz edilemiyecek karar

24 harfli

devredilebilir akreditif, merkez bankası kredileri, tahmin edilmiş kısmi ACF

23 harfli

edilginlik gereksinmesi, kabul edilebilir sınama, kedilerin yağlı kuyruğu, kesimsel uyum kredileri, modüle edilmiş dalgalar, ölü veya edilgen kelime, rücu edilemez akreditif, sektörel uyum kredileri, taahhüt edilmiş sermaye

22 harfli

iskonto edilmiş tahvil, nakdî olmayan krediler, nakit olmayan krediler, yapısal uyum kredileri

21 harfli

ihraç edilmiş sermaye, kontrol edilebilirlik, Pastörize edilmiş süt, üçler yediler kırklar

20 harfli

destekleme kredileri, kabul edilir dokunca, kaydırılmış krediler

19 harfli

edilgin içedönüklük, ertelenmiş krediler, etkin-edilgin metal, formüle edilmiş yem, gayrinakdî krediler, kabul kredili ödeme, kediler ve köpekler, sakalından yedilmek, tahammül edilmeslik, tahmin edilmiş PACF, takviye edilmiş yem

18 harfli

absorbe edilebilen, çok yanlı krediler, dezenfekte edilmiş, edilgenleştirilmiş, edilgin bağımlılık, evedili bağışıklık, kontrol edilebilir, söz konusu edilmek, stand-by kredileri, tahmin edilmiş ACF, takipteki krediler

17 harfli

arz edilen miktar, ayırt edilebilmek, devredilebilirlik, devredilen kârlar, edilgenleştirtmek, yarış dışı edilme

16 harfli

ayırt edilebilme, edilgen kahraman, edilgenleştirmek, edilgenleştirtme, edilginleştirmek, kredili dışsatım, serbest krediler

15 harfli

akorde krediler, devredilebilmek, edilgen ~ pasif, edilgen gerilim, edilgen görüşme, edilgenleştirme, edilgenlik hali, edilgin öğrenme, edilgin öğretme, elde edilebilme, hissedilebilmek, ivedilik kararı, kaydedilebilmek, kredili ihracat, öbür edilginler, proje kredileri, serçediligiller, sözedilen kuram, ticari krediler, yediler haftası

14 harfli

addedilebilmek, affedilebilmek, azledilebilmek, defedilebilmek, devredilebilme, devredilmezlik, ebedîleştirmek, edilgen kelime, edilgen mastar, edilgenlik eki, edilgin içgüdü, hapsedilmiş su, hissedilebilme, ivedileştirmek, kaydedilebilme, komedili opera, kredilendirmek, mutedil rüzgâr, servis edilmek, sürtak edilmek, ülke kredileri

13 harfli

addedilebilme, affedilebilme, ayırt edilmek, azledilebilme, Bedilkadirbey, Bediltahirbey, bloke edilmiş, defedilebilme, denizkedileri, ebedîleştirme, edilgen eylem, edilgen güreş, edilgenleşmek, ihmal edilmek, ivedileştirme, ivedili önlem, kredilendirme, kredili hesap, kredili satış, nabedil olmak, predileksiyon, ...

12 harfli

ayırt edilme, edilgen büyü, edilgen çatı, edilgen fiil, edilgenleşme, herk edilmek, ivedili plan, lafı edilmek, mirasyedilik, sözü edilmek

11 harfli

bahsedilmek, defnedilmek, devredilmek, ebedîleşmek, edilebilmek, edilgin dil, feshedilmek, hapsedilmek, hissedilmek, İki yedilik, ivedilenmek, ivedileşmek, kaybedilmek, kaydedilmek, keşfedilmek, lağvedilmek, nakledilmek, nefyedilmek, neşredilmek, reddedilmek, seyredilmek, ...

10 harfli

addedilmek, affedilmek, akdedilmek, atfedilmek, azledilmek, bahsedilme, defedilmek, defnediliş, defnedilme, devrediliş, devredilme, ebedîleşme, edilebilme, edilgenlik, edilginlik, feshedilme, hapsedilme, hedillemek, hissedilme, ivedilenme, ivedileşme, ...

9 harfli

addedilme, affediliş, affedilme, akdedilme, atfedilme, azledilme, defediliş, defedilme, dibedilik, edildüdül, Eskibedil, kredileme, menedilme, piribedil, Türediler, vazedilme

8 harfli

ebedîlik, gedilcen, gedilgen, gedilmek, ivedilik, Üçedilik, yedilcil, yedileme, yedilmek

7 harfli

dedille, edilcev, edilgen, edilgin, edilmek, evedile, gedilme, ivedili, kedilik, kredili, mötedil, mutedil, Sadedil, Sedilli, yedilek, yediler, yedilik, yedilme

6 harfli

edilgi, Edilli, edilme, sedile, yedili

5 harfli

bedil, fedil, gedil, tedil, yedil

4 harfli

edil

Kelime Ara