İçinde EFİ geçen kelimeler

İçinde EFİ geçen kelimeler 252 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

efi aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. efi anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde EFİ geçen kelimeler

25 harfli

Lancefieldsınıflandırması

24 harfli

şerefe (veya şerefinize)

23 harfli

dar vergi mükellefiyeti, nefis muhasebesi yapmak

22 harfli

antlaşmalara halefiyet, burun efirmeççil yalım

20 harfli

kişi refikinden azar, mükellefiyyetli hibe, prefinansman kredisi

19 harfli

dar vergi mükellefi, defibela kabîlinden, felsefî antropoloji, kefil kefil solumak, vergi mükellefiyeti

18 harfli

çetrefilleşebilmek

17 harfli

çetrefilleşebilme, çetrefilleştirmek, lefir lefir etmek, pulzus defisiyens

16 harfli

çetrefilleştirme, efin tefin olmak, efir küfür etmek, efir nefir etmek, küllî halefiyyet, müteselsil kefil, nefis muhasebesi, nefis mücadelesi, tam mükellefiyet

15 harfli

defihacet etmek, efil efil esmek, efil efil etmek, efintefin etmek, gorluh kefinnih, kefil göstermek, kefine çağırmak, nefis müdafaası, vergi mükellefi

14 harfli

çetrefilleşmek, kefidek geçmek, kefile kefalet, kefir taneleri, melanefidrozis, müstefit etmek, müstefit olmak, protein hedefi, sersefil olmak, zencefilgiller

13 harfli

çetrefilleşme, çetrefillilik, defibrinasyon, defigam etmek, defin ruhsatı, eşrefi altını, mükellefiyyet, sanayiinefise, zencefil tozu

12 harfli

... şerefine, burun tenefi, kefîle kefîl, kefir emlemi, mükellefiyet, nefis izzeti, prefinansman, siklo olefin, tefil düzmek, tefin dürüne, Yenişerefiye

11 harfli

bekmez kefi, çayırsedefi, çetrefillik, çetrefilsiz, def` (defi), definecilik, diolefinler, duvarsedefi, elefirlemek, eli kefinli, hedefi aşma, hefillenmek, izzetinefis, kefil kefil, kefil olmak, kifafınefis, müttefiklik, nef` (nefi), pekmez kefi, ref` (refi), refinansman, ...

10 harfli

afiş nefiş, cebrinefis, çetrefilce, çetrefilli, defibratör, efillenmek, efin tofun, efir nefir, Efirağızlı, efiş nefiş, halefiyyet, hefilemeyh, kamefitler, keçisedefi, kefileşmek, kefinnemek, müttefiken, nefilenmek, pekmezkefi, sefibolmak, tefildemek

9 harfli

alasefiye, çifteyefi, dedefilli, defihacet, efil efil, efil üfül, efildemek, efindefin, efintefin, efir efir, efir üfür, efirdemek, elesefiye, Hanefilik, kan eğefi, olefinler, sedefimsi, sefirtmek

8 harfli

çetrefil, defibela, defineci, efildeme, efilemek, efirikli, iskefiye, kefillik, mültefit, müstefit, müttefik, nefirnem, Nefirtaş, sefihane, sefilane, sefillik, sefirlik, sefitmek, selefine, selefiye, serefiye, ...

7 harfli

defigam, efileme, efismek, felsefi, galefir, gerefil, idefiks, mürtefi, nefirge, nefirne, nefiske, sefilce, şefilte, şerefin, tefikli, tirefik, yefiman, zefiran, zefiyet

6 harfli

defile, define, eficik, efilti, efirge, Efirli, efirti, efiyen, efiyet, gefile, hanefi, kefine, kefiye, kenefi, kösefi, nefise, olefin, refige, Refihe, refika, Refiye, ...

5 harfli

alefi, DEFİF, defin, efira, efiye, gefil, hefif, kefil, kefil, kefin, kefir, lefir, nefik, nefir, nefis, nefit, nefiy, Refia, Refiğ, Refih, Refii, ...

4 harfli

defi, efik, efil, efin, efir, kefi, Nefi, Refi, sefi, Vefi, yefi

3 harfli

efi

Kelime Ara