İçinde EK O geçen kelimeler

İçinde EK O geçen kelimeler 115 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde EK O geçen kelimeler

25 harfli

heceleyerek okuma yöntemi, karnı tok sırtı pek olmak

24 harfli

baklava börek olsa yemem, emek olmadan yemek olmaz

23 harfli

keyfine diyecek olmamak

22 harfli

birörnek olmama kuralı, böbrek osteodistrofisi, görgül ölçek oluşturma

21 harfli

adam adama gerek olur, gerçek olmayan kazanç, örnek olay incelemesi

20 harfli

kelebek olta mantarı

19 harfli

bilek oynağı yalımı, esnek olmayan sunum, esnek olmayan talep, hellek mellek olmak, yüksek otlak ayrığı

18 harfli

bebek oyunlu ölçer, bilek oynak yalımı, tarım meslek okulu, tek oluk dalgalığı, yüksek omurgalılar

17 harfli

ballı börek olmak, bebenek oynaklığı, direk direk olmak, dirsek oynağı iği, duman çiçek olmak, esnek olmayan arz, kilit kürek olmak, kürek oynak ak ur, sülüklü ördek otu, tek örnek olmayan, tosdömbelek olmak, yeşil benek olumu

16 harfli

çanak çömlek otu, enlek oturmaççıl, göbek ordu bozan, kesenek oranları, örnek oluşturmak, sevündürek olmak, tek oranlı vergi, yeşil benek olum

15 harfli

bengildek olmak, ölçek oluşturma, yedek oyunculuk, yürek oynatması

14 harfli

beli bek olmak, böktelek olmak, dirsek oynakça, evlensek olmak, gencerek olmak, gözü dek olmak, gözü pek olmak, kenegerçek otu, meslek odaları, mübarek olsun!, ne demek olsun, sangıbek olmak, seyrek otlatma, yüksek oynamak, yürek oynaması

13 harfli

çömelek olmak, dinek oynamak, götlek ormanı, karaçerek otu, tek omuzlular, tepelek olmak, yürek oturmak, yürek oynamak

12 harfli

destek olmak, elenek olmak, eletek olmak, erkek oyuncu, kelebek omur, köstek olmak, meslek okulu, ördek otları, ötürek olmak, teksek olmak, terkek olmak, tuğmek olmak, yedek oyuncu, zemberek otu

11 harfli

bükek olmak, çiçek olmak, demek olmak, dölek olmak, engerek otu, erkek olmak, erkek organ, gerçek odak, göbek odunu, göbek oyunu, gücek olmak, ipek oltası, kelebek otu, mübarek otu, örnek olmak, tek oturmak, tülek olmah, yemek odası, yüksek okul

10 harfli

çömlek otu, ütek olmak

9 harfli

bek olmak, börek otu, cinek otu, çörek otu, göbek otu, melek otu, ördek otu

8 harfli

efek otu, ek oylum, eşek otu

7 harfli

ek oyun

Kelime Ara