İçinde EKST geçen kelimeler

İçinde EKST geçen kelimeler 158 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde EKST geçen kelimeler

25 harfli

arterya koronarya dekstra, arterya torasika eksterna, duktus limfatikus dekster, eksternal seminal vezikül, ekstramedüller hematopoez, fossa lakrimalis eksterna, pleksus ruminalis dekster, porus akustikus eksternus, soya ekstraksiyon küspesi, vajina eksterna n. optisi

24 harfli

arterya gastrika dekstra, arterya karotis eksterna, arterya pudenda eksterna, vena etmoidalis eksterna

23 harfli

arterya ilyaka eksterna, eksternal fertilizasyon, ekstra piramidal sistem, ekstrasellüler sindirim, kapsül içi ekstraksiyon, ostium üretra eksternum, ramus dekster lateralis, ramus dekster mediyalis, ramus ruminalis dekster, retinakulum ekstensorum, vena hemiazigos dekstra, vena yugularis eksterna

22 harfli

arterya kolika dekstra, ekspeller ekstraksiyon, eksternal hidrosefalus, ekstinksiyon katsayısı, ekstrafloral nektaryum, larva migrans eksterna, ostium uteri eksternum, pentadaktil ekstremite, prosessus ekstensoryus, soya ekstraksiyon yemi, vena torasika eksterna

21 harfli

dekstrorotator izomer, eksternal respirasyon, ekstra nöronal uptake, ekstrüzyonlanmış soya, fleksura koli dekstra, rami nazalis eksterni, vena gastrika dekstra, vena pudenda eksterna

20 harfli

çöl zambağı ekstresi, eksternal parazitlik, ekstraselüler boşluk, mekanik ekstraksiyon, sabore dekstroz agar, vena iliaka eksterna

19 harfli

dekstro laktik asit, eksternal hordeolum, ekstraenteral kolik, ekstrasellüler sıvı, servikal ekstropion, sınırdaki ekstremum, sulkus ekstensoryus, vena azigos dekstra, vena kolika dekstra

18 harfli

aloe vera ekstresi, dekstropropoksifen, dekstroz eş değeri, eksternal fikzatör, ekstraperikardiyal

17 harfli

ekstansif yemleme, ekstensif özellik, eksternal parazit, eksternal solunum, ekstirpasyo bulbi, ekstra artı değer, ekstraksiyon fors, ekstremum noktası, ekstrinsik faktör, göz ekstirpasyonu, koşullu ekstremum, piretrum ekstresi

16 harfli

atriyum dekstrum, dekstroamfetamin, ekstansif üretim, ekstraperitoneal, ekstremum değeri, fetal ekstraktör, hiperekstensiyon, kapsula eksterna, tam ekstraksiyon, yaş ekstraksiyon

15 harfli

ekstansif tarım, ekstern öğrenci, fasyes eksterna, lamina eksterna, nazus eksternus, otitis eksterna

14 harfli

Dekster sığırı, ekstantif besi, ekstramedüller, ekstrapolasyon, ekstrasellüler, ekstravasküler, ekstravazasyon, eritrodekstrin, hesap ekstresi, limit dekstrin, malto dekstrin

13 harfli

amilodekstrin, ekstrahepatik, ekstramuralis, margo dekster, ramus dekster, sellodekstrin, teka eksterna

12 harfli

akrodekstrin, dekstroaorta, dekstrokardi, ekstensoryus, ekstirpasyon, ekstraksiyon, ekstraplöral, ekstrasistol, ekstrüde yem, et ekstraktı, tekstilcilik

11 harfli

dekstrozüri, ekstensiyon, ekstramural, ekstremitas, ekstremofil, ekstübasyon, sekstillion

10 harfli

ekstensiyo, ekstremite, ekstrinzik, ekstrüzyon

9 harfli

ekstensin, ekstensor, ekstensör, eksternal, eksternus, ekstrafor, ekstruzom, preteksta, tekstilci

8 harfli

dekstran, dekstrin, dekstroz, ekstrakt, ekstrors, kontekst, pekstayn, sekstant

7 harfli

dekster, ekstrem, sekstin, tekstil, tekstür

6 harfli

ekstra, ekstre

5 harfli

tekst

Kelime Ara