İçinde EKTO geçen kelimeler

İçinde EKTO geçen kelimeler 215 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ekto aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ekto anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde EKTO geçen kelimeler

25 harfli

ekskavasyo rektogenitalis, nervi pektorales kaudales, ötektoid öncesi sementiti

23 harfli

muskulus rektokoksigeus, ötektoid öncesi ferriti

22 harfli

demir-karbon ötektoidi, ektopik mineralizasyon, larengeal sakkulektomi, muskulus erektor spina, rektovajinal tohumlama

21 harfli

abdominal ovaryektomi, ötektoidaltı bileşimi, ötektoidüstü bileşimi, pankreatoduodenektomi, sulkus ektomarginalis, tiroparatiroyidektomi, traktus tektospinalis, ventrikülo kordektomi

20 harfli

klitoral sinuzektomi, ötektoidaltı alaşımı, ötektoidüstü alaşımı, peritektoid sıcaklık, septum rektovaginale, vajinal histerektomi

19 harfli

döl yatağı ektopisi, ferengolarengektomi, ovaryosalpingektomi, ötektoidaltı çeliği, ötektoidüstü çeliği, peritektoid bileşim, peritektoid tepkime, rektoüretral fistül, rektovajinal fistül, rektovajinal yırtık, vajinal ovaryektomi

18 harfli

ektoparaziter ilaç, ektopik kemikleşme, ektopik kireçlenme, ektoplâzmik yüz, E, Elektoral Merinosu, laparohisterektomi, ovaryohisterektomi

17 harfli

ektofitik parazit, membrana tektoria, ötektoid sementit, ötektoid sıcaklık, peritektoid çizge, peritektoid dizge, peritektoid nokta, regiones pektoris

16 harfli

divertikülektomi, ektozoik parazit, ötektoid bileşim, ötektoid tepkime, paratiroidektomi, perikardiyektomi, telerezektoskopi, vokal kordektomi

15 harfli

aritenoidektomi, böbrek ektopisi, ektoparazitisit, ektopik gebelik, ektopiya kordis, hektometre kare, iridosiklektomi, ötektoid alaşım, ötektoid ferrit, ötektoid öncesi, pektoral yüzgeç, testis ektopisi, tuz ekspektoran

14 harfli

anevrizmektomi, deferentektomi, diyalektolojik, ekspektorasyon, ektoparazitlik, ektopik üreter, hektometre küb, hektometre küp, kliteridektomi, kolesistektomi, lenfadenektomi, mandibulektomi, ötektoid çelik, ötektoid çizge, ötektoid dizge, ötektoid nokta, pankreatektomi, pektoral kemer, rektoabdominal, tektonik çukur

13 harfli

adrenalektomi, diyalektoloji, ektokommensal, hektolitrelik, hipofizektomi, infarktektomi, kalp ektopisi, lens ektopisi, maksillektomi, paratidektomi, prostatektomi, salpingektomi, tonsillektomi

12 harfli

arteryektomi, blefarektomi, diyalektolog, ektodermozis, ektomikoriza, ektopik kalp, ektopik lens, ektopik ritm, falangektomi, farengektomi, fistülektomi, gingivektomi, histerektomi, kapsülektomi, kraniyektomi, larengektomi, menüskektomi, ovarektomize, ötektoid faz, ötektoidaltı, ötektoidüstü, ...

11 harfli

ekspektoran, ekspektorat, ektomeninks, ektoparazit, enterektomi, gastrektomi, gonadektomi, hepatektomi, laminektomi, melektoprak, omentektomi, orbitektomi, orşidektomi, peritektoid, pilorektomi, plektonemik, rektostenoz, sklerektomi, strumektomi, torakektomi, varisektomi, ...

10 harfli

apisektomi, bursektomi, desmektomi, ektoplazma, ektotermal, hektolitre, hektometre, iridektomi, kaudektomi, kemodektom, kistektomi, kostektomi, mammektomi, mastektomi, nefrektomi, oniyektomi, ovarektomi, pektoralis, rektopeksi, rektoskopi, vitrektomi

9 harfli

biotekton, ektoblast, ektokardi, ektokolon, ektotriks, hektogram, kolektomi, lobektomi, miyektomi, nörektomi, ostektomi, tenektomi, tubektomi, vasektomi, vazektomi, venektomi

8 harfli

arrektor, direktor, ektoderm, ektopiya, ektoterm, lektotip, nektofor, otektomi, ötektoid, ötektoit, pektoral, tektonik, tektonlu, tirektor

7 harfli

ektofaj, ektopik, erektor

6 harfli

ektopi, nekton, tektor

5 harfli

hekto

4 harfli

ekto

Kelime Ara