İçinde ELD geçen kelimeler

İçinde ELD geçen kelimeler 450 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde ELD geçen kelimeler

25 harfli

aklıma gelen başıma geldi, beldekçil (tıbbî kavramı), elden vefa, zehirden şifa, Grunfeld yatırım verileri, ip inceldiği yerden kopar, Lancefieldsınıflandırması, sanak-beldem-eğe-karıncıl

24 harfli

Acipenser gueldenstaedti, birinci elden alınan mal, dağ dorası (çom beldeği), el elde etek belde olmak, geldik yüze, çıktık düze, genelden özele modelleme, genelden özele yaklaşımı, Goldfeld Quandt sınaması, “kojewnikof” çom beldeği, öncül yoğunluk elde etme

23 harfli

(Unverricht) çombeldeği, angutsal (koçan beldek), Grunfeld yatırım modeli, inceldiği yerden kopmak, “lichtheim” çom beldeği, rektal muayene eldiveni, Sabin-Feldman day testi

22 harfli

(villaret) çom beldeği, ateş almaya mı geldin?, “bard-pic” çom beldeği, “bernheim” çom beldeği, çüğre üstü belder yöre, Dictyocaulus arnfieldi, elde avuçta (ne varsa), genelden özele yöntemi, güzelduyusal bölgeleme, Hadfield mangan çeliği, ikinci elden tutmanlık, seldir seldir söylemek

21 harfli

«lasègue» çom beldeği, “briquet” çom beldeği, çok-değişkenli beldem, ekmek elden su gölden, genelden özele kuralı, göz döşeği çombeldeği, “jackson” çom beldeği, jersild (çom beldeği), kalça-beldercil yalım, yelim yelim yeldirmek, Zeldes Euler denklemi

20 harfli

(vernet) çom beldeği, ce demeye mi geldin?, elden avıçtan çıkmak, elden ayaktan düşmek, elden ayaktan varmak, elden çıkarma değeri, elden çıkmış sayılar, güzelduyusal denetim, “josué” ökel beldeği, selden domruh gapmak, yeldir yeldir gezmek

19 harfli

ağzına geldiği gibi, avellis çom beldeği, avellis tüm beldeği, Barnevelders tavuğu, belden aşağı vurmak, elden geldiği kadar, sanak-beldem-eğecil, sefa geldine gitmek, süregen belder yeli, yürekçil yeldirgeme

18 harfli

ayerza çom beldeği, aynı telden çalmak, beldeşim sapıklığı, elden ağıza düşmek, elden ağıza kalmak, elden ağza yaşamak, elden avıca galmak, heldir hoyuk etmek, kalçacıl-beldemcil, kalçaçıl-beldemcil, könig okul beldeği, Lakenvelder tavuğu

17 harfli

ameliyat eldiveni, belder göğüs yöre, belder topur yöre, belder yumur yöre, el elde baş başta, güzelduyusal ülkü, her telden çalmak, incelek-beldemcil, Meckeldivertikülü, meryemanaeldiveni, post elden gitmek, shielding (genel), shielding (gitar)

16 harfli

bir elden çıkmış, bulaşık eldiveni, Canfield ayıracı, dirikle beldeşim, Eldeleklidemirel, Eldelekliortaoba, elden ele geçmek, genez çom beldek, Kjeldahl yöntemi, shielded (genel), shielded (gitar), temelden bitişik, Türkgeldi koyunu

15 harfli

ayırtsal beldek, belder-karıncıl, elde edilebilme, elden ne gelir?, iş elden gitmek, katelden kalmak, Kjeldahl balonu, Kjeldahl cihazı, postu deldirmek, taygeldi ailesi, Temelde yanılma, tüneldeki yılan, yatın-beldemcil, yumruk eldiveni

14 harfli

belder oynakça, belder-adakçıl, belder-özekçil, beldiri bestek, debeldeş olmak, domuz çömelden, doñuz çömelden, eklenti beldek, eldeki sayılar, elden çıkarmak, elden geçirmek, elden gelmemek, elden kaçırmak, engelden sızma, enkaz eldiveni, gitti de geldi, gün geldüğünce, haleldar etmek, haleldar olmak, ıdık-beldercil, özelden genele, ...

13 harfli

bandık geldik, bélden yénmek, belder ağrısı, belder çuvalı, beldir belbir, beldir beldir, çeldirebilmek, deldirebilmek, demirbeldenat, elde öğrenmiş, eldeki mallar, elden ayrıksı, elden çıkarma, elden geçirme, eldiven sargı, feldir feldir, feldspatsılar, Fieldspanyeli, geldüğünleyin, heldir heldir, heldir hüldür, ...

12 harfli

baş eldeyken, beldek bilim, beldem (kas), beldem yalım, belden inmek, belder açımı, belder delim, çeldirebilme, çomat beldek, deldilekmacı, deldirebilme, eldaşı oyunu, elden çıkmak, elden dutmak, elden düşmek, elden gitmek, elden kaçmak, elden koymak, elden salmak, elden varmak, feldirdetmek, ...

11 harfli

Beldeğirmen, belden atma, belder yöre, büngeldemek, deldirilmek, eldaş üzümü, elde galmak, elde kalmak, elde tutmak, eldeğirmeni, eldeki para, elden almak, elden düşme, eldenetimli, feğeldeşmek, feldirdemek, feldmareşal, feldspatlar, Merkeldiski, sekkeldemek, seldirdemek, ...

10 harfli

ciğerdeldi, ciyerdeldi, çom beldek, deldirilme, deldirtmek, Döngeldüzü, elde etmek, eldeleşmek, elden gel!, eldivensiz, elduttumek, etek belde, evelde var, feğeldemek, feldiremek, Geldibuldu, kemeldirek, Muratgeldi, sekkeldeme, seldiremek, seldirseme, ...

9 harfli

art elden, ayak elde, başı elde, beldarlar, beldemiri, beldemürü, beldenlik, beldercil, belderlik, beldirgöz, bezmeldek, bir elden, çeldireme, çeldirici, çeldirmek, deldelice, deldirmek, deldirtme, döşmeldek, dünbeldek, eebegeldi, ...

8 harfli

beldanat, beldenat, belderce, biselden, Çaygeldi, çeldirme, daygeldi, deldakma, deldiriş, deldirme, düzeldek, elde bir, eldemiri, eldenlik, Elderesi, eldığanı, eldığıba, eldovanı, evvelden, feldspat, geldirek, ...

7 harfli

anelden, Beldağı, Beldibi, çeldiğe, deldeli, Eldavut, Eldelek, Eldemir, Eldeniz, eldesiz, eldeşik, eldığma, Eldiğin, eldirek, eldirem, eldiren, eldirti, Eldivan, eldiven, eldumek, elduran, ...

6 harfli

beldek, belden, belder, beldir, deldak, deldan, deldek, deldel, deldük, eldaşı, eldeci, eldeli, eldeme, Eldere, eldeve, eldışı, evelde, geldeç, geldek, geldel, gelder, ...

5 harfli

belde, beldi, delde, eldaş, eldeç, eldek, eldem, eldeñ, Eldeş, Melda, Selda, Yelda

4 harfli

elde

Kelime Ara