İçinde ELDE geçen kelimeler

İçinde ELDE geçen kelimeler 243 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

elde aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. elde anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ELDE geçen kelimeler

25 harfli

beldekçil (tıbbî kavramı), elden vefa, zehirden şifa, sanak-beldem-eğe-karıncıl

24 harfli

Acipenser gueldenstaedti, birinci elden alınan mal, dağ dorası (çom beldeği), el elde etek belde olmak, genelden özele modelleme, genelden özele yaklaşımı, “kojewnikof” çom beldeği, öncül yoğunluk elde etme

23 harfli

(Unverricht) çombeldeği, angutsal (koçan beldek), “lichtheim” çom beldeği

22 harfli

(villaret) çom beldeği, “bard-pic” çom beldeği, “bernheim” çom beldeği, çüğre üstü belder yöre, elde avuçta (ne varsa), genelden özele yöntemi, ikinci elden tutmanlık

21 harfli

«lasègue» çom beldeği, “briquet” çom beldeği, çok-değişkenli beldem, ekmek elden su gölden, genelden özele kuralı, göz döşeği çombeldeği, “jackson” çom beldeği, jersild (çom beldeği), kalça-beldercil yalım, Zeldes Euler denklemi

20 harfli

(vernet) çom beldeği, elden avıçtan çıkmak, elden ayaktan düşmek, elden ayaktan varmak, elden çıkarma değeri, elden çıkmış sayılar, “josué” ökel beldeği, selden domruh gapmak

19 harfli

avellis çom beldeği, avellis tüm beldeği, Barnevelders tavuğu, belden aşağı vurmak, elden geldiği kadar, sanak-beldem-eğecil, süregen belder yeli

18 harfli

ayerza çom beldeği, aynı telden çalmak, beldeşim sapıklığı, elden ağıza düşmek, elden ağıza kalmak, elden ağza yaşamak, elden avıca galmak, kalçacıl-beldemcil, kalçaçıl-beldemcil, könig okul beldeği, Lakenvelder tavuğu

17 harfli

belder göğüs yöre, belder topur yöre, belder yumur yöre, el elde baş başta, her telden çalmak, incelek-beldemcil, post elden gitmek

16 harfli

bir elden çıkmış, dirikle beldeşim, Eldeleklidemirel, Eldelekliortaoba, elden ele geçmek, genez çom beldek, shielded (genel), shielded (gitar), temelden bitişik

15 harfli

ayırtsal beldek, belder-karıncıl, elde edilebilme, elden ne gelir?, iş elden gitmek, katelden kalmak, Temelde yanılma, tüneldeki yılan, yatın-beldemcil

14 harfli

belder oynakça, belder-adakçıl, belder-özekçil, debeldeş olmak, domuz çömelden, doñuz çömelden, eklenti beldek, eldeki sayılar, elden çıkarmak, elden geçirmek, elden gelmemek, elden kaçırmak, engelden sızma, ıdık-beldercil, özelden genele, shielded cable, yumurta eldesi, zelderi dikeni

13 harfli

bélden yénmek, belder ağrısı, belder çuvalı, demirbeldenat, elde öğrenmiş, eldeki mallar, elden ayrıksı, elden çıkarma, elden geçirme

12 harfli

baş eldeyken, beldek bilim, beldem (kas), beldem yalım, belden inmek, belder açımı, belder delim, çomat beldek, elden çıkmak, elden dutmak, elden düşmek, elden gitmek, elden kaçmak, elden koymak, elden salmak, elden varmak, ökül beldek), ön beldekçil, Yeldeğirmeni

11 harfli

Beldeğirmen, belden atma, belder yöre, büngeldemek, elde galmak, elde kalmak, elde tutmak, eldeğirmeni, eldeki para, elden almak, elden düşme, eldenetimli, feğeldeşmek, sekkeldemek, temeldevren, tüm beldeği

10 harfli

çom beldek, elde etmek, eldeleşmek, elden gel!, etek belde, evelde var, feğeldemek, sekkeldeme, tüm beldek, Yeşilbelde

9 harfli

art elden, ayak elde, başı elde, beldemiri, beldemürü, beldenlik, beldercil, belderlik, bezmeldek, bir elden, deldelice, döşmeldek, dünbeldek, elde aşım, elde eden, Eldeberan, eldecilik, elden ele, Eldenizli, gömbeldek, Güzeldere, ...

8 harfli

beldenat, belderce, biselden, düzeldek, elde bir, eldemiri, eldenlik, Elderesi, evvelden, göveldek, güveldek, güvelden, hergelde, kepeldek, kepelden, sehelden, sömeldek, tezelden, Yeldeğen

7 harfli

anelden, deldeli, Eldelek, Eldemir, Eldeniz, eldesiz, eldeşik, evelden, ezelden

6 harfli

beldek, belden, belder, deldek, deldel, eldeci, eldeli, eldeme, Eldere, eldeve, evelde, geldeç, geldek, geldel, gelder, irelde, pelden, Seldek

5 harfli

belde, delde, eldeç, eldek, eldem, eldeñ, Eldeş

4 harfli

elde

Kelime Ara