İçinde ELEK geçen kelimeler

İçinde ELEK geçen kelimeler 1009 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

elek aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. elek anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ELEK geçen kelimeler

25 harfli

baş elektrikçi yardımcısı, boş gövdeli elektro gitar, daldırık elektrotlu fırın, ekvatoryal elektron çifti, elektrikle ısıtmalı fırın, elektrikli kaplama çekici, elektrikli kaplanmış örtü, elektrikli parlaklaştırma, elektriksel devim bilgisi, elektriksel dirik bilgisi, elektriksiz nikel kaplama, elektroanalitik yöntemler, elektrogravimetrik analiz, elektrokimyasal yöntemler, elektromagnetik ışın gücü, elektromanyetik radyasyon, elektron transfer zinciri, elektronik film saptayıcı, ışılelektriksel çoğaltıcı, izoelektrik odaklama, IEF, klonal seleksiyon teorisi, ...

24 harfli

dürtelek “dürtelemek”ten, elektriksel ağırlıkölçüm, elektriksel dayanıklılık, elektromanyetik dalgalar, elektromanyetik spektrum, elektromıknatıs dalgalar, elektron dönü yankılaşım, elektronik film tarayıcı, elektronik fon transferi, elektrotsuz boşalma tüpü, fotoelektrik kolorimetre, ışık -elektrik ışıkölçer, jel elektroforez tekniği, sürtünümle elektriklenme, üç elektron toplu ışıtaç

23 harfli

agaroz jel elektroforez, basınç elektriği aygıtı, Clark oksijen elektrodu, damlayan cıva elektrodu, elektrik dirençli fırın, elektrikli deri tepkisi, elektrikli galvanizleme, elektrikli kaynak yapma, elektrikli renklendirme, elektrikli tunç kaplama, elektrikli yakıt basacı, elektrikli yılan balığı, elektriksel çift katman, elektriksel çift tabaka, elektrokimyasal değişim, elektrokimyasal eşdeğer, elektrolitik iletkenlik, elektron taşıma zinciri, elektronegatiflik farkı, elektronik film saptama, elektronik fon aktarımı, ...

22 harfli

birinci sınıf elektrot, Elektrik devim kuvveti, elektrik motorlu alıcı, elektrikli yağ giderme, elektrikli-yılanbalığı, elektriksel bürgütleme, elektriksel iletkenlik, elektriksel işleybilim, elektrolitik ayırmalar, elektrolitik temizleme, elektromanyetik mercek, elektromıknatıs ışınım, elektron spin rezonans, elektronik bilgi işlem, elektronik çakar lamba, elektronik film tarama, elektronik reklamcılık, elektronsal iletkenlik, elektrotermal analizör, etkiyle elektriklenmek, ışıkelektrik ışıkölçer, ...

21 harfli

baskılı elektriklenme, değerlik elektronları, elektrik dipol moment, elektrik titreşimleri, elektrikli çapak alma, elektriksel incesüzme, elektriksel ucaylanım, elektro akustik gitar, elektroforetik analiz, elektrokimyasal hücre, elektromanyetik dalga, elektromanyetik ışıma, elektron bombardımanı, elektronik oluk seçme, elektronik yayıncılık, hidroelektrik santral, ışılelektriksel salım, ikinci sınıf elektrot, izoelektrik foküsleme, izoelektrik nokta, Pı, selektif besi yerleri, ...

20 harfli

cıva damla elektrotu, cıva filim elektrodu, direnç (elektriksel), duru-söbelek dömelti, ebelek göbelek etmek, elektrik akümülâtörü, elektrik dağıtım ağı, elektrikli bırakıntı, elektrikli gümüşleme, elektrikli kalaylama, elektrikli temizleme, elektriksel çınlanım, elektriksel çiftuçay, elektriksel ışıldama, elektriksel mıknatıs, elektriksel parlatma, elektriksel polarlık, elektriksel titreşim, elektriksel yoğunluk, elektroensefalografi, elektrolit çözeltisi, ...

19 harfli

Buruk elektrik yükü, elek delik açıklığı, elektrikli ışıklama, elektrikli parlatma, elektrikli sandalye, elektriksel çevireç, elektriksel geçişim, elektriksel iletken, elektriksel kaplama, elektriksiz kaplama, elektroensefalogram, elektrokardiyografi, elektrokimyasal pil, elektrolit tedavisi, elektromanyetik güç, elektromotor kuvvet, elektron ışınlaması, elektron mikrografı, elektron mikroskobu, elektronik çalgılar, elektronik çevirgeç, ...

18 harfli

amfoter elektrolit, cınğıllı melek aşı, destek elektroliti, düşelek, (düşelik), Elektoral Merinosu, elektrik alıcıları, elektrik denetimli, elektrik fabrikası, elektrik kataraktı, elektrik rezonansı, elektrik süpürgesi, elektrik yeğinliği, elektrikle ayrışım, elektrikli bırakım, elektrikli dağlama, elektrikli daktilo, elektrikli denetim, elektrikli ısıtıcı, elektrikli kaplama, elektrikli paklama, elektrikli süpürge, ...

17 harfli

Ahılkelek bölgesi, başlama elektrotu, birincil elektron, büvelek sinekleri, Compton elektronu, daldırık elektrot, devimsiz elektrik, diyelek aşırılığı, dönüşüm elektronu, elektirik hücresi, Elektra karmaşası, elektriğe yönelim, elektrik anahtarı, elektrik boşalımı, elektrik çarpması, elektrik dinamosu, elektrik enerjisi, elektrik gerilimi, elektrik santrali, elektrik yönelimi, elektriklendirmek, ...

16 harfli

basınç elektriği, böelek - böğelek, çarkıfelekgiller, devimli elektrik, doğal seleksiyon, durağan elektrik, Eldeleklidemirel, Eldelekliortaoba, elek çözümlemesi, elekten geçirmek, elektriği kesmek, elektriği yakmak, elektrik çevrimi, elektrik devresi, elektrik direnci, elektrik düğmesi, elektrik fincanı, elektrik kaynağı, elektrik kordonu, elektrik üreteci, elektrik üretici, ...

15 harfli

anjiyatelektazi, Auger elektronu, cibbelek çalmak, çendelek gitmek, çıplak elektrot, D tipi elektrot, elektrifikasyon, Elektrik çeliği, elektrik direği, elektrik döşemi, elektrik erkesi, elektrik feneri, elektrik fırını, elektrik göçümü, elektrik kaçağı, elektrik motoru, elektrik organı, elektrik sayacı, elektrik sayası, elektrik vermek, elektrik yanığı, ...

14 harfli

baş elektrikçi, belek bırakmak, biyoelektronik, bögelek tutmak, böğelek tutmak, böktelek olmak, buñelek dutmak, büğelek tutmak, bükelek tutmak, bünelek tutmak, büvelek demiri, büvelek tutmak, çok katlı elek, çöğelek pışlak, çökelek toprak, desdi dümbelek, dömbelek atmak, ebelek gübelek, ebelek sebelek, efelek dolması, elektrik akımı, ...

13 harfli

artı elektrik, belek çapindi, böğeleklenmek, böveleklenmek, bünelek tutma, büneleklenmek, büveleklenmek, ceddelek guşu, cıva elektrot, çömelek olmak, dömelek kesim, dümbelekçilik, eksi elektrik, elek safihası, elekci karısı, elekçi karısı, elekli ışıtaç, elektrik gücü, elektrik teli, elektrik yayı, elektrik yükü, ...

12 harfli

ana elektrot, belek çapıdı, biyoelektrik, cam elektrot, cüzi bödelek, çubuklu elek, elek plakası, elektrikleme, elektroforez, elektrogitar, elektrokimya, elektrokoter, elektrometre, elektromobil, elektromotor, elektronikçi, elektronvolt, elektroozmoz, elektrotaksi, felek demiri, fotoelektrik, ...

11 harfli

acı düvelek, alt diyelek, çarkı felek, çelik yelek, dingeleklik, dözdömbelek, dürtelekçil, elekci yükü, elekdenetir, eleksi boru, elektriksiz, elektrikucu, elektro yay, elektronlar, elektroplâk, elektroskop, entelèkheia, entelektüel, fos göbelek, gök göbelek, imammeselek, ...

10 harfli

alak belek, atelektazi, aygıt elek, Belekçahan, beleklemek, beleklü at, bellibelek, büvelekler, civeleklik, çarhıfelek, çarkıfelek, Dielektrik, dişi gelek, dömbelekçi, döner elek, dümbelekçi, elektrikçi, elektrikli, elektrofil, elektrofon, elektrojen, ...

9 harfli

bez belek, bünelekli, çökelekli, efelekotu, ekşimelek, elek altı, elek bezi, elekbaskı, elekçilik, eleklemek, elektirik, eli selek, endelekci, entelekya, eşkimelek, felekiyat, fırtkelek, hökelekli, ince elek, incelekçe, İskeleköy, ...

8 harfli

alamelek, alevelek, alivelek, belekere, Belekler, Beymelek, bükdelek, bürçelek, bütdelek, büzdelek, büzmelek, cettelek, cönbelek, çelbelek, çentelek, çörtelek, çöştelek, deddelek, dekdelek, dembelek, depdelek, ...

7 harfli

akmelek, ardelek, Aymelek, belekim, Belekli, beselek, bevelek, bigelek, bödelek, bögelek, böğelek, bökelek, bövelek, buğelek, bunelek, buvelek, bügelek, büğelek, bükelek, bünelek, büvelek, ...

6 harfli

abelek, beleke, efelek, elekçi, eleket, emelek, epelek, eselek, eşelek, evelek, feleke, heleke, ipelek, işelek, meleke, öbelek, öcelek, ödelek, öfelek, öselek, öşelek, ...

5 harfli

belek, celek, çelek, delek, felek, gelek, kelek, lelek, melek, pelek, selek, şelek, telek, yelek

4 harfli

elek

Kelime Ara