İçinde ELM geçen kelimeler

İçinde ELM geçen kelimeler 1281 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

elm aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. elm anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ELM geçen kelimeler

25 harfli

(bir şeyden) ileri gelmek, (bir şeyin) arkası gelmek, (bir şeyin) üstüne gelmek, (birinin) hesabına gelmek, hatırına bir şey gelmesin, lazım gelmek (veya olmak), nüzul inmek (veya gelmek), tecahülüarifaneden gelmek, üstün olmak (veya gelmek), vurduğu yerden ses gelmek, vurdumduymazlıktan gelmek, yönelme hâli ~ datif hâli

24 harfli

(birinin) fikrini çelmek, (birinin) zihnini çelmek, akla gelmeyen başa gelir, anlık gerilim yükselmesi, başa gelmeyince bilinmez, başdan yuharı hoş gelmek, böyle gelmiş böyle gider, ereğe yönelmiş güdülenme, havaya yönelme havacılhk, helmholtz pitch notation, kamu malı durumuna gelme, razı olmak (veya gelmek), yükselmekte olan ülkeler

23 harfli

(bir iş) aceleye gelmek, (birine) cesaret gelmek, (birinin) aklını çelmek, (birinin) başına gelmek, aklına bir şey gelmesin, bahar yükselmesi olgusu, Belmont adaptaur sığırı, eğrisi doğrusuna gelmek, ereğe yönelmiş davranış, gırtlak gırtlağa gelmek, kıvıl parçalamalı delme, kuru elma pektin posası, tam gelmek (veya olmak), toprağına ağır gelmesin

22 harfli

(bir şeye) renk gelmek, Belmont kırmızı sığırı, dudağının ucuna gelmek, helmint enfeksiyonları, hesaba kitaba gelmemek, işin üstesinden gelmek, kendi ayağı ile gelmek, korktuğu başına gelmek, olugelmek, (olıgelmek), öyfesi ağzından gelmek

21 harfli

(bir şeye) can gelmek, (birine) gurur gelmek, (birine) karşı gelmek, afura tafura gelmemek, aklına bir şey gelmek, başına bir hâl gelmek, birbiri üstüne gelmek, elinden iyi iş gelmek, iki eli yanına gelmek, kılına halel gelmemek, tane sınırı çökelmesi, üstüne fenalık gelmek, vurmalı dönmeli delme, yer biçimi terselmesi, yumruk yumruğa gelmek

20 harfli

(bir şey) çok gelmek, (birine) öyle gelmek, akla hayale gelmemek, aklı sonradan gelmek, arkası yere gelmemek, ayağına çelme takmak, büyük abdesti gelmek, ciğer ağızdan gelmek, dilinin ucuna gelmek, dinelme dileksizliği, eksicik ışınlı delme, göbeği yerine gelmek, gözünün önüne gelmek, gururuna ağır gelmek, Helmholtz rezonatörü, hıngı zıngına gelmek, içine daralma gelmek, kafası yerine gelmek, karnı sırtına gelmek, karşı karşıya gelmek, küçük abdesti gelmek, ...

19 harfli

(bir şey) az gelmek, (birine) laf gelmek, (birine) söz gelmek, Abbe-Helmert ölçütü, ayak oyununa gelmek, barut kokusu gelmek, başına (...) gelmek, bıçak bıçağa gelmek, bilmezlikten gelmek, boğaz boğaza gelmek, burun buruna gelmek, çökelme ısıl işlemi, çökelme sertleşmesi, dalgınlığına gelmek, duymazlıktan gelmek, gelin güveyi elması, görmezlikten gelmek, helmholtz gösterimi, helmint antijenleri, helmint antikorları, helmint proteinleri, ...

18 harfli

açın uykusu gelmez, aklı başına gelmek, at arkasına gelmek, ateş almaya gelmek, balık helmintiyazı, başı sıkıya gelmek, başı yerine gelmek, benzine kan gelmek, bilmezlikten gelme, biryapımlı çökelme, canı yerine gelmek, çokyapımlı çökelme, deniz dibi delmesi, dinelme erksizliği, elmas-su çelişmesi, eteş almaya gelmek, katakulliye gelmek, ketenpereye gelmek, sapancalığa gelmek, süreli işe gelmeme, tadak madak gelmek, ...

17 harfli

... hâline gelmek, araştırma delmesi, arpası çok gelmek, ayağ üzere gelmek, bağdaşmaz çökelme, benzeşik elmanlar, beraberine gelmek, Beynelmilel Hukuk, bir hizaya gelmek, çok ağır yükselme, delme örneği alma, dirk atılı gelmek, düş yerine gelmek, elma yaprakpiresi, Eurypelma hentzii, içdüzey çökelmesi, imeklemeğe gelmek, ipe sapa gelmemek, işe gelmeme oranı, kesirinden gelmek, kullanıma yönelme, ...

16 harfli

akganüstü gelmek, alçalan kertelme, anlamsal çelmece, antelmentik ilaç, ayağı ile gelmek, bağdaşık çökelme, baş aşağı gelmek, “belmas” yoldamı, beynelmilelcilik, bıkkınlık gelmek, bir araya gelmek, birincil çökelme, burnundan gelmek, cıngıravu elması, çömelme helâtaşı, çöz telmikçil ur, deneysel körelme, dıngılleç gelmek, dırıngaya gelmek, dışlığı gelmemek, dinelme solunumu, ...

15 harfli

(iş) pot gelmek, akırbale gelmek, anlamına gelmek, aşağıdan gelmek, Aşağıelmahacılı, avşara gelmemek, ayı günü gelmek, bağlama delmesi, baş başa gelmek, baş üzre gelmek, belinden gelmek, biçimine gelmek, bir yere gelmek, cesarete gelmek, çalımına gelmek, çelmeleyebilmek, çıkık elmacıklı, dediğine gelmek, delme takımları, der tola gelmek, dışlak yelmeşik, ...

14 harfli

abdesti gelmek, Amerika elması, ayağına gelmek, bağrını delmek, baskına gelmek, baş ele gelmek, birincil delme, celbine gelmek, çatapat gelmek, çekinsel delme, çelmeleyebilme, damlaya gelmek, delme dağılımı, Delme makinesi, delmeç sibsiği, dışlığı gelmek, dizgine gelmek, dünyaya gelmek, elden gelmemek, eli boş gelmek, elinden gelmek, ...

13 harfli

akla gelmemek, aklına gelmek, alışılagelmek, Amasya elması, annağa gelmek, antihelmintik, añurdu gelmek, arkırı gelmek, arsına gelmek, Aschelminthes, asıdan gelmek, ayağma gelmek, aygıra gelmek, aykırı gelmek, balgam elması, basgın gelmek, basıla gelmek, basübadelmevt, beynelmilelci, bıçağa gelmek, biçime gelmek, ...

12 harfli

ağdık gelmek, alada gelmek, alışılagelme, amana gelmek, anthelmintik, aslın elmeni, ayağa gelmek, başta gelmek, bilinegelmek, boğaya gelme, boğaz elması, buñlu gelmek, büyük gelmek, camcı elması, çelik çelmek, çevre gelmek, çoban elması, çökelme hızı, datlı gelmek, Delme çekici, delme halatı, ...

11 harfli

Âdem elması, ağır gelmek, akla gelmek, alışagelmek, anılagelmek, anna gelmek, antelmentik, arab elması, arda gelmek, Ardıl delme, arpa elması, Aşağıelmalı, aşka gelmek, başa gelmek, beli gelmek, beynelmilel, bilinegelme, burun gelme, Büyükelmalı, cana gelmek, canı gelmek, ...

10 harfli

acı gelmek, âdemelması, alı gelmek, alışagelme, anılagelme, arsak elma, ası gelmek, aşa gelmek, ayı elması, baş gelmek, bük elması, çay gelmek, çelmelemek, çelmeleniş, çelmelenme, çelmeleyiş, çıkagelmek, çız gelmek, çürük elma, dağ elması, dar gelmek, ...

9 harfli

akça elma, al gelmek, alağelmek, alıgelmek, Altınelma, at elması, başgelmek, Beyelması, Bölükelma, cırgelmek, çağgelmek, Çatalelma, çelmeleme, çentelmek, çerelmeyh, çeşdelmek, çıkagelme, çot gelme, çömbelmek, çömelmeyh, çöngelmek, ...

8 harfli

acı elma, ayrelmek, bekelmek, betelmek, bicelmek, binelmek, boz elma, bôzêlmek, böğelmek, büğelmek, bünelmek, büyelmek, cerelmek, cibelmek, cöğelmek, çekelmek, çelmelik, çerelmek, çiğelmek, çöğelmek, çökelmek, ...

7 harfli

Acıelma, alçelme, Beşelma, çeelmek, çelmece, çelmice, çelmigh, çelmiki, çelmiyh, çökelme, çömelme, delmece, dikelme, dinelme, dönelme, düzelme, egelmek, eğelmek, ekelmek, elmabaş, elmacık, ...

6 harfli

akelma, belmek, Belmen, belmiş, belmuş, celmek, celmik, celmük, çelmek, çelmen, çelmig, çelmik, delmeç, delmek, delmik, eelmek, elmacı, elmahi, Elmalı, enelme, eselme, ...

5 harfli

Belma, çelme, delme, elmak, elmas, elmek, elmen, elmin, elmir, elmuç, gelme, helme, Selma, selme, selmi, şelme, telme, telmi, yelme

4 harfli

elma, elme, elmi

3 harfli

elm

Kelime Ara