İçinde EMB geçen kelimeler

İçinde EMB geçen kelimeler 608 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde EMB geçen kelimeler

25 harfli

çemberkanal, denizyıldızı, çembersel bakışımlı işlev, embriyo içi gövde boşluğu, geriye doğru giden emboli, intramembranöz kemikleşme, işkembe içeriği muayenesi, kalite kontrol çemberleri, üç parmaklı tembel hayvan, üç-parmaklı tembel hayvan

24 harfli

basit işkembe şişkinliği, çember görüntülük işlemi, muskulus semimembranozus, primer uterus tembelliği, regiones membri torasisi, singulum membri torasisi

23 harfli

beyin atardamar çemberi, cehennem çemberi kuramı, çemberin çevre uzunluğu, dünyayı tozpembe görmek, embolik akciğer yangısı, embriyolu pirinç kepeği, embriyonel nefroblastom, gökten zembille mi indi, labirintus membranaseus, mikotik işkembe yangısı, muskuli membri torasisi, regiones membri pelvini, singulum membri pelvini

22 harfli

anketleme yöntembilimi, buğday embriyo küspesi, çembereşbölüm denklemi, dik çembersel silindir, Emberiza melanocephala, embolik böbrek yangısı, embriyonel adenosarkom, güney eksenucu çemberi, işkembe parakeratozisi, kronik işkembe asidozu, kuzey eksenucu çemberi, membrana statokoniorum, muskuli membri pelvini, pembe tepeli çalı kuşu, pembe-tepeli çalı kuşu, Penicillium camemberti, tam bilgi yöntembilimi, yarım-çember kanalları

21 harfli

Albert-Lembert dikişi, amniyon sıvı embolisi, birmerkezli çemberler, Czerny-Lembert dikişi, çember saptama kafası, Çemberin alan formülü, döl yatağı tembelliği, dölembeçsel sarsaklık, Emberiza leucocephala, erken embriyonik ölüm, ilkel-eklembacaklılar, Mastacembelus armatus, membrana tirohiyoidea, membrana vestibularis, membranlı fonendeskop, mısır embriyo küspesi, pars intermembranasea, pembe göğüslü ötleğen, Tembel ôñ Osman Çavuş, umbo membrana timpani, yatak çembersel yuvak

20 harfli

akut işkembe asidozu, çember kilit halkası, çemberin karelenmesi, deneysel embriyoloji, Emberiza schoenichus, Emberiza schoeniclus, geniş dikkat çemberi, işkembesini düşünmek, işkembesini şişirmek, kapalı çember kuramı, küçük dikkat çemberi, membrana obturatoria, nükleus emboliformis, ossa membri torasisi, somatik embriyogenez, T Trityum’un sembolü, tembel kedi sendromu, transmembran protein, trombo-embolik sancı, yakalı tembel hayvan, yarımçember kanallar

19 harfli

ampulla membranasea, buğday embriyo yağı, Cowles yöntembilimi, çembersel ucaylanım, Dalembert operatörü, deprem ocak çemberi, dik çembersel yuvak, diskus embriyonalis, dokuz nokta çemberi, Embden-Meyerhofyolu, Emberiza citrinella, embriyonel karsinom, katı madde embolisi, membrana pupillaris, mercan çemberi gölü, orta dikkat çemberi, ossa membri pelvini, paries membranaseus, pembe diş hastalığı, pembe göz hastalığı, tembel hayvangiller, ...

18 harfli

buğday embriyo unu, bütünleşme çemberi, çember kirpikliler, çember yan halkası, çemberleme kafakol, çembersel devşirim, dik çembersel koni, doğrultman çemberi, düz tabanlı çember, eksendeş çemberler, Emberiza bruniceps, Emberiza buchanani, Emberiza cineracea, Emberiza hortulana, embriyonel biyopsi, görgül yöntembilim, işkembe şişkinliği, Jembrana hastalığı, lamina membranasea, Mastacembeliformes, membranöz hücreler, ...

17 harfli

açık yarım çember, âdembabaya dönmek, Apolonyüs çemberi, Apolyonüs çemberi, bodoslama çemberi, Camembert peyniri, Çemberin uzunluğu, çemberkirpikliler, çembersel ornatma, çok embriyonluiuk, çok embriyonluluk, dembeleğin tepesi, dış çember eğrisi, dikkat çemberleri, Emberiza calandra, embriyo transferi, embriyonel nefrom, göbek yan çemberi, işkembe kokuşması, işkembe timpanisi, kalite çemberleri, ...

16 harfli

adventif embriyo, Berkitme çemberi, çemberden dönmek, çemberimsi çevre, çembersel çokgen, Emberiza circlus, Emberiza pusilla, embriyon taslağı, embriyonel dönem, embriyonik dönem, fakirlik çemberi, iç çember eğrisi, indüklem çemberi, işkembe alkalozu, işkembe hareketi, işkembe kelebeği, membran elektrot, membrana perinei, membrana timpani, membrum pelvinum, meridyen çemberi, ...

15 harfli

Çember denklemi, çember geçirmek, çember sunucusu, çember uzunluğu, çembersel bölge, çembersel halka, çembersel üçgen, çembersel yuvak, Çingene pembesi, dikey çemberler, dokunum çemberi, eğrilik çemberi, eklembacaklılar, Emberiza caesia, Emberiza pusula, embriyo kültürü, embriyon kesesi, embriyonik kese, embriyonik ölüm, embriyosuz tane, geçici embriyon, ...

14 harfli

aboral membran, binici embolus, çember boynuzu, çember gözenek, çember sakallı, çember yörünge, çemberi yarmak, çembersel kuyu, çitlembik gibi, Emballonuridae, embriyo bilimi, embriyo evresi, embriyogenezis, işkembe sıvısı, Lembert dikişi, mercan çemberi, parçalı çember, pembe sığırcık, pembeleştirmek, poli-embriyoni, psödomembranlı, ...

13 harfli

âdembaba gibi, aykırı emboli, Badembekdemir, bazal membran, çember makası, çemberi çulla, çevrel çember, deli dembesek, dembelehoçcik, dembül dümbül, direkt emboli, dönüş çemberi, embriyo nakli, embriyolojist, embriyonoluşu, Emler çemberi, fetal membran, golanlıçember, hembel hembel, Horzumembelli, irembel atmak, ...

12 harfli

ateroembolus, birim çember, büyük çember, çelik çember, çember çukur, çember kanal, çember kayık, çember masal, çember sakal, çemberlenmek, çemberletmek, çukur çember, Dalembertian, düşey çember, Emberiza cia, Emberiziidae, emboli atmak, emboliformis, embriyo göçü, embriyo zarı, embriyoblast, ...

11 harfli

acembuselik, alpeştembal, asal çember, bâdembarmak, biyomembran, cembeleşmek, çak çemberi, çember yağı, çemberçizer, çemberlemek, çemberlenme, çemberletme, Çemberlitaş, dembelköcek, deprembilim, ebembulguru, Emberizidae, embriyogeni, embriyoloji, embriyopati, embriyotomi, ...

10 harfli

acemborusu, açık pembe, bürtlembeç, cembiyesiz, Collembola, çemberimsi, çemberleme, çemberölçü, dış çember, embellemek, embriyofor, embriyolog, embriyonel, embriyotom, gaz emboli, hıyarşembe, işkembesiz, işlembilgi, koyu pembe, memba suyu, pembe dizi, ...

9 harfli

Alembeyli, bellembeç, bembenlik, bezlembeç, büklembeç, cembercik, cembereyh, cembiyeli, çembelcik, çemberbaz, çembersiz, çitlembek, çitlembik, dembester, ebembükme, ebembülük, embeleşik, embriyoit, gizlembeç, işkembeci, işkembeli, ...

8 harfli

âdembaba, bembeyaz, cemberek, çemberli, çitembik, dembedem, dembelek, dembesek, dembeser, dirembeç, dönembeç, E Sembol, EMB agar, embeding, embolizm, embriyon, geçembek, gelembur, gölembeç, gurembez, güdembeç, ...

7 harfli

Alembey, bemberk, cembere, cembert, cembiye, çembalo, çembere, çemberi, embates, embelek, embesil, embilağ, embolik, embolus, embolüs, embriyo, erembük, gelembe, gülembe, isembik, isgembe, ...

6 harfli

bembez, cembek, cember, çember, dembez, dembur, elembe, embele, embeli, embici, embile, embiti, Embiya, emboli, gembeş, iremba, member, membra, nemben, sembol, şembel, ...

5 harfli

embel, ember, gembe, gembi, hembe, memba, nembe, pembe, pembi

4 harfli

Embe

Kelime Ara