İçinde ENAR geçen kelimeler

İçinde ENAR geçen kelimeler 148 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

enar aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. enar anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ENAR geçen kelimeler

25 harfli

çay kenarında kuyu kazmak, ostia venarum pulmonalium

24 harfli

çift kenarlı seslendirme, daraçılı ikizkenar üçgen

23 harfli

eşkenar dörtgen dizgesi, tek kenarlı seslendirme

22 harfli

çerçeve kenar ışıkları, iç-aya budu, hipotenar, kenarda kalan firmalar, üçgenin kenarortayları

21 harfli

sinus venarum kavarum

20 harfli

açıkfora kenarbıçağı, beyaz kenarlı yarasa, çerçeve kenar direği, ikizkenar genişüçgen, kalın kenarlı mercek, kenarı çentikli kart, paralelkenarın alanı, üç kenarı açık sahne

19 harfli

dış aya budu, tenar, eşkenar paralel yüz, ince-kenarlı mercek, karşılıklı kenarlar, kenarı delikli kart, senaryo çözümlemesi

18 harfli

bir kenara atılmak, bir kenarda durmak, çokgenin kenarları, düz kenarlı yaprak, ikizkenar diküçgen, ikizkenar hiperbol, Kenarda etenelenme, kıyı kenar çizgisi, Lagenaria sceraria, Tegenaria agrestis

17 harfli

çevirim senaryosu, dışkenar aşınması, göz çukuru kenarı, kenar dışı boşluk, kenar eten düzeni, kristal kenarları

16 harfli

çeşitkenar üçgen, eşkenar pullular, kenar sislenmesi

15 harfli

eşkenar dörtgen, eşkenarpullular, ikizkenar üçgen, ikizkenar yamuk, kenar denizleri, kenar hücreleri, kenar mahkemesi, kenar tiyatrosu, kenara çekilmek, kenarın dilberi, senaryo analizi

14 harfli

derkenar etmek, düzensiz kenar, eşkenar çokgen, kenar fasiyezi, kenar firmalar, kenarda kalmak, kenarda köşede

13 harfli

çizgili kenar, eşkenar üçgen, kenar boşluğu, kenar dağları, kenar mahalle, kenarlı geçit, kenarlı tahta, paralel kenar

12 harfli

Değirmenarkı, Delik kenarı, güneş kenarı, kenar bobini, kenar çizmek, kenar etkisi, kenar gezmek, kenar sayısı, kenar yarığı, kenara atmak, paralelkenar, sayfa kenarı, senaryoculuk

11 harfli

çifte kenar, fırça kenar, gıykenarbiz, kenar atışı, kenar deniz, kenar nokta, kenar ortay, kenarbıçağı, kenarsızlık, senarmontit

10 harfli

Belenardıç, çeşitkenar, enartrozis, gök kenarı, kenar semt, kenar suyu, kenarlılık, kenarortay, yatıkkenar

9 harfli

ay kenarı, berenaran, berenarın, Çaykenarı, dik kenar, dörtkenar, enarıberi, hipotenar, ikizkenar, kenar açı, Kenardere, kenarsuyu, kenaryazı, Sebenardı, senaryocu, Tegenaria

8 harfli

arakenar, becenarı, beleñarı, bereñara, berenarı, berenari, berkenar, bireñarı, derkenar, dikkenar, enarberi, incenari, katenari, Kenarbel, kenarlık, kenarsız, senarist, Sukenarı

7 harfli

espenar, eşkenar, kenarcı, kenarlı, senaryo

6 harfli

benarî, menarş

5 harfli

enari, kenar, Senar, tenar

4 harfli

enar

Kelime Ara