İçinde EVS geçen kelimeler

İçinde EVS geçen kelimeler 209 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde EVS geçen kelimeler

25 harfli

gelirin işlevsel dağılımı, işlevsel kamu harcamaları, mevsimsel anöstrüse geçiş, mevsimsizleştirilmiş veri, yürüyen mevsimlik değişim

24 harfli

işlevsel kalp üfürümleri, ön işlevsel mide stenozu, toplamsal mevsimsel etki, türevsel eşyapı dönüşümü

23 harfli

işlevsel gelir dağılımı, işlevsel mide daralması, mevsime bağlı çiftleşme, mevsimlik dalgalanmalar

22 harfli

mevsim sınır tarihleri, tikel türevsel denklem

21 harfli

işlevsel anlak düzeyi, işlevsel elverişlilik, işlevsel mide stenozu, işlevsel zehirli etki, Lobaçevski geometrisi

20 harfli

arka işlevsel stenoz, görevsel ses bilgisi, mevsimlik salınımlar, mevsimsel poliöstrüs, türevsel çözümleyici

19 harfli

eşölçevsel gönderim, görevsel dil bilimi, işlevsel budunbilim, işlevsel insanbilim, Minkowski işlevseli, multiişlevsel enzim

18 harfli

görevsizlik kararı, işlevsel çözümleme, işlevsel deneyleme, işlevsel halkbilim, işlevsel yükselteç, Lobacevski yöntemi, mevsimli mevsimsiz, mevsimlik endüstri, mevsimlik işsizlik, ön işlevsel stenoz

17 harfli

çiftleşme mevsimi, doğrusal işlevsel, işlevsel aşağılık, işlevsel bozukluk, işlevsel esneklik, işlevsel gösteriş, işlevsel ruhbilim, işlevsel sağırlık, işlevsel tümgeler, mevsim rüzgârları, mevsimlik alopesi, mevsimlik değişim, mevsimlik işçilik, mevsimlik otlatma, mevsimsizleştirme, ölçevsel eksiksiz

16 harfli

eşölçevsel gömme, görevsel belirti, işlevsel belirti, işlevsel çıldırt, işlevsel çizenek, işlevsel denglem, işlevsel harcama, işlevsel semptom, işlevsel tasarım, ödevsel yönetici, türevsel denklem

15 harfli

devsütun düzeni, görevsel eğitim, işlevsel birlik

14 harfli

işlevsel bilgi, işlevsel bütçe, işlevsel çizge, işlevsel çözüm, işlevsel kuram, işlevsiz döngü, mevsimlik işçi, ödevsel önerme, sinema mevsimi, türevsel eşlev, türevsel süreç, yağmur mevsimi

13 harfli

evsin - evşin, evsiz barksız, görevselcilik, içeri evsimek, işlevsel okul, işlevsel tanı, işlevselcilik, Kevser Denizi, mevsim iklimi, mevsimlik göç, ödevsel sonuç

12 harfli

aşım mevsimi, delil tevsil, gevsi yuvmak, işlevsel kök, mevsimsellik, oğlak evsini, sebki mevsul, tevsik etmek

11 harfli

evsüketekli, görevsizlik, işlevsizlik, kerevsinmek, Kevser gibi, tevsi etmek

10 harfli

av mevsimi, evseklemek, evsel atık, evselenmeğ, evsellemek, evsenlemek, evserlemek, evsivermek, gevselemek, izzedinevs, kevselemek, ölü mevsim, sevsinler!, televsimek, tevs olmak

9 harfli

abıkevser, devsellik, diş evsel, Evsekler$, evselemek, evsilemek, evsüketek, kevsenmek, mevsimler, mevsimlik, mevsimsel, mevsimsiz, sevseriye, tevsermek, tevsetmek

8 harfli

evsenmek, evsıçanı, evsilmek, evsineği, evsinmek, evsirmek, evsizlik, Firdevsi, görevsel, görevsiz, hevsemeğ, işlevsel, işlevsiz, minevsiz, münevsiz, Sevsevil

7 harfli

alevsiz, evsecek, evsecik, evsemek, evsimek, evsüklü, Firdevs, kevsenk, kevsere, melevsi, Nevsale, sevseri, tevsiye

6 harfli

evsabı, evsane, evseme, evsene, evsevü, evsime, evsmek, kevsek, kevsen, kevser, kevsik, mevsim, mevsuf, mevsuk, Nevsal, Sevsay, Sevsen, Tevsen, tevsik, tevsür

5 harfli

evsaf, evsan, evsek, evsel, evsen, evsik, evsil, evsim, evsin, evsiz, evsme, evsun, evsük, evsün, gevsi, kevse, nevse, tevsi, tevsi

4 harfli

evsi, kevs, Tevs

Kelime Ara