İçinde FARİ geçen kelimeler

İçinde FARİ geçen kelimeler 75 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde FARİ geçen kelimeler

25 harfli

muskulus pterigofaringeus

24 harfli

Dermatophagoides farinae, muskulus palatofaringeus

23 harfli

muskulus krikofaringeus

22 harfli

muskulus hipofaringeus, muskulus tirofaringeus, nervus glossofaringeus, pars laringea faringis, Salmo trutta var.fario

21 harfli

arkus palatofaringeus, ostium intrafaringeum, pars nazalis faringis, ramus laringofaringei

20 harfli

duktus nazofaringeus, meatus nazofaringeus, pars oralis faringis, tuberkulum faringeum, varfarinzehirlenmesi

18 harfli

nazofarinks kanalı, resessus faringeus, Salmo trutta fario, Tyrophagus farinae

17 harfli

pleksus faringeus, tonsilla faringea

16 harfli

faringiyal çubuk, faringobrankiyal, faringobranşiyal, forniks faringis

15 harfli

aditus faringis, alametifarikalı, farinks dişleri, glossofaringeus, kranyofaringiom, septum faringis

14 harfli

faringiyal diş, kavum faringis, palatofaringal, regio faringea, rinofaringitis, rinofaringiyal

13 harfli

alametifarika, rafe faringis, rami faringei, velofaringeal, vena faringea

12 harfli

fariğ düşmek, perifarinjal

11 harfli

fariğ olmak, nazofarinks, rinofarinks, sitofarinks

10 harfli

blefaritis, epifarinks, faringiyal, Orofarinks

8 harfli

ablefari, blefarit, varfarin, zülfaris

7 harfli

farimek, farinks, tafarik, tefarik

6 harfli

Fariha, farika, Farise, Farisi, fariza, safari

5 harfli

fariç, fariğ, Farik, faril, Faris, fariş

Kelime Ara