İçinde FASY geçen kelimeler

İçinde FASY geçen kelimeler 52 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde FASY geçen kelimeler

24 harfli

genikulum nervi fasyalis

23 harfli

fasyes anteriyor lentis

22 harfli

nekrotik fasya yangısı

21 harfli

nervus fasyalis felci, nodüler fasya yangısı, trunkus lingofasyalis

20 harfli

fasya dorsalis manus, fasya dorsalis pedis

19 harfli

area nervi fasyalis

18 harfli

fasya endotorasika, fasyes aurikularis, vena lingofasyalis

17 harfli

fasya masseterika, fasya obturatorya, fasyes paryetalis, fasyes posteriyör, fasyes visseralis, rami istmi fasyum

16 harfli

arterya fasyalis, fasya aksillaris, fasya klitoridis, fasya muskulares, fasya servikalis, fasyes anteriyor, fasyes atriyalis, fasyes lateralis, fasyes mediyalis

15 harfli

fasya antebraki, fasyal paralizi, fasyes distalis, fasyes dorsalis, fasyes eksterna, fasyes zolearis, krista fasyalis, nervus fasyalis

14 harfli

fasyes interna

13 harfli

fasya yangısı, istmus fasyum, tuber fasyale, vena fasyalis

12 harfli

fasya glutea, fasya ilyaka, fasya kruris, fasya pelvis, fasyes teres

11 harfli

fasya braki, fasyal felç

10 harfli

fasya lata, fasya nuke

8 harfli

fasyalis

6 harfli

fasyes

5 harfli

fasya

Kelime Ara