İçinde FAY geçen kelimeler

İçinde FAY geçen kelimeler 127 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

fay aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. fay anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde FAY geçen kelimeler

25 harfli

fayda maliyet çözümlemesi, kafa (veya kafayı) çekmek

24 harfli

dolaylı fayda fonksiyonu, eş marjinal fayda kanunu, eş marjinal fayda yasası, gelirin marjinal faydası, kafayı (bir yere) vurmak, paranın marjinal faydası

23 harfli

eş fayda eğrisi analizi

22 harfli

kardinal fayda teorisi

21 harfli

fayda maliyet analizi, fayda ticaret hadleri, faydalı model belgesi, kardinal fayda kuramı, ordinal fayda teorisi

20 harfli

haddikifayeyi bulmak, itfaya bağlı borçlar, ordinal fayda kuramı, sayısal fayda kuramı, sırasal fayda kuramı

19 harfli

itfaya tabi borçlar

18 harfli

fayda değer kuramı, kafa kafaya vermek, kafayı bulandırmak, kafayı değiştirmek

17 harfli

eş fayda haritası, kafa kafaya denge

16 harfli

cefaya katlanmak, eş fayda paftası, fay kompartımanı, fayda fonksiyonu, faydacılık okulu, faydalandırılmak, faydası dokunmak, faydasını görmek, mülkiyet faydası, sahiplik faydası

15 harfli

bağıntılı fayda, eş fayda eğrisi, faydacı felsefe, faydalanabilmek, faydalandırılma, istifayı basmak, toplumsal fayda

14 harfli

beklenen fayda, ekonomik fayda, fayda vermemek, faydalanabilme, faydalandırmak, kafayı üşütmek, marjinal fayda, şeytan faymasa

13 harfli

biçim faydası, fayda etmemek, fayda teorisi, faydalandırma, faydalanılmak, faydalı demet, faydalı model, faydalı olmak, faydası olmak, kafaya çıkmak, kafayı bulmak, kifayet etmek, kifayetsizlik, mekân faydası, sayısal fayda, şekil faydası, zaman faydası

12 harfli

CRRA faydası, faşal fayrak, fayda kuramı, faydalanılma, fayrap etmek, kafaya almak, kafayı yemek, sosyal fayda, toplam fayda

11 harfli

fayansçılık, faydalanmak, faydasızlık, faytonculuk, haddikifaye, yer faydası

10 harfli

Dufaycolor, faydacılık, faydalanma, faydasızca, fayızçılıh, kifayetsiz

9 harfli

kifayetli, korifayos, kuffaylan

8 harfli

fay gölü, fayansçı, faydasız, fayfuduk, fayşaloh, faytoncu, ne fayda

7 harfli

faydacı, faydalı, kifayet

6 harfli

fayans, faydos, fayişe, faymak, fayrap, faysak, fayton, faytos, Kifaye, tufayi, tüfaye, tüfayi, Faysal

5 harfli

afaya, fayda, fayde, fayıh, fayın, fayız, fayiz, fayka, fayşe, fayşa

3 harfli

fay

Kelime Ara