İçinde FEL geçen kelimeler

İçinde FEL geçen kelimeler 325 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

fel aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. fel anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde FEL geçen kelimeler

25 harfli

Amphimerus pseudofelineus, Grunfeld yatırım verileri, tarifelerin gönenç etkisi, tarifelerin koruma etkisi, tarifelerin üretim etkisi

24 harfli

bireysel ahlak felsefesi, felin dermatitis solaris, Goldfeld Quandt sınaması, hipokalsemik doğum felci, pleksus brakiyalis felci, tarifelerin gelir etkisi, tarifelerin refah etkisi

23 harfli

Felicola substrostratus, Felis ocreata domestica, Grunfeld yatırım modeli, nervus trigeminus felci, Sabin-Feldman day testi, tarifelerin rant etkisi

22 harfli

Christoeffel simgeleri, felin ürolojik sendrom

21 harfli

Ctenocephalides felis, Haemobartonella felis, mantardoku, felloderm, nervus fasyalis felci, nervus radialis felci, Opisthorchis felineus

20 harfli

aydınlanma felsefesi, felçli miyoglobinüri, Klinefelter sendromu, Kristoffel simgeleri

19 harfli

felsefî antropoloji, fundus vezika fella, idrar torbası felci, kadifeli örümcekler, kısmi gırtlak felci, Klinifeltersendromu, kollum vezika fella, korpus vezika fella, Kristoffel bileşeni, skolastik (felsefe)

18 harfli

doğum öncesi felci, felekten kâm almak, felsefede yantutma, fossa vezika fella, özdeşlik felsefesi, rakun köpeği felci, safra kesesi felci, yemek borusu felci

17 harfli

feleğini şaşırmak, gümrük tarifeleri, vazifelendirilmek

16 harfli

Buffelus bubalus, çarkıfelekgiller, defelü, (tefelü), devlet felsefesi, dogmatik felsefe, döl yatağı felci, eğitim felsefesi, felek yâr olursa, Felis silvestris, kültür felsefesi, toplum felsefesi, vazifelendirilme, yaşama felsefesi

15 harfli

ahlak felsefesi, bilim felsefesi, değer felsefesi, faydacı felsefe, felfecri ohumah, felfelek sokmak, felsefe mantığı, felsefe yöntemi, hayat felsefesi, hukuk felsefesi, kadifeleştirmek, obturator felci, sanat felsefesi, tarih felsefesi, vazifelendirmek, yaşam felsefesi

14 harfli

bağırsak felci, çevre felaketi, doğa felsefesi, efelek dolması, fel fel bakmak, Felis concolor, Fellner kuramı, felsefe tarihi, felsefe yapmak, Isospora felis, kadifeleştirme, omurilik felci, vazifelendirme

13 harfli

Babesia felis, dil felsefesi, din felsefesi, fel fel esmek, felce uğramak, feldir feldir, feldspatsılar, feleğe küsmek, feleği şaşmak, felfeselenmek, Felis coracal, Felis macrura, Felis tigrina, fellek fellek, fellik fellik, gebelik felci, gırtlak felci, küfelik olmak, larenks felci, serebral felç

12 harfli

Chastekfelci, efelik etmek, felah bulmak, feldirdetmek, felek demiri, Felis pardus, Felis tigris, felle vermek, fellendirmek, felsefecilik, kadifeleşmek, kambur felek, perifer felç, rektum felci, sentral felç, spastik felç, vezika fella, yalancı felç

11 harfli

ceffelkalem, çarkı felek, çerhifeleyh, çocuk felci, doğum felci, fasyal felç, felaketzede, felç gelmek, feldirdemek, feldmareşal, feldspatlar, felfellemeg, felfellemek, felgetirmek, Felis chaus, Felis manul, felleñlemek, ferfellemek, gevşek felç, kadifeleşme, kahpe felek, ...

10 harfli

alan felen, çarhıfelek, çarkıfelek, defelenmek, felç olmak, feldiremek, Felemenkçe, Felemenkli, felfelleme, Felis lynx, Felis onca, felkitişin, genel felç, granatfels, kefelâlesi, kefeleşmek, kene felci, kısmi felç, Kristoffel, lefelenmek, nefelenmek, ...

9 harfli

cincifeli, dil felci, efelekotu, efelenmek, efeleşmek, felaketli, feldirmek, feldispat, felekiyat, felelemin, felercika, felfeleci, felhanlıh, Felis leo, fellenmek, felloderm, felsefeci, Halifeler, halifelik, kadifelik, kefelemek, ...

8 harfli

ciyfelik, efelekli, efelemek, efeleniş, efelenme, efeleşme, Felâhiye, felankes, feldspat, Felemenk, felemidi, felenbur, felenıma, felfelek, fellemek, gayfelti, Halifeli, kadifeli, kefeleme, mesafeli, otomofel, ...

7 harfli

atitfel, Erfelek, fel fel, felaket, felanci, felefeş, feleket, felemit, felemma, feleñse, felesek, felfele, felfene, felfers, Felidae, felleus, felliyh, felloid, felsefe, felsefi, Halfeli, ...

6 harfli

anofel, efelek, Efeler, efelik, felçli, feleke, felenk, feleyh, felfen, felfes, felhan, felice, felide, feliga, felika, feliks, felkan, fellah, fellis, felten, feluka, ...

5 harfli

alfel, efeli, eyfel, felah, felan, Felât, felce, felek, felen, felik, felte, gefel, nefel

4 harfli

efel, felç, fele, feli, felk

3 harfli

fel

Kelime Ara