İçinde FİBR geçen kelimeler

İçinde FİBR geçen kelimeler 118 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde FİBR geçen kelimeler

25 harfli

anulus fibrokartilagineus, fibroblâst büyüme faktörü, juvenil aponörotik fibrom, kemiğin fibröz displazisi

24 harfli

fibrinli akciğer yangısı, fibrinöz akciğer yangısı, osteitis fibroza kistika, subendokardiyal fibrozis

23 harfli

fibrinsizleşme sendromu, lamina fibroretikularis, nodüler dermatofibrozis, osteodistrofiya fibroza, pendilöz yumuşak fibrom, vajina fibroza tendinis, ventriküler fibrilasyon

22 harfli

fibrovasküler papillom, renal osteitis fibroza

21 harfli

araknoit fibroblastom, fibrinli lenfadenitis, fibrotik deri yangısı, hepatoportal fibrozis, kemik iliği fibrozisi, perikardiyum fibrozum

20 harfli

endokarditis fibroza, fibröz osteodistrofi, interdigital fibroma, miyofibriler parezis

19 harfli

atriyal fibrilasyon, fibrotik alveolitis, parmak arası fibrom

18 harfli

hiperfibrinojenemi

17 harfli

aponörotik fibrom, fibrokartiloginöz, fibrotik miyopati, hipofibrinojenemi, kartilago fibroza, lazertus fibrozus, pipestem fibrozis

16 harfli

annulus fibrosus, fibrinoid nekroz, nörofibromatozis, osteotis fibroza, stratum fibrozum, yunktura fibroza

15 harfli

adenomiyofibrom, anulus fibrozus, dermatofibrozis, fibra zonulares, fibrinohücresel, fibroz halkalar, fibröz astrosit, fibröz eklemler, fibröz kıkırdak, kapsula fibroza, nörofibrosarkom, profibrinolizin, trigona fibroza

14 harfli

afibrinojenemi, fîbrinli yangı, fibrinsizleşme, fibrokartilago, fibröz protein, lamina fibrosa, miyelofibrozis, miyofibroblast, yumuşak fibrom

13 harfli

anuli fibrozi, defibrinasyon, dermatofibrom, fibrinojenemi, fibrokarsinom, fibropapillom, nörofibriller

12 harfli

anjiyofibrom, elastofibrom, fibrinojenaz, fibrinojenez, fibrinolitik, fibrinolizin, fibroblastom, fibrokondrom, serofibrinöz

11 harfli

fibrilasyon, fibrokistik, fibronektin, fibrosarkom, fibrotoraks, Makrofibril, mikrofibril, miksofibrom, osteofibrom

10 harfli

defibratör, fibrinogen, fibrinojen, fibrinoliz, fibroblast, fibrolipom, fibromiyom, fibroplazi, miyofibril, nörofibril, nörofibrom, tonofibril

9 harfli

fibrinoid, fibrinüri

8 harfli

fibrilla, fibrinaz, fibrinli, fibrinöz, fibrosit, fibrozis

7 harfli

fibroin

6 harfli

fibril, fibrin, fibrom, fibroz, fibröz

5 harfli

fibra

Kelime Ara