İçinde FİK geçen kelimeler

İçinde FİK geçen kelimeler 347 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

fik aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. fik anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde FİK geçen kelimeler

25 harfli

bakteriyel identifikasyon, EUR.1 dolaşım sertifikası, gayrimenkul sertifikaları, hipertrofik korpus luteum, hipertrofik osteodistrofi, kötücül pleomorfik adenom, kromotografik adsorpsiyon

24 harfli

(birinin) fikrini çelmek, endokarditis kalsifikans, prostat-spesifik antijen, stereografik projeksiyon

23 harfli

(birinin) fikrini almak, D geçici trafik belgesi, F geçici trafik belgesi, fonksiyonun grafik üstü, sertifika istek dosyası, spesifik gümrük vergisi

22 harfli

antispesifik faktörler, (birinden) fikir almak, dekalsifikasyon sıvısı, fikri mülkiyet hakları, hipertrofik gastropati, lökodistrofik hastalık

21 harfli

fetüsün mumifikasyonu, genototrofik hastalık, görüntü grafik dizisi, hipertrofik osteopati, kazeifikasyon nekrozu, kovalent modifikasyon, medulla içi fiksasyon, nörotrofik keratitisi, termal stratifikasyon, yatay demir (barfiks), Asya Pasifik ülkeleri

20 harfli

anatomia topografika, atrofik mide yangısı, demografik bölümleme, deoksiribonfikleotit, distrofik kireçlenme, grafik tasarımcılığı, hematik mumifikasyon, hipertrofik antritis, hipertrofik nöropati, homografik fonksiyon, kişi refikinden azar, mikzotrofik beslenme, miyozitis ossifikans, spesifik yüzey alanı, Asya Pasifik konseyi

19 harfli

ağırlık sertifikası, dolaşım sertifikası, grafik bağdaştırıcı, homeomorfik uzaylar, mevduat sertifikası, nitrojen fiksasyonu, sertifika yetkilisi, spesifik iletkenlik, stenotrofik parazit

18 harfli

biyocoğrafik çevre, coğrafik izolâsyon, coğrafik varyasyon, eksternal fikzatör, fakoemülsifikasyon, fetal mumifikasyon, grafik tasarımcısı, lüteotrofik hormon, oligotrofik göller, politrofik ovaryol, sağlık sertifikası, sertifika sunucusu, topoğrafik anatomi, trafik kilitlenmek, grafik menü çubuğu

17 harfli

altın sertifikası, biyomagnifikasyon, disrafik durumlar, hipertrofik siroz, interspesifik tür, köken sertifikası, modifikasyon geni, öritrofik parazit, topoğrafik harita, trafik işaretleri

16 harfli

depo sertifikası, fiksatif çözelti, grafik sanatları, grafik sihirbazı, hareketli grafik, hipsografik eğri, kaligrafik simge, özel grafik türü, psödohipertrofik, sabit fikirlilik, sertifikalı ürün, sivri fikirlilik, trafik mahkemesi, trafik müfettişi, grafik penceresi

15 harfli

açık fikirlilik, azot fiksasyonu, dekalsifikasyon, deklasifikasyon, denitrifikasyon, detoksifikasyon, elektrifikasyon, fikir hürriyeti, fikir yanaçları, gelişmiş grafik, müterâfik kusûr, nitritifikasyon, sakkarifikasyon, spesifik büyüme, spesifik tarife, trafik canavarı

14 harfli

akrotrofik tip, allotrofik göl, Bouinfiksatifi, cin fikirlilik, disneyfikasyon, fik fik yapmak, fikir danışmak, fikir işçiliği, fikir yürütmek, fikirleştirmek, fikri erdemler, fikri mülkiyet, fiktif antrepo, fiktif ihracat, früktifikasyon, identifikasyon, kondrifikasyon, likenifikasyon, mezotrofik göl, peritrofik zar, saponifikasyon, ...

13 harfli

amonifikasyon, amplifikasyon, atrofik siroz, bibliyografik, edafik faktör, fikir cümlesi, fikir edinmek, fikir teatisi, fikir üretimi, fikirleştirme, fikri sermaye, fiksiyonalizm, fiktif varlık, interspesifik, intraspesifik, kalsifikasyon, karnifikasyon, klasifikasyon, kornifikasyon, magnifikasyon, mortifikasyon, ...

12 harfli

açık fikirli, amplifikatör, bonifikasyon, çubuk grafik, fikir babası, fikir işçisi, fikir vermek, fikir yazımı, fikir yazısı, fikir yormak, fikomisetler, fikri haklar, fiktif aktif, fiktif satış, ihtiyomorfik, kalifikasyon, kodifikasyon, kornifikasyo, modifikasyon, monospesifik, mumifikasyon, ...

11 harfli

ala fikirli, cin fikirli, fekfiklemek, fike çekmek, fikir adamı, fikir eseri, fikirleşmek, fikirsizlik, fiko çekmek, fikoeritrin, fikoksantin, fikomikozis, fikosiyanin, grafikçilik, grafikerlik, hemfikirlik, hipertrofik, kalsifikans, kartografik, kseromorfik, müttefiklik, ...

10 harfli

akil fikir, demografik, etnografik, fikirdemek, fikirleşme, fikirlilik, fikokrizin, fikri uzak, fikrisabit, fiks virüs, fiktif kâr, frigorifik, homografik, kemotrofik, monomorfik, monotrofik, müttefiken, pleomorfik, polimorfik, tipografik, topoğrafik, ...

9 harfli

amfikarpi, ana fikir, distrofik, fikir imi, fikoplâst, Fikrettin, fikri hak, fiks menü, fiksasyon, filozofik, grafikler, izomorfik, müşfiklik, sertifika, Tevfikiye

8 harfli

affiksus, cinfikir, dimorfik, fiksatif, fikirdeş, fikirsiz, fikokrom, fikoloji, fikriyat, fiksatif, fiksator, grafikçi, grafiker, hemfikir, müttefik, spesifik, tevfikan, trafikçi, zulfikar, zülfikar

7 harfli

barfiks, fikirci, fikirli, Fikriye, fikstür, idefiks, Müşfika, tefikli, Tevfika, tirefik

6 harfli

cılfik, cilfik, fikara, fikâre, fikere, fikren, Fikret, fiksus, fiktif, grafik, müşfik, refika, Şefika, tevfik, trafik, Vefika, terfik

5 harfli

fifik, fikir, fikke, fikrî, fikrî, fufik, gofik, hafik, kofik, nefik, pofik, pufik, refik, safik, sefik, şefik, têfik, Vefik

4 harfli

efik, fike, fiko

3 harfli

fik

Kelime Ara