İçinde FİZİ geçen kelimeler

İçinde FİZİ geçen kelimeler 103 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde FİZİ geçen kelimeler

25 harfli

femur başı epifiziolizisi, fizik tedavi uygulayıcısı

24 harfli

fiziksel sayım çizelgesi, hipofizin anteriyor lobu, hipofizin gama hücreleri, toplam fiziki verimlilik

23 harfli

fiziksel olmayan varlık

22 harfli

fiziki sermaye malları, fiziksel dezenfeksiyon

21 harfli

fizibilite incelemesi, fiziksel kesimli disk, fiziksel yapılandırma

20 harfli

marjinal fiziki ürün, ortalama fiziki ürün

19 harfli

fiziksel bağlantılı, fiziksel ışık ölçme, fiziksel insanbilim, fiziksel özellikler, fiziksel yapı kaydı

18 harfli

fizikî antropoloji, toplam fiziki ürün

17 harfli

fiziksel aktifler, fiziksel bilimler, nemli hava fiziği, ruh-fiziksel alan

16 harfli

fizik kondisyonu, fizikötesi sıfat, fiziksel çözelti, fiziksel dağıtım, fiziksel değişme, fiziksel karışım, fiziksel muamele, fiziksel muayene, fiziksel tutanak, fiziksel tutunma, fiziksel varoluş, ışınım fizikçisi, ruhfiziksel renk

15 harfli

çekirdek fiziği, fiziki coğrafya, fiziksel analiz, fiziksel bellek, fiziksel bombaj, fiziksel harita, fiziksel katman, fiziksel varlık

14 harfli

fizik coğrafya, fizik olayları, fizik tedavisi, fiziki muayene, fiziki sermaye, fizikokimyasal, fiziksel deney, fiziksel kesim, fiziksel kimya, fiziksel kurgu, metafizikçilik

13 harfli

difeomorfizim, fizikbilimler, fiziki harita, fiziki mallar, fiziko-terapi, ışınım fiziği, yıldız fiziği

12 harfli

endomorfizim, fizik yapısı, fiziki değer, klasik fizik, modern fizik, sinaptofizin

11 harfli

epimorfizim, fizik ötesi, fizik sıfat, fizikokimya, fiziksel iz, kültürfizik, metafizikçi

10 harfli

astrofizik, dirilfizik, epifizitis, fizibilite, fizik gücü, fizikötesi, iatrofizik, jeofizikçi, radyofizik

9 harfli

biyofizik, diyafizis, gökfiziği, metafizik, nörofizin, yerfiziği

8 harfli

apofizis, epifizis, fiziksel, jeofizik

7 harfli

fizikçe, fizikçi, fizirim, fizitis

6 harfli

fiziki, rafizî

5 harfli

fizik

Kelime Ara