İçinde FOL geçen kelimeler

İçinde FOL geçen kelimeler 212 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

fol aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. fol anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde FOL geçen kelimeler

25 harfli

basit bağlantılı manifold, foliküler dendritik hücre, karşılaştırmalı morfoloji, manifold üzerinde dağılım, olgun yumurtalık folikülü, şekil bilgisi ~ morfoloji

24 harfli

Anoplocephala perfoliata, daldırılmış alt manifold, folikül sitimulan hormon, fosfolipit çift tabakası, Potamogeton obtusifolius, spermatozoon morfolojisi

23 harfli

alveoler fosfolipidozis, Casuarina equisetifolia, interfoliküler hücreler, portfolyo risk yönetimi, Sagittaria sagittifolia, sanki karmaşık manifold

22 harfli

Echinophora tenuifolia, Elaeagnus angustifolia, Lavandula angustifolia, manifoldun düzgün yönü, manifoldun iç eğriliği

21 harfli

folikül uyaran hormon, follikuli tonsillares, izometrik manifoldlar, Menyanthes trifoliata

20 harfli

Demodex folliculorum, dev foliküler lenfom, eksfolyatif sitoloji, telogen kıl folikülü, Zelkova carpinifolia

19 harfli

Acarus folliculorum, bağlantılı manifold, Cassia angustifolia, Citrus aurantifolia, fol yok yumurta yok, foliküler müsinözis, follikuli linguales, Norfolk Horn koyunu, parafoliküler hücre, pemfigus foliyaseus, preovulator folikül, primordiyal folikül, Pyrus elaeagnifolia, South Suffolkkoyunu, yön örtme manifoldu, yumurtalık folikülü

18 harfli

aşınma morfolojisi, folikulus ovarikus, irtibatlı manifold, portfolyo rizikosu, portfolyo yönetimi, sitigma folikulare, topolojik manifold, Typha angustifolia, Vanilla planifolia

17 harfli

Argulus foliaceus, bitki morfolojisi, doğrusal manifold, envelope follower, gliserofosfolipit, kıl folikülü beni, persistan folikül, süperfolikülasyon

16 harfli

birincil folikül, dominant folikül, folikül atrezisi, foliküler lenfom, foliya serebelli, ovaryum folikülü, papilla foliyata, sekunder folikül, tersiyer folikül

15 harfli

atretik folikül, folikül hormonu, foliküler dalga, folikülogenezis, follikulostatin, follikulus pili, ikincil folikül, manifoldun yönü, Norfolk hindisi, Norfolkteriyeri, os skafolunatum, örtme manifoldu, perifolikülitis, sutura foliyata, tetrahidrofolat, Typha latifolia, üçüncül folikül

14 harfli

affolunabilmek, antral folikül, baskın folikül, Folca naumanni, Foley kateteri, folikül dönemi, folikül sıvısı, foliküler evre, foliküler kist, foliküler uyuz, folk sanatçısı, Graaf folikülü, graff folikülü, kalıcı folikül, primer folikül, Suffolk koyunu

13 harfli

affolunabilme, folikül akarı, folikül kisti, folikül meyve, fosfolipaz A1, fosfolipaz A2, Graaffolikülü, jeomorfolojik, lenf folikülü, olgun folikül, teka folikülü

12 harfli

alt manifold, folklorculuk, follo çalmak, folyo kâğıdı, fosfolipaz B, fosfolipaz C, fosfolipaz D, jeomorfoloji, kıl folikülü, trifoliyozis

11 harfli

eksfolyatif, Folco minor, folikülitis, folk müziği, follistatin, follitropin, jeomorfolog

10 harfli

affolunmak, folaklamak, folik asit, folistatin, folklorist, follikulus, fosfolipaz, fosfolipit, grafolojik, kifolordoz, morfolojik

9 harfli

affolunma, defoliant, fol etmek, foliküler, foliyatus, folklorcu, folklorik, follatmah, folyo boy, grafoloji, morfoloji, sincafolo, Trifolium

8 harfli

affolmak, defolmak, foli avı, follamak, folyalak, grafolog, karfolit, mâfolmak, morfolin, propofol

7 harfli

affolma, amfolit, anfolit, defolma, defoluş, folasin, folikül, foliyum, folklor, folladı, follama

6 harfli

afolat, anafol, defol!, defolu, folata, follis, folluh, folluk, foltah, foltak, foltan, pifoli

5 harfli

folak, folas, folat, folaz, folgu, folik, folit, follu, folos, foloz, folta, foluk, folus, foluz, folyo

4 harfli

fola, foli, folk, folu

3 harfli

fol

Kelime Ara