İçinde FRO geçen kelimeler

İçinde FRO geçen kelimeler 114 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde FRO geçen kelimeler

25 harfli

apertura sinum frontalyum, frontpage sunucu uzantısı, muskulus frontoskutularis, protandrik hermafroditlik

24 harfli

tek taraflı hermafrodizm, transversal hermafrodizm

23 harfli

embriyonel nefroblastom, hemoglobinürik nefrozis, nervus sinum frontalium, paramezonefroz borucuğu, septum sinum frontalium

22 harfli

kapsüler hidronefrozis

21 harfli

gerçek hermofroditizm, sutura sfenofrontalis

20 harfli

metanefroz tomurcuğu, nefrotoksik nefritis, yalancı hermafrodizm

19 harfli

prosessus frontalis, psödohermafroditizm, sinüzitis frontalis, spinal nefroblastom

18 harfli

glikojen nefrozisi, kortikal nefronlar, piyonefrolitiyazis

17 harfli

afro amerikalılar, embriyonel nefrom, hidroperinefrozis, postfrontal kemik

16 harfli

kolemik nefrozis, koryon frondozum, nefrotik sendrom, nervus frontalis, prefrontal kemik, skuama frontalis, Sterna albifrons

15 harfli

Anaer albifrons, Anser albifrons, fossa frontalis, lobus frontalis, margo frontalis, nefrokalsinozis, ramus frontalis, regio frontalis, sinus frontalis, üropiyonefrozis

14 harfli

afrodiziomanya, hermafrodismus, hermafroditizm, hermafroditlik, nefroid eğrisi, nefrosklerozis, piyelonefrozis, tuber frontale, vena frontalis

13 harfli

frontal kemik, frontal kesit, Frontier Film, hidronefrozis, nefrohidrozis, nefrokardiyak, nefrolitiazis, nefrosistitis

12 harfli

Afroamerikan, frontal kesi, hermafrodizm, nefroblastom, nefrojenetik, piyonefrozis

11 harfli

hermafrodit, kan frotisi, nefromalasi, nefromegali, nefrotoksik, nefrotoksin, os frontale, üronefrozis

10 harfli

afrodizyak, metanefros, metanefroz, mezonefros, mezonefroz, nefroblâst, nefrografi, nefrojenik, nefrojenöz, nefrokolik, nefrolitik, nefrolizin

9 harfli

defroster, frondozus, frontalis, nefropati, nefroskop, nefrostom, nefrotomi, postfrons, pronefros, pronefroz

8 harfli

nefrojen, nefrolit, nefroliz, nefrosit, nefrotik, nefrozis, no-frost

7 harfli

fronkül, frontal, joffroy, nefroit

6 harfli

nefron, nefros, sefroş

5 harfli

frons, froti

Kelime Ara