İçinde FU geçen kelimeler

İçinde FU geçen kelimeler 645 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

fu aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. fu anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde FU geçen kelimeler

25 harfli

Choanotaenia infundibulum, infundibulum tuba uterina, intestinal lipofuskinozis, nervi temporalis profundi, nervus peroneus profundus, nervus petrozus profundus, vena aurikularis profunda

24 harfli

arkus palmaris profundus, arterya profunda femoris, bağırsak lipofuskinozisi, Coburger Fuchschafkoyunu, kolitis kistika profunda, Malthusgil nüfus teorisi, Oesophagostomum bifurcum, ortalama nüfus yoğunluğu, vena profunda klitoridis, vena servikalis profunda, vena temporalis profunda

23 harfli

Dickey-Fuller bağlaşımı, fartası furtası olmamak, Fuller-Battese dönüşümü, Malthusçu nüfus teorisi, Malthusgil nüfus kuramı, rölatif santrifugal güç, vena profunda antebraki

22 harfli

Amphisbaena fuliginosa, arterya profunda braki, Dickey-Fuller dağılımı, Dickey-Fuller sınaması, doğal nüfus artış hızı, Foucault (Fuko) yitimi, geniş kapsam tasarrufu, nükleus infundibularis, ofudak, (ofudak burun)

21 harfli

afura tafura gelmemek, funikulus spermatikus, funikulus umbilikalis, funktorlarm bileşkesi, Hasza Fuller sınaması, kontravaryant funktor, nüfus bölümlendirmesi, nüfus değerlendirmesi, nüfuzu altında tutmak, seroid-lipofuskinozis, vena profunda femoris

20 harfli

doğal nüfus devinimi, Fusarium gramineurum, Malthus nüfus kuramı, nüfus gruplandırması, nüfus istatistikleri, nüfuz tespit sistemi, resessus infundibuli, vena profunda fasiyi, vena profunda lingua

19 harfli

Fumaria officinalis, fundus vezika fella, karbolfuksin boyası, leopar funda balığı, muskulus fusiformis, papilla fungiformis, vena profunda braki, vena profunda penis

18 harfli

alfa-L-fukosidozis, asit fuksin boyası, Bulimus fuchsianus, Cylindrophis rufus, doğal nüfus artışı, Fulmarus glacialis, fulya balığıgiller, furkoserkoz serker, giri sentrifugales, göreli artık nüfus, kosta fuluktuantes, nüfus değiş tokuşu, nüfus sayılamaları, nüfus yetersizliği, stomatitis diffuza, telaffuz organları

17 harfli

Dickey-Fuller GLS, Fakir Fukara Fonu, farta furta etmek, fulyabalığıgiller, fulyabalığigiller, fundus ventrikuli, fusariotoksikozis, ihtiyat tasarrufu, kontraktil kofulu, kovaryant funktor, nüfus çözümlemesi, nüfus değişimleri, nüfus devinimleri, nüfus gençleşmesi, nüfus hareketleri, nüfus salınımları, nüfusunu çıkarmak, santrifuj kuvveti, stratum profundum, yarı göçebe nüfus

16 harfli

afur küfür etmek, alopesia diffuza, amorfus globozus, bifurkasyo trake, cümfur kaynatmak, çalışmayan nüfus, fıstuk, (fustuk), fundamental dizi, fundamental seri, fungi imperfekti, kontraktil koful, Macrocopus rufus, Messor semirufus, mometazon furoat, nüfus coğrafyası, nüfus kestirmesi, nüfus planlaması, nüfus yaşlanması, ofun sofun olmak, Ophichthus rufus, Pelecanus fuscus, ...

15 harfli

Ailurus fulgens, antifungal ilaç, aşırınüfuslanma, Aythya fuligula, diffuz plasenta, fart furt etmek, Fuelgen yöntemi, fulya balıkları, fundal plasenta, fundalık kenesi, Furnarius rufus, furtana yelkeni, future işlemler, geniş ufukluluk, içerme funktoru, lamina profunda, latifundiacılık, lupus profundus, malumatfuruşluk, Melanitta fusca, Mesor semirufus, ...

14 harfli

Ailurusfulgens, aldehit fuksin, Çaybaşıfuadiye, diffuz terleme, Fubini teoremi, fuller toprağı, fundamentalist, fundamentalizm, fundus bezleri, funt gaynatmah, görgü fukarası, kamu tasarrufu, lipofuskinozis, Menekşesofular, Molossus rufus, nüfus azalması, nüfus bilimsel, nüfus dağılışı, nüfus kesafeti, nüfus piramidi, nüfuz ticareti, ...

13 harfli

Alaplısofular, Aloutta fusca, antifungaller, başı fulanmak, cıva fulminat, çalışan nüfus, Durmuşsofular, ekonomik ufuk, enuygun nüfus, estağfurullah, fartuk furtuk, ferro fumarat, fruktofuranoz, fukara babası, Fulvue işlemi, funda toprağı, funda torfası, Fusobacterium, futbol tenisi, ihtisas fuarı, iktisadi ufuk, ...

12 harfli

asit fumarol, bazik fuksin, besin kofulu, comfur olmak, dolu funktor, epifunikulum, estefurullah, Fak Fuk Fonu, fakir fukara, fulya balığı, fumarik asit, funda balığı, funda sıçanı, funda tavuğu, fundus uteri, Furry süreci, furtuna sesi, furun gurusu, furunkulozis, geniş ufuklu, göçmen nüfus, ...

11 harfli

Abdülgaffur, afuruzlamak, aktif nüfus, Alifuatpaşa, benfurakarb, benzulfuron, besinkofulu, Büyüksofulu, etkin nüfus, Fak-Fuk Fon, farta furta, fule yapmak, Fulica atra, fulvik asit, fulyabalığı, fundagiller, fundamental, fundasıçanı, fundatavuğu, funikulitis, furkoserker, ...

10 harfli

Abdülgafur, afun tufun, afur tafur, alafuranga, antifungal, bifurkasyo, efin tofun, eşik nüfus, faal nüfus, fartfurtçu, Fuji tek 8, fumigasyon, funda kili, fundoskopi, Furunkuloz, furunkulus, fusiformis, futlambert, genel fuar, kafulbaşlı, karbofuran, ...

9 harfli

afıl uful, aful uful, Aydınsofu, diadelfus, Elifuşağı, fart furt, fuarcılık, Fujicolor, fukaralıh, fukaralık, full tone, full-time, fullanmak, fundoskop, funikulus, furlanmak, furmaşlık, furosemid, fut olmak, futalamak, futkandil, ...

8 harfli

afurtmak, arpafulu, çelefudi, DNA pufu, fayfuduk, fuel-oil, fukoidin, fukuslar, fullamak, fulminat, fumigant, Fundacık, fundalar, fundalık, fungisit, fungusit, furfural, furkatus, furlarda, furlayan, furliyan, ...

7 harfli

afurmak, Alisofu, amorfus, balafur, cofcofu, efuzyon, fağfuri, Fat fut, Fuadiye, fuftare, Fulacık, fulkrum, Fumaria, fundere, fungemi, funktor, furanoz, furdala, furfula, furkula, fursant, ...

6 harfli

affuru, afukon, afurcu, anafur, barfur, canfur, cunfur, diffuz, dolfun, fağfur, fuarcı, fuçanı, fufudi, fufuli, fugare, fukara, fukâre, fuksin, fukuku, funduk, fundus, ...

5 harfli

asfur, Berfu, cıfut, cufut, çufur, fuaye, fuçan, fudak, fufik, FUGSS, fuhuş, fujer, fukoz, fular, fulka, fulta, fuluş, fulya, funda, Fungi, funis, ...

4 harfli

afur, cofu, fuar, Fuat, fuçi, fufu, fuğm, fuka, fule, fund, funu, fura, furi, fusa, futa, fuzz, kofu, kufu, ofuk, ofun, pufu, ...

3 harfli

cfu, ful, fup, fus, fuş, fut, ufu

2 harfli

fu

Kelime Ara