İçinde GÖñ geçen kelimeler

İçinde GÖñ geçen kelimeler 522 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

göñ aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. göñ anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde GÖñ geçen kelimeler

25 harfli

doğrudan gönderim belgesi, el vergisi, gönül sevgisi, eşlenik doğrusal gönderim, gönlün yazı var, kışı var, gönülden gönle yol vardır, gönülsüz namaz göğe ağmaz, göz görür, gönül katlanır, havayolu gönderim belgesi, sıkı sırakoruyan gönderim, tarifelerin gönenç etkisi

24 harfli

dizisel sürekli gönderim, göñül birle, (göñül ile), gözden gönülden çıkarmak, suvartılı pekleşik gönce, yükleme gönderim belgesi

23 harfli

(bir şeyde) gönlü olmak, bire bir örten gönderim, değerlendirme gönderimi, dölekçil pekleşik gönce, düzgün sürekli gönderim, er kocar, gönül kocamaz, geçinmeye gönlü olmamak, gönlünü pazara çıkarmak, sosyal gönenç ölçütleri, teslim gönderim belgesi

22 harfli

(bir şeye) gönlü olmak, bayat gönderim belgesi, birebir-örten gönderim, BM Gönüllüler Programı, diferensiyel gönderimi, geri gönderilen mallar, gönderim güdüm damgası, göñlekcek, (göñlekçek), gönüllü değişim kuramı, kirli gönderim belgesi, temiz gönderim belgesi

21 harfli

alttoplamsal gönderim, giriş-çıkış gönderimi, gönderim sonu damgası, gönlünün dümeni bozuk, gönül ferman dinlemez, hava gönderim belgesi, tersdoğrusal gönderim, üsttoplamsal gönderim, veri gönderim çizgisi

20 harfli

çokdoğrusal gönderim, gönderim genişlemesi, gönderimin çekirdeği, gönlünü serin tutmak, gönyeburun testeresi, ikidoğrusal gönderim, kendisine gönderilen, sırakoruyan gönderim, tek gönderim belgesi, üç gönlü üç yapraklı

19 harfli

benzerlik gönderimi, çokdeğerli gönderim, eşölçevsel gönderim, gönül birliği etmek, gönülden ırak olmak, ikisürekli gönderim, Lipschitz gönderimi, pekleşik gön yalımı, sinir gönlek yalımı, tekdeğerli gönderim, yurda geri gönderme

18 harfli

biritimli gönderim, çevrimsel gönderme, daraltma gönderimi, göñliyle söyleşmek, gönlü razı olmamak, gözü gönlü açılmak, hatır gönül yapmak, öte beri göndermek, özdeşlik gönderimi, posta ile gönderme, yaramaz göñüllülük

17 harfli

açıkorur gönderim, bakışım gönderimi, barış gönüllüleri, bire bir gönderim, bire çok gönderim, doğrusal gönderim, eşletme gönderimi, gönderimin kusuru, göñlü yavuz olmak, gönlünü hoş etmek, gönlünü kaptırmak, gönlünü karartmak, gönlünü söndürmek, gönlünü yaralamak, göñül biriktirmek, gönül bulandırmak, gönül eğlendirmek, gönülgücü bozgunu, gönülsüz işsizlik, izdüşüm gönderimi, kapsama gönderimi, ...

16 harfli

alçak gönüllülük, ayran gönüllülük, birebir gönderim, eşyapı gönderimi, geniş gönüllülük, gönderim belgesi, gönderme belgesi, gönderü çıkarmak, gönenç ölçütleri, göñlü aktarılmak, gönlünden kopmak, göñlüne bırakmak, gönlüne dokunmak, gönlünü düşürmek, gönül rızası ile, göñülde yazılmak, gönüllü gönülsüz, gönüllü işsizlik, gönüllü tasarruf, gönüllü yeniçeri, içerme gönderimi, ...

15 harfli

bölüm gönderimi, düzgün gönderim, düzme gön tutar, eşlek gönderimi, gani gönüllülük, gön içi tepkisi, gönderi bankası, gönderilebilmek, gönderme yapmak, gönenç iktisadı, gönlü karartmak, göñlü sarsılmak, göñlü tar olmak, gönlü yaralılık, göñlü yufkalmak, gönlü zenginlik, gönlünde kalmak, gönlünü eğlemek, göñül berkitmek, gönül bulantısı, göñül çekinmesi, ...

14 harfli

BDASK gönderme, doğal gönderim, geri göndermek, gönce bitişiği, gönderi gitmek, gönderilebilme, gönderilen mal, göndüri gitmek, göndürü çıkmak, göndürü gitmek, gönenç devleti, gönlü bulanmak, gönlü çelinmek, göñlü kapılmak, göñlü kapılmış, gönlü kararmak, gönlü kırılmak, gönlü takılmak, gönlü varmamak, göñlü yapılmak, gönlüne doğmak, ...

13 harfli

açık gönderim, alçak gönüllü, artı gönderim, Aşağıgöndelen, ayran gönüllü, deniz göñüllü, engin gönüllü, geniş gönüllü, gön pekleşimi, gönce iç zarı, göndeli olmak, gönderebilmek, gönderivermek, gönderme fişi, gönenç ölçütü, gönendirilmek, gönlek altçıl, gönlek artçıl, gönlü cıdamak, gönlü istemek, göñlü oturmak, ...

12 harfli

açuk gönüllü, ağır gönüllü, aşak gönüllü, ayarlı gönye, balamutlugön, canıgönülden, gani gönüllü, gemi gönderi, gön kırancıl, gön yürütmek, gönderebilme, gönderiverme, gönen tutmak, gönendirilme, gönlü bolluk, gönlü çekmek, gönlü çökmek, gönlü darlık, göñlü dönmek, gönlü düşmek, gönlü kalmak, ...

11 harfli

gön kıranlı, gönderilmek, göndermelik, gönellenmek, gönen almak, gönen etmek, gönendirmek, gönenmeklik, göneş ağılı, gönlek dışı, gönlü akmak, gönül açmak, göñül akmak, gönül alçak, gönül atmak, göñül azmak, gönül borcu, gönül komak, gönüldaşlık, gönüldolabı, gönüllenmek, ...

10 harfli

dış göncük, gön bardak, gön kesiği, gönce üstü, gönçleşmek, gönderiliş, gönderilme, göndertmek, göndürtmek, gönendirme, gönenlemek, göñli açuk, gönlü gani, gönlü kara, gönü alçak, gönü kavun, gönüksüzlü, gönül bağı, göñül gözü, göñül pası, göñül suyu, ...

9 harfli

dış gönce, gön geren, gön kıran, göncelmek, göncükmek, gönçelmek, gönderici, göndermek, göndertme, göndirmek, göndürmek, gönençlik, göñlekçek, gönlü bol, gönlü dar, gönlü tok, Gönlüaçık, gönlükara, gönül eri, göñül evi, göñül ile, ...

8 harfli

alagönen, Aygönenç, devegönü, göncülük, göndemek, gönderek, gönderen, gönderge, gönderim, gönderiş, gönderli, gönderme, göndoğdu, göndöndü, Göndüren, göndürme, gönelmek, gönençli, gönenmek, gönetmek, gönilmek, ...

7 harfli

Aygönül, Ergönen, Ergönül, gönçlük, Göndere, gönderi, gönduri, göndüme, göndürü, Gönence, Gönener, gönenli, gönenme, gönsünü, göntaşı, gönursı, gönücür, Gönülay, gönülli, gönüllü, gönümek, ...

6 harfli

bergön, dilgön, gönce), göncek, göncük, göncül, gönçek, göndel, göndem, gönder, gönece, göneli, gönenç, gönezi, göngür, gönlek, gönlük, gönmek, gönnek, gönnük, gönova, ...

5 harfli

gönbe, göncü, göndê, göndü, göneç, gönek, gönem, gönen, göner, gönle, gönlü, gönük, gönül, gönür, gönye

4 harfli

gönç, göne, gönü

3 harfli

göñ

Kelime Ara