İçinde GÖR geçen kelimeler

İçinde GÖR geçen kelimeler 1617 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

gör aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. gör anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde GÖR geçen kelimeler

25 harfli

(bir şeyin) dibi görünmek, ardıl öngörü bilgi ölçütü, at binicisine göre kişner, başı yastık yüzü görmemek, cefa çekmek (veya görmek), değişkenin bağlı görünümü, devinimsiz örtülü görüntü, düğmüksel bitkili görünüş, gizli görüntü yeğinlemesi, görgül örnekleme dağılımı, görsel-işitsel karşısürüm, görülen geçmiş zaman kipi, görümgü (terimin kavramı), görüntülenecek bilgi türü, görüşme süresi (en uygun), görüşülmüş bağdaştırmalar, göz görür, gönül katlanır, Kohler-Restorff görüngüsü, Leontief görgül bulguları, mıknatıslı görüntü aygıtı, mıknatıslı görüntü kuşağı, ...

24 harfli

acı (veya acılar) görmek, atardamar görüntülenmesi, ayı görmeden bayram etme, bir tutmak (veya görmek), çember görüntülük işlemi, dañ görmek, (tañ görmek), düzgünsüz tekir görürlük, fosforlanmalı görüntülük, gördün deli, savul geri!, göreceli asal polinomlar, göreceli kalp yetmezliği, göreceli yavru büyüklüğü, göredurmak, (görüturmak), göreli yığışımlı dağılım, gören gözün hakkı vardır, görü-yarasa-akman altçıl, görülen geçmiş zaman eki, göründü Sivas´ın bağları, görünüm oranı düzeltmesi, görüp göreceği rahmet bu, gözü hiçbir şey görmemek, ...

23 harfli

(bir şey) yüzü görmemek, (birini) görüp gözetmek, (birini) gözüm görmesin, (birinin) keli görünmek, bildirmelik görüşmeleri, bir görüş bir kör biliş, burnunun ucunu görmemek, CinemaScope görüntülüğü, çift görüntülüklü almaç, dünyayı tozpembe görmek, düşüncül devinim görüşü, geniş görüntülük işlemi, göreceli konum (değeri), göreceli tıkızımsı küme, göreceli tıkızımsı uzay, görsel-işitsel çağrışım, görülmeyen geçmiş zaman, görüntü ve ses negatifi, görüntü-ortikon ışıtacı, görünü düzenleme ölçeri, gümrük koruma görevlisi, ...

22 harfli

(birine göre) hava hoş, (davayı) nakzen görmek, atmık kın görüntüyazım, bilgi görgü alışverişi, bir dönem ileri öngörü, çok görüntülüklü işlem, dirüp devşürülü görmek, eylemde karşıt görünüm, gelecek zaman görünümü, gerici tecim görevlisi, göreceli eksiksiz örgü, görevi kötüye kullanma, görgül moment denklemi, görgül ölçek oluşturma, görsel-işitsel araçlar, görü-yarasa-akman altı, görümsel sinir memekçe, görümsel söyleyemezlik, görüntü bağdaştırıcısı, görüntü erime frekansı, görünürde nesneli fiil, ...

21 harfli

ana denetim görevlisi, aşındırma görünümleri, atadan babadan görmek, bir adım ileri öngörü, çoklu ölçünlü görüntü, davayı gören yargılık, derinlemesine görüntü, dirüp döşürülü görmek, dolazdan düzme görmeç, dörtlü görüntü aygıtı, dünya gözü ile görmek, enine görüntü saptama, er gören, (er görmüş), geçmiş zaman görünümü, göreceli asal sayılar, göreceli çıkaç değeri, göreceli kompakt küme, göreneksel süreklilik, görey yapıtasarcılığı, görgül dağılım işlevi, görsal-işitsel eğitim, ...

20 harfli

ağ oturumu görüşmesi, alıp satmaz görünmek, az görenler dersliği, bağırlarını görürlük, belgebilim görevlisi, Box-Jenkins öngörüsü, Chow öngörü sınaması, Cinerama görüntülüğü, çok yanlı görüşmeler, değişik görünüşlülük, dert, çekene göredir, dirlik yüzü görmemek, düz geniş görüntülük, düzleme göre simetri, eğik görüntü saptama, enine görüntü aygıtı, geçici görev yolluğu, geçici iş göremezlik, geçişsiz çoklu görev, geniş zaman görünümü, göreceli belirgin ad, ...

19 harfli

alaca belece görmek, alçak görüş noktası, alıcı görüş noktası, araştırma görevlisi, biçimleyici görüşme, derinliğine görüşme, dibir (dübür) görüm, doğru görümlü biçik, dolaylı ödev görüşü, dondurulmuş görüntü, dünya yüzü görmemek, eğik görüntü aygıtı, eksene göre simetri, eşit görünen aralık, göbeği yıldız görme, gör (veya görürsün), göreceli ayrık küme, göreceli güç dizini, göreceli polisitemi, göreceli tıkız küme, göreceli tıkız uzay, ...

18 harfli

aksaklık hoşgörüsü, ansal kimya görüşü, B- mod görüntüleme, belgelik görevlisi, delikli görüntülük, dirsekli ırakgörür, el uciyle görüşmek, elektronik görüntü, gör-işit gereçleri, göreli artık değer, göreli artık nüfus, göreli güç endeksi, göreneksel işçilik, görev planlayıcısı, görevlendirebilmek, Görevliyi belirtme, görevsizlik kararı, görevyeri değişimi, görgül toplumbilim, görgül yöntembilim, görkemli başlangıç, ...

17 harfli

Adana Görüşmeleri, bağlayıcı görüntü, barış görüş olmak, başucu ırakgörürü, bilimsel görüşler, birinci görmezlik, değişik görünüşlü, dirisel küçügörüm, dölgü görümlemesi, filmlik görevlisi, gör-işit araçları, gör-öde akreditif, göreli artı değer, göreli gereksinim, göreli gereksinme, göreli güç dizini, göreli ölçüştürme, göreneksel katman, görevlendirebilme, görkemli limitler, görklüsünde olmak, ...

16 harfli

açıkuçlu görüşme, aşırı önk görümü, aynalı ırakgörür, “bazin” görünüğü, beyaz görüntülük, biçimsel görüşme, bireysel görüşme, birikimli öngörü, Büyükkonakgörmez, cebi para görmek, Cushinggörüngüsü, çekici ırakgörür, çevrinme görünüş, değer göreciliği, diriksel görüpsü, doktora görünmek, donuk görüntülük, dünyayı görmemek, egemenlik görüşü, ezbere iş görmek, faydasını görmek, ...

15 harfli

ab-rak görürlük, ağımsı görürlük, aralık öngörüsü, ardışık görüntü, aşamalı görüntü, ay görümsüzlüğü, aygıt görevlisi, bilimsel öngörü, bulanık görüntü, canlı küçügörüm, çıkış görüşmesi, durum görüşmesi, düzme önk görüm, edilgen görüşme, edimsiz görüntü, eli para görmek, genel görünümlü, gereksiz görmek, gök görüntülüğü, göreli etkinlik, göreli kesinlik, ...

14 harfli

acısını görmek, alan görevlisi, and içe görmek, apulayu görmek, ayna görüntüsü, basgı görmemek, baskı görmemek, Bayesçi öngörü, çalanca görmek, dar görüşlülük, dizge görünümü, dokunca görmek, dolaylı görünü, egemen görenek, ex-ante öngörü, ex-post öngörü, fiilde görünüş, geleceği gören, gerçek görüntü, gerçek-görüntü, gerekli görmek, ...

13 harfli

A-mod görüntü, açınık görevi, âdetgörmezlik, akşam görmesi, ardıl görüntü, ayırım görevi, beis görmemek, bırağu görmek, bildik gördük, çalkap görmek, çoklu görüntü, değişik görüm, destek görmek, dünya görüşlü, etkin görünüm, etkin görüşme, gelinlik göre, genel görünüm, genel görüşme, geniş görüşlü, gizli görüntü, ...

12 harfli

adamına göre, ağ zar görüm, akman görlük, alttan görüş, anadan görme, aşağı görmek, bakıp görmek, beşik görmek, Büyükgörümlü, cansal görüm, çatal görmek, Denizgörülen, Denizgöründü, dünya görmüş, dünya görüşü, eyleyigörmek, gece görmesi, geçici görev, gerek görmek, gönlüne göre, görcu başmak, ...

11 harfli

âdet görmek, ağ görünümü, ansal görev, ara görüntü, aydın görüm, az görenler, biliş görüş, bozuk görüm, ceza görmek, çakın görüm, çift görmek, çoğul görev, çok görevli, çöl görüpsü, Çullugörece, damı görmek, dar görüşlü, dava görmek, depremgörür, ders görmek, dişine göre, ...

10 harfli

açık görüş, ağ zar gör, ara görmeğ, art öngörü, Aşağıgörle, Boğazgören, ceç görmek, cer görmek, çevregörür, çıkagörmek, çift görme, çift görüm, Denizgören, dip görmez, diyegörmek, düş görmek, epiğe göre, evgörmelik, gökgörenli, gördürtmek, görebilmek, ...

9 harfli

akman gör, Alangören, az görmek, beşigörtü, can görme, cansalgör, çeç görüş, çevre gör, çevregörü, dip görüm, er görmüş, eşgörüntü, gelingöre, göğüs gör, görcükmek, gördüksüz, gördürmek, gördürtme, görebilme, görecelik, görecilik, ...

8 harfli

Adagören, ağız gör, Akgüngör, ay gördü, Aygörmez, az görme, Çaygören, Dağgören, Düzgören, ek görev, ergörmek, gelingör, gödengör, Gölgören, Görbeyaz, görceğiz, gördürme, görebiye, göreceli, görelgeç, görelmek, ...

7 harfli

aça gör, artgörü, Aygördü, çeç gör, çok gör, dirigör, elegöre, eşgörev, gör bak, gör-öde, Görecek, göregân, göregör, göreğen, göreken, görelik, göremez, görende, görenek, göresek, göreset, ...

6 harfli

bongör, elgöre, evgöre, gör ki, görbez, Görbil, görcek, gördek, Gördes, gördıl, görebi, görece, göreci, göreke, Görele, göreli, Göreme, göresi, görgeç, görgem, görgen, ...

5 harfli

Ergör, Göral, görda, göreç, görek, görel, gören, göres, göret, görev, görey, görez, görge, görgü, göriz, görkü, görme, görnü, görpe, görse, görsü, ...

4 harfli

göre, görk, görü

3 harfli

gör

Kelime Ara