İçinde GÖZ geçen kelimeler

İçinde GÖZ geçen kelimeler 1807 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

göz aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. göz anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde GÖZ geçen kelimeler

25 harfli

aç gözünü, açarlar gözünü, açtı ağzını, yumdu gözünü, ağanın gözü, yiğidin sözü, ağzını açıp gözünü yummak, alt göz kapağının düşmesi, ayaksılı diriciksi gözere, BM Ateşkes Gözlem güçleri, dinsel gözdeğme sağaltımı, doğançıkta göz akı yalımı, göze özsuyu, hücre özsuyu, gözleme dayalı çalışmalar, gözlerinden ataş tökülmek, gözün melanotik tümörleri, gözünü üstünden ayırmamak, gözünün çapağını silmeden, ruhbilimsel göz kamaşması, yüzüne gözüne bulaştırmak, göz görür, gönül katlanır

24 harfli

ağanın gözü ata tımardır, bağlantı noktası gözcüsü, başının gözünün sadakası, (bir şey) gözüne ilişmek, (bir şeyde) gözü olmamak, (bir şeye) gözünü yummak, (bir yerde) gözünü açmak, bir-kutuplu sinir gözesi, çok-kutuplu sinir gözesi, fizyolojik göz kamaşması, gören gözün hakkı vardır, göz dunmak, (göz donmak), göz kakmak, (göz kahmak), göz kıpmak, (göz kapmak), gözden gönülden çıkarmak, gözerecil yakrı orantısı, gözlerinde şimşek çakmak, gözü hiçbir şey görmemek, gözünü ... hırsı bürümek, gözünün önünden gitmemek, gözyaşı kemiği kabarcığı, ...

23 harfli

açık gözenekli cilalama, ayırım gözetmeme ilkesi, bırakıntı gözenekliliği, birbirinin gözünü oymak, (birine) gözdağı vermek, (birini) görüp gözetmek, (birini) gözüm görmesin, (birinin) gözüne girmek, dört göz bir evlat için, eşeylik gözesi oluşması, göz donukluğu hastalığı, göz kapaksız kertenkele, göz yumulabilir yanılgı, göz-kapaksız kertenkele, gözden geçirilmiş basım, gözlenmeyen çoktürellik, gözleri velfecri okumak, gözünün içine baka baka, gözyaşı bezi atardamarı, iki gözünü dört eylemek, kaş ile göz, gerisi söz, ...

22 harfli

ayırım gözetici tarife, bir başa bir göz yeter, (bir şey) gözünü almak, (bir şeyde) gözü olmak, (birinin) gözünü açmak, dolaysız göz kamaşması, enfeksiyöz göz yangısı, etkin dizin gözatıcısı, fazla mal göz çıkarmaz, göz bebeği büzücü kası, göz bebeği genişlemesi, göz dış hareket siniri, göz ev -dış katılakçıl, Göz kelebeği hastalığı, gözdeğmesinden korunma, gözeneklilik katsayısı, gözerimi ıraklık açısı, gözetim altında tutmak, gözleri ışıklı (olmak), gözleri takılıp kalmak, gözünü toprak doyursun, ...

21 harfli

birincil duygu gözesi, (birinin) gözü önünde, dolaylı göz kamaşması, dünya gözü ile görmek, emerce irinli gözçesi, göz çukuru selülitisi, göz çukuru üst kanalı, göz döşeği çombeldeği, göz ev -iç-katılakçıl, göze çekirdeği ekşiti, göze eksiltme faktörü, gözlemin denetlenmesi, gözlerinin içi gülmek, gözlüklü çalı bülbülü, gözü alası dört olmak, gözü dünyayı görmemek, gözüne koruk vermemek, gözüne sallandırmamak, gözyaşı kesesi çukuru, hata ayıklama gözcüsü, kalıcı gözbebeği zarı, ...

20 harfli

alıcı gözüyle bakmak, alur göz, (alır göz), bakan göze bağ olmaz, başını gözünü yarmak, bekâr gözü, kör gözü, bir gözlü yumurtalık, bitkisel gözdeğmelik, dönemeç gözlemcileri, el terazi, göz mizan, göz bebeği daralması, göz çukuru kemik zar, göz damar kat yalımı, göz ev-çene-dudakçıl, göz kapağı yapışması, göz koruma sınıfları, göz rengi farklılığı, gözden ırak tutulmak, göze zarı doygunluğu, gözetimli dalgalanma, gözlem araştırmaları, gözleri bağlı yürüme, ...

19 harfli

bağır gözere artımı, balık gözü (mercek), bel gözü kası alanı, beyinsel gözeneklik, birgözeli hayvanlar, Birgözeliler Bilimi, boş gözlerle bakmak, çok gözeli bitkiler, çokgözeli hayvanlar, çokgözlü yumurtalık, deniz dokuz gözlüsü, dişi eşeylik gözesi, dokuncayı göze alma, eksicik minigözleri, epitel kas gözeleri, fırlak gözcül bukuk, göz bebeği refleksi, göz çukuru mukoseli, göz fırlamcıl bukuk, göz gördüğünü ister, göz habronemiyazisi, ...

18 harfli

açıkgözlülük etmek, algın gözle bakmak, âşığın gözü kördür, ateşkes gözlemcisi, ayrıcalık gözetmek, balıkgözü objektif, başım gözüm üstüne, beyinsel gözenekçe, büyülü gözdeğmelik, çenesel göz kıpımı, çokgözeli bitkiler, dere dokuz gözlüsü, dinsel gözdeğmelik, dörtgözeli çizelge, elin gözün hayrına, eşeylik ana gözesi, göstermelik gözlem, göz ağı sörpüklüğü, göz dibi muayenesi, göz hareket siniri, göz kamaştırıcılık, ...

17 harfli

abdominal gözenek, açgözlüleşebilmek, adipöz göz kapağı, altın gözlü ördek, bağımlı gözlemler, beyaz gözlügiller, beyaz-gözlügiller, (birinin) gözünde, can gözün uyarmak, danışıklı gözetim, denetimsiz gözlem, dış yan göz açısı, dolu gözle bakmak, el emeği göz nuru, fotoreseptör göze, göz çukura dönmek, göz çukuru kenarı, göz çukuru yarığı, göz ekstirpasyonu, göz gözü görmemek, göz hapsine almak, ...

16 harfli

açgözlüleşebilme, açgözlülük etmek, ağ göze açıklığı, ak gözlü ötleğen, amiboyid gözeler, beyaz göz balığı, Çokgözlü tulumba, değişik gözereli, denetimli gözlem, doğancık gözçesi, dört gözlü balık, dört gözlü tablo, el-göz başatlığı, elektriksel göze, göz alabildiğine, göz alanı ölçüsü, göz belsoğukluğu, göz çapaklanması, göz erimi ölçüsü, göz kamaşkınlığı, göz karamıklanım, ...

15 harfli

ale gözli çağir, bağımsız gözlem, bantlı dikengöz, baş göz sargısı, başarım gözcüsü, BM Gözlemcileri, boncuk gözlülük, börtüksel gözce, dağınık gözenek, dizgesiz gözlem, dolaysız gözlem, durgungöz aşısı, el işi göz nuru, eski göz ağrısı, gez göz arpacık, göz alacalanmak, göz çevre yalım, göz düzenikliği, göz ev kapakçıl, göz göze gelmek, göz gözü görmek, ...

14 harfli

amipsi gözeler, armut gözkurdu, badem gözkurdu, belercin gözlü, belerçin gözlü, belergöz etmek, belergöz olmak, bir göz gülmek, bülbül gözyaşı, coravı gözemek, çember gözenek, çeperli gözere, çeşit gözereli, çıkar gözetmek, çilek gözkurdu, çizelge gözesi, Çökgözlü döneç, dalgıç gözlüğü, dizgeli gözlem, dizine gözatma, doğdaş gözçesi, ...

13 harfli

açgözlüleşmek, ağ gözatıcısı, anasının gözü, aykırı gözlem, bağırtlak göz, baş göz etmek, baş göz olmak, beyazgözlüler, bir gözeliler, birincil göze, canlı karagöz, cüce dikengöz, çilegöz olmak, çok-gözeliler, dikenli gözce, domalaç gözlü, donargözleyim, dört gözlüler, eleme gözcüğü, elma gözkurdu, erkek gözeler, ...

12 harfli

açgözlüleşme, açıkgözlülük, alan gözlemi, Aşagıgözlüce, Aşağıkaragöz, bağ gözkurdu, başgöz etmek, birgözeliler, birim gözcük, boncuk gözlü, buğda gözeli, burun-gözçül, burun-gözsel, bücür gözere, büyük camgöz, camgözbalığı, camgözgiller, çıplak gözle, çim gözeneği, çokgözeliler, çomak gözesi, ...

11 harfli

Aşağıalagöz, badem gözlü, basıgözetir, belerik göz, bileşik göz, çağlı gözce, çayan gözlü, çekik gözlü, çepiş gözlü, çıyan gözlü, çipil gözlü, dil gözcüsü, domuz gözlü, doros gözlü, düzenik göz, enek gözemi, göz ağarmak, göz aldatkı, göz bağlama, göz bankası, göz banyosu, ...

10 harfli

açgözlülük, açıkgözlük, ak gözleme, arık gözlü, aşkar gözü, at gözlüğü, balık gözü, basıgözler, Başkaragöz, bir gözeli, birim göze, Boncukgöze, boyagözesi, bülbülgözü, Ceylângözü, cıncık göz, çok gözeli, çukurgözlü, diş gözere, doktorgözü, gagala göz, ...

9 harfli

açgözlüce, açık göze, ahu gözlü, ak gözeke, ak gözgeç, Ardıçgöze, arıgözeri, Aşağıgöze, atgözlüğü, aydın göz, azı gözel, balıkgözü, basit göz, başat göz, batlangöz, beldirgöz, bozcamgöz, Buzlugöze, bülüçgözü, ceran göz, Cilvegözü, ...

8 harfli

ak gözlü, Akçagöze, alır göz, altıngöz, arı gözü, bağ gözü, baş gözü, belergöz, Birgözlü, bu gözle, can gözü, cingözlü, çahırgöz, çomakgöz, Danagöze, danagözü, daşgözel, daşgözer, Deregözü, deringöz, devegözü, ...

7 harfli

açgözlü, açıkgöz, akgözlü, alangöz, almagöz, Altıgöz, anagöze, ara göz, Arı Göz, ateşgöz, aynagöz, Bağgöze, Balgöze, Başgöze, Beşgöze, Bingöze, cam göz, cibigöz, cinigöz, danagöz, depegöz, ...

6 harfli

Akgöze, alagöz, alegöz, aragöz, beşgöz, camgöz, cikgöz, cingöz, çergöz, dikgöz, dilgöz, döngöz, elâgöz, Ergözü, Gökgöz, görgöz, gözcek, gözcük, gözcül, gözçek, gözçük, ...

5 harfli

açgöz, akgöz, aşgöz, gözal, gözar, Gözay, gözce, gözcü, gözçü, gözde, gözek, gözel, gözem, gözen, gözer, gözet, gözey, gözge, gözgü, gözlü, gözme, ...

4 harfli

göze

3 harfli

göz

Kelime Ara