İçinde GÜCÜ geçen kelimeler

İçinde GÜCÜ geçen kelimeler 270 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

gücü aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. gücü anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde GÜCÜ geçen kelimeler

25 harfli

Avrupa acil müdâhale gücü, elektromagnetik ışın gücü, emek gücüne katılım oranı, işgücünün teknik işbölümü, özsermayenin kazanma gücü

24 harfli

akarsuyun aşındırma gücü, akarsuyun sürükleme gücü, barış gücü operasyonları, birincil işgücü piyasası, dikey işgücü akışkanlığı, informel işgücü piyasası, markaların ekonomik gücü, varlıkların kazanma gücü, yatay işgücü akışkanlığı, yetişkin işgücü hipotezi, yetişmiş işgücü hipotezi

23 harfli

ikincil işgücü piyasası, iş gücüne katılma oranı, kayıtlı işgücü piyasası, nitelikli işgücü kuramı, satınalma gücü aktarımı, satınalma gücü paritesi, vasıflı işgücü hipotezi

22 harfli

dışsal işgücü piyasası, etkili alışkanlık gücü, etkili tepki gizilgücü, formel işgücü piyasası, işgücüne katılım oranı, işgücüne katılma oranı, paranın satınalma gücü, satınalma gücü endeksi

21 harfli

akarsuyun taşıma gücü, BM Acil Müdahale Gücü, borç ödeme gücü oranı, eli ermez gücü yetmez, esnek işgücü piyasası, ırakgörürün ışık gücü, içsel işgücü piyasası, ikili işgücü piyasası, insan gücü planlaması, işgücü maliyet dizini, reaktör hacimsel gücü, satınalma gücü dizini, sugücü elektrik özeği, yanılgı küçültme gücü

20 harfli

emek gücü politikası, işgücü hareketliliği, ödeme gücü yaklaşımı, satınalma gücü riski, verici dalgalık gücü

19 harfli

alıcı dalgalık gücü, Barış Uygulama Gücü, borçları ödeme gücü, faiz karşılama gücü, kurumsal döngücülük, ucuz işgücü cenneti, yedek işgücü ordusu

18 harfli

acil müdahale gücü, hız (salınım gücü), ıltırık gücü ölçer, işgücü akışkanlığı, işgücü devir oranı, toplam ışınım gücü

17 harfli

aylanım gücünlüğü, balık avlama gücü, barış koruma gücü, bilişim insangücü, gönülgücü bozgunu, ışınım salma gücü, işgücü mobilitesi, işi gücü bırakmak, kolon ayırma gücü, olağan yapım gücü, ödeme gücü ilkesi, reaktör ısıl gücü, yatın gücü ölçeri

16 harfli

aracı-sonuç gücü, etkin ışıma gücü, gücü gücü yetene, gücü yüksek para, kanca çekme gücü, okuma gücü testi, yakıt özgül gücü

15 harfli

Arap barış gücü, aydınlatma gücü, ayırıcılık gücü, basit emek gücü, beyin gizilgücü, borç ödeme gücü, enüst anma gücü, eylem gizilgücü, gücünü kurutmak, işgücü piyasası, kalifiye işgücü, ödeme gücü olan, özgür emek gücü, satın alma gücü, tepki gizilgücü

14 harfli

ayırdetme gücü, BM Geçici Gücü, borçlanma gücü, işgücü kıtlığı, kan gücü ölçer, kontinuum gücü, parçalama gücü, satınalma gücü, sınamanın gücü, siğgi-dölgücül

13 harfli

bağlantı gücü, BM Barış Gücü, çimlenme gücü, dalgalık gücü, döndürüm gücü, durduraç gücü, durdurum gücü, elektrik gücü, gücü kesilmek, gücüne gelmek, gücüne koşmak, gücürgülenmek, işgücü istemi, işgücü sunumu, karşılık gücü, pazarlık gücü, rotatori gücü, yaptırım gücü

12 harfli

avlanma gücü, büyütüm gücü, çalışma gücü, dayanma gücü, gıldır gücük, görüngücülük, gücü kurumak, gücü üzülmeg, gücü üzülmek, gücün dutmak, gücünü üzmek, ıltırık gücü, işgücü açığı, kıldır gücük, öğrenme gücü, özgür işgücü, soğurma gücü, soğutma gücü, suverme gücü, titreşirgücü, yarışım gücü, ...

11 harfli

ayırma gücü, benlik gücü, beygir gücü, büyüme gücü, düşlem gücü, gıldırgücük, gücü görmek, gücü gücüne, gücü ipliği, gücü yetmek, gücüklenmek, gücürgenmek, gücürgetmek, gücürlenmek, gücüzgenmek, güldürgücük, işgücü arzı, işgücü göçü, kertengücük, kıyın gücün, ko-pürgücük, ...

10 harfli

barış gücü, beygirgücü, beyin gücü, çekim gücü, çekme gücü, çıkış gücü, çözme gücü, fizik gücü, görgücülük, gücü ağacı, gücü üzmek, gücümsemek, hayal gücü, ışıma gücü, insan gücü, kızılgücük, köpürgücül, kuş gücüğü, ödeme gücü, seçme gücü, sövgücülük, ...

9 harfli

deligücük, emek gücü, gönülgücü, görüngücü, götürgücü, gücükdene, gücüktene, gücülelen, gücülemek, gücüleyin, gücümenik, gücümseme, Gücünkaya, ışık gücü, imge gücü, Karagücük, kuşgücüğü, örgücülük, övgücülük, özgü gücü

8 harfli

alagücük, bürgücük, düş gücü, düzgücül, gücüg at, gücügücü, gücük ay, Gücükler, gücüklük, gücünmek, gücüzmek, kan gücü, kas gücü, süngücül, Türkgücü, üdürgücü

7 harfli

eñ gücü, görgücü, gücücek, gücücük, gücüğen, Gücüksu, gücülen, gücümen, gücünen, iş gücü, mumgücü, sergücü, sövgücü, Sürgücü

6 harfli

engücü, Ergücü, gücüle, gücüyh, işgücü, öngücü, örgücü, övgücü, özgücü, üngücü

5 harfli

gücük, gücün, Gücüş

4 harfli

gücü

Kelime Ara