İçinde GÜL geçen kelimeler

İçinde GÜL geçen kelimeler 1207 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

gül aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. gül anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde GÜL geçen kelimeler

25 harfli

Allah bahtından güldürsün, bağı ağlayanın yüzü güler, (birinin) sakalına gülmek, dirimsel kılgalık köngülü, görgül örnekleme dağılımı, gül üstüne gül koklamamak, güler misin, ağlar mısın!, Leontief görgül bulguları, yumurtanın özgül ağırlığı

24 harfli

Gesell gelişim düzgüleri, katmerli katmerli gülmek

23 harfli

(birine) içinden gülmek, ekinsel döngüler kuramı, Gülhane Hatt-ı Hümayunu, hengillemek hüngüllemek, regüler toplama yöntemi, yandı gülüm keten helva, soluk burgucul gülbenek

22 harfli

görgül moment denklemi, görgül ölçek oluşturma, osmoregülatör kanallar, yer sapıtımı (köngülü)

21 harfli

ak üçgül zehirlenmesi, bıyık altından gülmek, görgül dağılım işlevi, gözlerinin içi gülmek, höngül höngül yürümek, prostat-özgül antijen, regüler limit yöntemi, tüketim koagülopatisi, üzgülenmeci baltalama, üzgülenmeli sadistlik, virgüle göre hizalama, yığın üzgülenmeciliği, finansal deregülasyon

20 harfli

“braquehaye” köngülü, büngül büngül çıkmak, delgileme üdürgüleme, fangıl fangıl gülmek, gevrek gevrek gülmek, görgül özdeşleştirme, harkıl harkıl gülmek, katıla katıla gülmek, kısa kukla güldürüsü, oral antikoagülanlar, osmoregülatör sistem, ölçünlü düzgülü eğri, regüler eğri parçası, siklofotokoagülasyon, steroregüler polimer, tamamen regüler uzay, titreşim özgül ısısı, virgülle sınırlanmış

19 harfli

Çifte Gül savaşları, dişin ılgıdu gülmek, finansal regülasyon, hindistan gül ağacı, koagülasyon nekrozu, koordine regülasyon, regüler kapalı küme, Sanıl özgül ağırlık

18 harfli

al gülüm ver gülüm, Amerikan güldürüsü, ballım gülüm olmak, brezilya gül ağacı, dikensiz gül olmaz, el bebek gül bebek, fakır fakır gülmek, görgül toplumbilim, görgül yöntembilim, güldürücü hokkabaz, güllük gülistanlık, gülmeceli masalcık, harıl harıl gülmek, honduras gül ağacı, kakır kakır gülmek, kıkır kıkır gülmek, kısa döngülü döneç, koagüle proteinler, nöron özgül enolaz, sakalına güldürmek

17 harfli

cıngıllı püngüllü, çiñgilli püngüllü, gülüdeğini çalmak, İngiliz güldürüsü, mali deregülasyon, özgül yüzey alanı, regüler açık küme, singüler operatör, taşlamalı güldürü, virgülle ayrılmış

16 harfli

afrika gül ağacı, “bonnet” köngülü, deli güllabicisi, düzgüler mantığı, elbeşik gülbeşik, gerçek özgüleyiş, göreli özgüleyiş, gül yaprakpiresi, güldürü oyuncusu, gülerken ısırmak, gülle cimnastiği, gülleri yarılmak, gülüncün istemek, gülünçlü süsleme, ıkır ıkır gülmek, kara uyuz dügülü, keşine güldürmek, kriyokoagülasyon, özgül bağışıklık, özgül doğum hızı, özgül iletkenlik, ...

15 harfli

aksesine gülmek, antikoagülasyon, bıyığına gülmek, “boyer” köngülü, çoklu düzgüleme, düzgülü dağılım, düzgülü tonlama, göjgüllendirmek, görgül geçerlik, görgül olasılık, görgül ruhbilim, görgül sonuçlar, görgül uygulama, gül filiz arısı, gül gibi bakmak, gül yaprakarısı, gülburcu tikeni, güldürü (filmi), güldürücü opera, gülkurusu rengi, gülmeceli roman, ...

14 harfli

acıklı güldürü, ağlatan gülmez, “bard” köngülü, bir göz gülmek, çılgın güldürü, dedegülüçivisi, düzgülü açınık, fah fah gülmek, fak fak gülmek, gül düğlünceği, gül söyleşmesi, gül yaprakbiti, güldürü romanı, güldürücü dans, gülegen (kası), güler yüzlülük, gülle kaldırma, gülümserleşmek, gülümseyebilme, gülümseyiverme, gülünçleştirme, ...

13 harfli

antikoagülant, Aşağıgülbahçe, Aşağıgülderen, böngül böngül, büngül büngül, deniz gülleri, düzgülü çelik, ezgülendirmek, gelingüldüren, görgül sınama, gücürgülenmek, güldür güldür, güldürebilmek, güldürtü gölü, güldürücü gaz, güldürücü kas, güleğen (kas), güllüm kallım, gülünce almak, gülünçlü oyun, hafif güldürü, ...

12 harfli

acı gülüşçül, ağustos gülü, aktar gülder, antikoagülan, Aşağıakçagül, Aşağıgüllüce, beñzi gülmek, büngüldetmek, Büyükgülücek, cükgülleşmek, çayır üçgülü, çöngül olmak, degül imişse, deregülasyon, düzgülü eğri, düzgülü yapı, görgül bilgi, görgül işlev, görüngül tip, gözgül olmak, gül yağcılık, ...

11 harfli

başı gülmek, böngüldemek, bülgüldümeg, büngüldemek, büngüldeyik, büngültemek, çıtırık gül, dallı güllü, döngüldemek, döngüldevik, döngüldeyük, firenk gülü, gengüldemek, görgül eğri, görgülcülük, görgülenmek, gül melhemi, gül sirkesi, gül sürnügü, güldürgücük, güle bakmak, ...

10 harfli

asker gülü, aydın gülü, büngülemek, büzgülemek, dedegülünç, dedergüllü, degülmişse, Demirgülle, deniz gülü, dili güllü, düzgülülük, garagüllap, gelin gülü, gelingüllü, görgülenme, gözgülenen, gül armudu, gül böceği, gül böreği, gül kurusu, gül tırnak, ...

9 harfli

acı gülüş, aksu gülü, Alangüllü, bodur gül, böngüldek, bügülemek, büngüldek, büngülmek, bürgüleme, bürgülmek, büzgüleme, cazu gülü, cüngüldeş, Çayırgülü, çengülçüş, dedegülüç, denizgülü, deregüllü, döngüleme, düşüngülü, düzgüleme, ...

8 harfli

Açkıngül, ak üçgül, akbülgül, Akgüller, alagülük, Altıngül, arı gülü, Asimegül, Aygülhan, ayı gülü, ayu gülü, Bağdagül, Bengigül, Benligül, Bestegül, Bitengül, büngülek, büzgüllü, Cihangül, cüz gülü, Çatalgül, ...

7 harfli

Açangül, Akçagül, Almagül, Anargül, Arzugül, Asılgül, Aslıgül, Aycagül, Aygüler, Aynagül, Ayşegül, Badegül, belgülü, Betigül, bogülce, bozgülü, bögülek, bügülek, bürgülü, büzgüle, büzgülü, ...

6 harfli

Adagül, ak gül, anagül, Atagül, Bengül, Beşgül, Bingül, Birgül, bügülü, büngül, Cangül, cörgül, cürgül, çongül, çöngül, çörgül, çüngül, döngül, Ecegül, Edagül, Edegül, ...

5 harfli

Abgül, Ağgül, Akgül, Algül, Aygül, Bugül, çegül, degül, dügül, Ergül, gügül, Gülaç, Gülal, gülan, gülap, gülaş, Gülay, Gülbu, gülbü, Gülce, gülcü, ...

4 harfli

güle, güli, gülk, gülü, Ogül

3 harfli

gül

Kelime Ara