İçinde GIR geçen kelimeler

İçinde GIR geçen kelimeler 875 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

gır aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. gır anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde GIR geçen kelimeler

25 harfli

çıngıraklı deve kaybolmaz, duygusal gırtlak tıkanımı, ıslıklı gırtlak burtarımı, yeleken gırtlak burtarımı

24 harfli

(biriyle) gır gır geçmek, ağarmaçsal yaygır yalımı, gırtlak kapağı kıkırdağı, gırtlak-kemirtlek yalımı, patlayıcı gırtlak ünsüzü

23 harfli

gırtlak burtarımcıllığı, gırtlak gırtlağa gelmek, gırtlak-kemirtlek açımı, kara kezikçil gırtlakça, sessiz çıngıraklı yılan, yaygır-karamtık yangısı

22 harfli

bangır bangır bağırmak, bangır bangır konuşmak, borç gırtlağına çıkmak, çıngıraklı yılangiller, dalgırcıl kınca debesi, yaygır-damarcın yalımı, yaygır-kirpikçin yalım, yudak-gırtlak sıracası

21 harfli

çıngıraklıyılangiller, dizin kirişi gırılmak, yolun damarını gırmak

20 harfli

argurmak, (argırmak), cangırdı, (cankırdı), dudak-dil-gırtlakçıl, gırım gırım gırılmak, gırtlak kıkırdakları, gırtlak-kemirtlekçil, gışgırtı, (kışgırtı), mangır gibi kızarmak, yagır-karamgı yalımı, yaygırımsı yalabıyan

19 harfli

cıngır cınğır etmek, çil at, (çil aygır), gırçın gırçın etmek, gırtlağından kesmek, gırtlak arka siniri, gırtlak kapantılısı, gırtlakçıl burtarım, kısmi gırtlak felci, vangır vangır ötmek, yaygır çevre kesimi, yaygır eşiniklenimi

18 harfli

dıngırına takmamak, gırtlak kondritisi, gırtlak öleşlenimi, gırtlak ölezlenimi, gırtlakçıl dönenti, hilli mangır etmek, kaval gırtlak açım, öt pulsal yaygırca, tıngırına saymamak, yaygır bölümlenimi, yaygır kobatlanımı, yaygır kopuklanımı, yaygır yoğunlanımı

17 harfli

boygır çaprazlığı, burun gırın etmek, burun gırın itmek, cangırtıya gitmek, gırtlağına düşkün, gırtlak ~ hançere, gırtlak beneklemi, gırtlak burtarımı, gırtlak daralması, gırtlak kapantısı, gırtlak keseklemi, gırtlak ön siniri, gırtlak tıkanması, gırtlak tüm açımı, ıslıklı gırtlakça, mırın gırın etmek, mırın gırın itmek, yaygır dingildemi, yaygır ırgalanımı

16 harfli

cazgırlık yapmak, cıngıravu elması, çıngırağı çekmek, çıngıraklı yılan, gırtlağına kadar, gırtlak bakımcıl, gırtlak borulamı, gırtlak kanaması, gırtlak kollapsı, kalık yangırtımı, küçük Nil aygırı, yaygır bücürlüğü, yaygır düşüklüğü, yaygır gömüklemi, yaygır keseklemi, yaygır kobatlığı, yaygır kurtarımı, yaygır savaklamı, yaygır yoğunluğu

15 harfli

altı gıran arpa, çıngıraklıyılan, gırmacını almak, gırtlak abanığı, gırtlak boşluğu, gırtlak darlığı, gırtlak tatlısı, gırtlak yangısı, gırtlaksıllaşma, küçük nilaygırı, mılığı gırılmak, su aygırıgiller, su-aygırıgiller, tıngırı yolunda, yaygır ayrılımı, yaygır çivilemi, yaygır kısılımı, yaygır sökülümü, yaygır yapışımı

14 harfli

aygırı toygoru, gangırıd atmak, gıran giresice, gırfacan olmak, gırfıcır etmek, gırgır boncuğu, gırıntı yapmak, gırmiyon olmah, gırnava gelmek, gırnova gelmek, gırtlak ağrısı, gırtlak bakımı, gırtlak debesi, gırtlak girişi, gırtlak inmesi, gırtlak kapağı, gırtlak siniri, gırtlak spazmı, gırtlak ünsüzü, gırtlak üstçül, gırtlak yalımı, ...

13 harfli

aygıra gelmek, bangır bangır, bangır banğır, cehiz gırdıcı, cıncık gırığı, çangır çungur, çıngır çıngır, çıngırakçılık, dangır dangır, deniz aygırı, gerdan gırmak, gır kaynatmak, gıran guylası, gıriya zıriya, gırmızı gebiz, gırmızı geren, gırtlak açımı, gırtlak alımı, gırtlak bakar, gırtlak bilik, gırtlak felci, ...

12 harfli

ağzı gırağlı, aygır demiri, aygır deposu, boygırsızlık, boyun gırmak, çıgırttırmak, çıngırak otu, çıngırdatmak, dıngırdahmag, dıngırdatmak, fıngırdaşmak, gedik yaygır, gıran girmek, gırcı kırmak, gırep iğnesi, gırgır desti, gırgır etmek, gırgır vinci, gırgırlatmak, gırha depmek, gırık gırtık, ...

11 harfli

aygır incir, aygırdemiri, balık gıran, bangırdamak, boygırlatan, cıngırdamak, çanah-gıran, çangırdamak, çıngır ayaz, çıngırdamak, çıngırdatma, dangırdamak, denizaygırı, dıgırdaşmak, dıngırdamak, dıngırtılık, fıñgırdamak, gayış gıran, gıgır gıgır, gıral ağacı, gıraştırmak, ...

10 harfli

angırdamah, angırdamak, aygır gibi, aygırsamak, bakırı gır, bangırdama, bangırdmak, cavgırtmak, cıngırtlak, cıvgırtmak, cızgırtmak, çangırdama, çılıngırız, çıngırakçı, çıngıraklı, çıngırayaz, çıngırdama, çıngırlavı, dangıramak, dangırdama, demirgırat, ...

9 harfli

agırlamak, altıgıran, angıramak, Aygırgölü, bagırtlak, bangırmak, bıjgırmah, bızgırmak, boygırsal, cangırmak, cavcıkgır, Cazgırlar, cazgırlık, cıngırdak, cıngırgeç, cıngırlak, cızgırmak, çagırdmak, çagırtmak, çalgırbaç, çangırdak, ...

8 harfli

alagırık, angırgan, angırmak, angırnaz, argırmak, asgırmah, asgırmak, aygırcık, aygırdak, Aygırlar, aygırlık, aygırsak, bagırbaş, bagırdak, bagırmak, buzgırak, cılıngır, cıngırah, cıngırak, cıngırık, cıngırik, ...

7 harfli

agırlıg, agırlıh, agırmak, angıraz, angırda, aygırat, bıgırık, bigırık, cıngırı, cmgırik, çıngırt, damgıra, dıgırmı, dıngıra, fangıra, gır gır, gıradaş, gırafan, gıragos, gırahli, gıraññı, ...

6 harfli

alagır, angırt, aygıre, aygırı, cazgır, cıkgır, cılgır, cıngır, çalgır, çangır, çaşgır, çıngır, dalgır, dangır, daşgır, dılgır, dıngır, dızgır, gıgırt, gılgır, gımgır, ...

5 harfli

aygır, cıgır, çıgır, gıraç, gıraf, gırağ, gırah, gırak, gıral, gıram, gıran, gıraş, gırat, gırav, gıraw, gırba, gırbo, gırca, gırcı, gırçı, gıreb, ...

4 harfli

agır, gıra, gırb, gırç, GIRF, gırh, gırk, gırô, gırr, gırs, gırt, gırz

3 harfli

gır

Kelime Ara