İçinde GAL geçen kelimeler

İçinde GAL geçen kelimeler 1227 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

gal aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. gal anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde GAL geçen kelimeler

25 harfli

beyin dalgaları çizelgesi, Çekoslavakyanın A57işgali, dirimsel kılgalık köngülü, kangal-seyimsi ağızlatımı, kangalcıl-kör bağırsakçıl, kayan aralıkta dalgalanma, Kondratief dalgalanmaları, Kondratiev dalgalanmaları, konjonktür dalgalanmaları, legal (kâğıt boyutu için), Streptopelia senegalensis, transgalaktooligosakkarit, trunkus vagalis ventralis

24 harfli

aralık içinde dalgalanma, beta galaktozit asetilaz, elektromanyetik dalgalar, elektromıknatıs dalgalar, galâktozil transferazlar, genel satak dalgalanması, işgal-aktivasyon teorisi, kangal-bumbar ağızlatımı, kangal-kangal ağızlatımı, kangallı böcekler bilimi, kızıl gagalı dağ kargası, mangal gibi yüreği olmak, Streptokokkus agalaksiya, tavşan kulağı (dalgalık), testeregagalı-büyükördek, trunkus vagalis dorsalis, yarım-dalgalı doğrultmaç, yönetilebilir dalgalanma

23 harfli

BalvenGaller dağ koyunu, bârını yerden galdırmak, beta galaktosidaz testi, beta galâktozit permeaz, boyuna kararlı dalgalar, Cercotrichas galactotes, dalgalı sürü ortalaması, dar aralıkta dalgalanma, Echidnophaga gallinacea, elektrikli galvanizleme, eşek nalıyla damgalamak, galaktoz tolerans testi, Galler siyah dağ koyunu, Galler springerspanyeli, galvani-faradi akınlamı, kangal-göden ağızlatımı, kısa dönem dalgalanması, Kuşaklı Galloway sığırı, mangalda kül bırakmamak, martingale fark dizgesi, Megalobatrachus maximus, ...

22 harfli

Callocephalon galeatum, Ceratophyllus gallinae, davranışsal dalgalanma, Dirofilaria magalhaesi, ekonomik dalgalanmalar, Galapagos kaplumbağası, gallet kuyusuna gitmek, gastroözofagal disfaji, Knemidokoptes gallinae, martingale fark dizisi, Megalomphodus sweglesi, Plasmodium gallinaceum, sarı gagalı dağkargası, sarı gagalı keten kuşu, sarı-gagalı keten kuşu, Trichomonas gallinarum

21 harfli

açık kangal tavlaması, Ascaris megalocephala, aydınnığın içinde gal, boynuzlu gagalıgiller, çiçek gagalayangiller, çiçek-gagalayangiller, dalgalanmaya bırakmak, dalgalı faizli tahvil, dalgalı güvence ödeği, dalgalık güçlendirici, devrevi dalgalanmalar, Galago crassicaudatus, galaktojen enfeksiyon, galaktoserebrosidozis, galaktozil transferaz, Galvanik deri tepkisi, kangal tavlama fırını, kaygalı genbinit yolu, kemirgen gagalıgiller, kemirgen-gagalıgiller, Kondratieff Dalgaları, ...

20 harfli

boynuzlugagalıgiller, dalgalı akım üreteci, dalgalı faizli kredi, Dermanyssus gallinae, distal dalgalı kanal, galaktopoetik hormon, Galeopithecus volans, Galeopitheque volans, Gallinula chlorophus, galvanizleme teknesi, govuş galebe eylemek, gözetimli dalgalanma, kaburgalarına girmek, kara gagalı yelkovan, kara-gagalı yelkovan, konjonktür dalgaları, kontrollü dalgalanma, N-asetilgalâktozamin, Polypterus senegalus, sarı gagalı yelkovan, sarı-gagalı yelkovan, ...

19 harfli

aklında algal esmek, alıcı dalgalık gücü, almaç işgal teorisi, ara alıcı dalgalığı, aşırı kısa dalgalar, aynalı galvanometre, dalgalanma sınaması, dalgalı kur sistemi, gagalı balinagiller, gagalı memeligiller, gagalı yılan balığı, gagalı-memeligiller, Galago senegalensis, galdur guldur etmek, Galiçya sarı sığırı, Gallinago gallinago, Gallinula chloropus, iktisadi dalgalanma, kangalcıl-bumbarcıl, kapanak yumgalanımı, kontagiyöz agalaksi, ...

18 harfli

açık gagalı leylek, açık-gagalı leylek, aktarıcı dalgalığı, alafrangalaştırmak, Circaetus gallicus, dalgalandırabilmek, dalgalı döviz kuru, dalgalı faiz oranı, dalgalık yöneltici, düzlemduyargalılar, eğer gagalı leylek, eğer-gagalı leylek, elden avıca galmak, gagalıbalinagiller, Gallus ferrugineus, galvanicil dönenti, geniş gagalıgiller, geniş-gagalıgiller, giri sentrifugales, güdümlü dalgalanma, Heterakis gallinae, ...

17 harfli

6-deoksi galaktoz, akaçlama galerisi, akyuvar yıvgalamı, alafrangalaştırma, aşağı omurgalılar, başı darda galmak, beta galaktozidaz, bulaşıcı agalaksi, çangallı çungallı, çifteduyargalılar, dalgalandırabilme, dalgalık uzunluğu, galaktoserebrosit, Galata bankerleri, Galerida cristata, Galeus melastomus, galeyana getirmek, Galler dağ koyunu, Galli Maini Testi, Gallus domesticus, gerçek kaburgalar, ...

16 harfli

algal zehirlenme, aş deliye galmak, baş darda galmak, çok kısadalgalar, dalgalandırılmak, dalgalık kazancı, deprem dalgaları, dışarı dalgalığı, durağan dalgalar, gagalanma düzeni, gagalı memeliler, Galeria cristata, Galerkin yöntemi, Gallup Enstitüsü, Galton nedenseli, galvani iğnelemi, galvanizli demir, galvanizli şerit, galvano bakımcıl, gavgala kaşağısı, gaybana galasıca, ...

15 harfli

Acarus gallinae, alafrangalaşmak, alıcı dalgalığı, antifungal ilaç, Ascaridia galli, ayanı galdırmak, beyin dalgaları, birincil kangal, boyuna dalgalar, buka yıvgalayan, cıngal çıkarmak, congalas karısı, congalaz karısı, çangal fasilesi, dalgalanabilmek, dalgalandırılma, dalgalanıvermek, dalgalı borçlar, dalgalı denetim, dalgalık direği, dalgalık girişi, ...

14 harfli

alafrangalaşma, algal toksikoz, anayana galmak, andırna galmak, anılgan kangal, arama galerisi, çoban galgıdan, dalgalanabilme, dalgalandırıcı, dalgalandırmak, dalgalanıverme, dalgalı dişler, damarı galkmak, damgalanabilme, damgalanıverme, damgalayabilme, damgalayıverme, dangalaklaşmak, dengaleme kârı, enine dalgalar, gagali tahtası, ...

13 harfli

5-12 dalgalık, antifungaller, Argali Koyunu, Aşağıkargalık, aşırı çogalım, azı galabalık, babadan galıh, bandl kangalı, Bengal kedisi, Bengal sığırı, Bengal Sorunu, burgalaşlamak, çagal garpızı, çakıla galmak, çangal çalmak, çangal çımbal, çangal çungal, çañgal mañgal, çavgal çavgal, daktilomegali, dalgalandırış, ...

12 harfli

2-4 dalgalık, adrenomegali, alafrangalık, andır galmah, Aşağıtulgalı, Aşağıyongalı, aştan galmak, avara galmah, büyük galago, cop galgıtma, çangal almak, dalgalı akım, dalgalı ateş, dalgalı borç, dangalafıştı, dört yargalı, duyargalılar, ehnez galmış, erik gallesi, eşek kangalı, gagalıbalina, ...

11 harfli

açık kangal, ağ sakgallı, ala kangalı, aşşa galmak, béyni galıñ, burgalaşmak, dalgalanmak, dalgalı kur, dalgalı zar, damgalanmak, damgalatmak, dangalakçıl, dangalaklık, ek damgalar, elde galmak, Gal zinciri, Galaginidae, galaklanmak, galaktosemi, galaktozemi, galaktozüri, ...

10 harfli

akromegali, algal blum, angalanmak, antifungal, astragalus, Atgalduran, bırgalamak, burgalamak, burgalaşık, cangalamak, congalamas, çekgaleviz, çurgalamağ, dalgalanım, dalgalanış, dalgalanma, dalgalantı, dalgalılık, damgalamak, damgalanış, damgalanma, ...

9 harfli

anagaleri, angalamak, argalamak, bongalmak, bungalmak, Çangallar, dalgalama, damgalama, dıngalmak, dutargalı, fevgalade, gagalamak, gagalanma, gagalaşma, galabalıh, galabalık, galabaluh, galaktora, Galanthus, galatıhis, galdırgop, ...

8 harfli

agalaksi, bakgalcı, bugalmak, bulgalak, bungalov, burgalaç, cangalak, cangalaz, cangaloz, congalaz, çangalak, çangalaz, çangalca, çangallı, Çıvgalar, çongalak, çongallı, dagallık, dalgalık, dangalak, dırgalık, ...

7 harfli

agalama, agalyan, angalak, argalaç, argalla, argaltı, az gala, bu gala, cakgala, cinçgal, congala, çakgala, çangala, çargala, dalgalı, damgalı, dengala, dıngala, dingala, elgalem, engalle, ...

6 harfli

argala, argalı, argali, bakgal, bulgal, cañgal, cıgala, cısgal, cızgal, çaggal, çakgal, çangal, çıngal, çokgal, dangal, dıngal, döngâl, dutgal, gagala, gagalı, galaba, ...

5 harfli

agala, cugal, dagal, egale, gagal, galah, galak, galam, galan, galas, galaş, galat, galaz, galba, galça, galea, galek, galem, galen, galeş, galey, ...

4 harfli

egal, gala, galb, gale, gali, galo, gâlt

3 harfli

gal

Kelime Ara