İçinde GALA geçen kelimeler

İçinde GALA geçen kelimeler 358 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

gala aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. gala anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde GALA geçen kelimeler

25 harfli

beyin dalgaları çizelgesi, kayan aralıkta dalgalanma, Kondratief dalgalanmaları, Kondratiev dalgalanmaları, konjonktür dalgalanmaları, transgalaktooligosakkarit

24 harfli

aralık içinde dalgalanma, beta galaktozit asetilaz, elektromanyetik dalgalar, elektromıknatıs dalgalar, galâktozil transferazlar, genel satak dalgalanması, Streptokokkus agalaksiya, yönetilebilir dalgalanma

23 harfli

beta galaktosidaz testi, beta galâktozit permeaz, boyuna kararlı dalgalar, Cercotrichas galactotes, dar aralıkta dalgalanma, eşek nalıyla damgalamak, galaktoz tolerans testi, kısa dönem dalgalanması, mevsimlik dalgalanmalar, modüle edilmiş dalgalar

22 harfli

davranışsal dalgalanma, ekonomik dalgalanmalar, Galapagos kaplumbağası

21 harfli

çiçek gagalayangiller, çiçek-gagalayangiller, dalgalanmaya bırakmak, devrevi dalgalanmalar, Galago crassicaudatus, galaktojen enfeksiyon, galaktoserebrosidozis, galaktozil transferaz, Kondratieff Dalgaları

20 harfli

galaktopoetik hormon, gözetimli dalgalanma, kaburgalarına girmek, konjonktür dalgaları, kontrollü dalgalanma, N-asetilgalâktozamin, yıvgalama çımkırtımı, yönetimli dalgalanma

19 harfli

aşırı kısa dalgalar, dalgalanma sınaması, Galago senegalensis, iktisadi dalgalanma, kapanak yumgalanımı, kontagiyöz agalaksi

18 harfli

alafrangalaştırmak, dalgalandırabilmek, güdümlü dalgalanma, ızgara palangaları, kredi dalgalanması, serbest dalgalanma, sürünen dalgalanma, yalancı kaburgalar

17 harfli

6-deoksi galaktoz, akyuvar yıvgalamı, alafrangalaştırma, beta galaktozidaz, bulaşıcı agalaksi, dalgalandırabilme, galaktoserebrosit, Galata bankerleri, gerçek kaburgalar, iş dalgalanmaları, sesüstü dalgaları, toksemik agalaksi, yaygır ırgalanımı, yüzücü kaburgalar

16 harfli

çok kısadalgalar, dalgalandırılmak, deprem dalgaları, durağan dalgalar, gagalanma düzeni, gavgala kaşağısı, gaybana galasıca, kaburgalar arası, kirli dalgalanma, Senegal galagosu, temiz dalgalanma, toplu dalgalanma, yancıl ırgalanım

15 harfli

alafrangalaşmak, beyin dalgaları, boyuna dalgalar, buka yıvgalayan, congalas karısı, congalaz karısı, dalgalanabilmek, dalgalandırılma, dalgalanıvermek, damgalanabilmek, damgalanıvermek, damgalayabilmek, damgalayıvermek, daşgalaya almak, dıngalak kılmak, gagalama düzeni, galaktarik asit, hertz dalgaları, kapak yumgalamı, kıygala kıygala, LH dalgalanması, ...

14 harfli

alafrangalaşma, dalgalanabilme, dalgalandırıcı, dalgalandırmak, dalgalanıverme, damgalanabilme, damgalanıverme, damgalayabilme, damgalayıverme, dangalaklaşmak, enine dalgalar, galaktoforitis, galaktogenezis, gangalazlaşmak, saf dalgalanma, yarım yañgalak

13 harfli

azı galabalık, burgalaşlamak, dalgalandırış, dalgalandırma, dalgalantıcıl, dangalafısdit, dangalafıstık, dangalafıstik, dangalaklaşma, galabaşlaşmak, galafatdemiri, galaktopoezis, galaktoterapi, galay toprağı, gom argalamak, ırgalandırmak, kısa dalgalar, kısırgalanmak, mugalatacılık, ses dalgaları, uzun dalgalar

12 harfli

büyük galago, dangalafıştı, galabalanmak, galagogiller, galaktoforus, galaktokinaz, galaktolipit, galaktozamin, galaktozidaz, galam dikmek, galatımeşhur, oyulgalanmak, şırıngalamak, yadırgalamak

11 harfli

burgalaşmak, dalgalanmak, damgalanmak, damgalatmak, dangalakçıl, dangalaklık, ek damgalar, Galaginidae, galaklanmak, galaktosemi, galaktozemi, galaktozüri, galâptinler, galay etmek, galaylatmah, gosgalanmak, hipogalaksi, K dalgaları, kamgalanmak, kavgalaşmak, laşgalanmak, ...

10 harfli

angalanmak, bırgalamak, burgalamak, burgalaşık, cangalamak, congalamas, çurgalamağ, dalgalanım, dalgalanış, dalgalanma, dalgalantı, damgalamak, damgalanış, damgalanma, damgalatma, damgalayış, dangalakça, dangalaksı, dargalamak, disgalaksi, Dodurgalar, ...

9 harfli

angalamak, argalamak, dalgalama, damgalama, fevgalade, gagalamak, gagalanma, gagalaşma, galabalıh, galabalık, galabaluh, galaktora, Galanthus, galatıhis, ılgalamak, ırgalamah, ırgalamak, ırgalanan, ırgalanım, ırgalanma, ırgalantı, ...

8 harfli

agalaksi, bulgalak, burgalaç, cangalak, cangalaz, congalaz, çangalak, çangalaz, Çıvgalar, çongalak, dangalak, gagalama, galaktin, galaktoz, galalmak, galancık, gargalak, gongalak, ırgalama, ışgalama, kargalak, ...

7 harfli

agalama, angalak, argalaç, az gala, bu gala, cakgala, congala, çakgala, çangala, çargala, dengala, dıngala, dingala, fevgala, galabak, galacoş, galafat, galagan, galağan, galaklı, galaksi, ...

6 harfli

argala, cıgala, gagala, galaba, galabe, galata, galaza, sigala, tıgala

5 harfli

agala, galah, galak, galam, galan, galas, galaş, galat, galaz

4 harfli

gala

Kelime Ara