İçinde GAYR geçen kelimeler

İçinde GAYR geçen kelimeler 101 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

gayr aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. gayr anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde GAYR geçen kelimeler

25 harfli

gayrikabilirücu akreditif, gayrimenkul sertifikaları, gayrisafi ticaret hadleri, kuru gayret çarık eskitir

24 harfli

gayrimenkul yatırım fonu, gayrisafi yurtiçi hasıla, yetti artık (veya gayrı)

23 harfli

gayrisafi yurtiçi gelir

22 harfli

ayrısı gayrısı olmamak, ek gayrimenkul vergisi, gayrisafi millî hasıla

21 harfli

el arı düşman gayreti, gayrisafi bütçe usulü, kafadan gayrimüsellah

20 harfli

gayrisafi ticari kâr

19 harfli

gayret dayıya düştü, gayri cinsi çoğalma, gayri resmi ekonomi, gayri ticari mallar, gayriiradi işsizlik, gayrimenkul kredisi, gayrinakdî krediler, gayrisafi kâr marjı, gayrisafilik ilkesi, hâdim gayr-i menkul, hâkim gayr-i menkul

18 harfli

enaz gayret kanunu, gayretine dokunmak

17 harfli

gayr-i mislî eşyâ, gayri şahsi vergi, gayrimenkul rehni, gayrisafi hasılat, gayrisafi yatırım, nesebi gayrisahih

16 harfli

gayranlık doruğu, gayret göstermek

15 harfli

gayr-i mu`teber, gayretlendirmek, gayrisafi gelir

14 harfli

gayrete gelmek, gayretlendirme, gayrisafi faiz

13 harfli

Fehlingayracı, gayr-i menkul, gayret kuşağı, gayret vermek, gayriihtiyari, gayrimuntazam, gayrisafi kâr

12 harfli

gayret etmek, gayretkeşlik, gayretlenmek, gayretsizlik, gayri tabiî”, gayrimuayyen, şimden gayrı

11 harfli

gayretlenme, gayretlilik, gayriahlaki, gayriinsani, gayrikanuni, gayrimahdut, gayrimemnun, gayrimenkul, gayrimeskûn, gayrimümkün, gayrimüslim, gayrinizami

10 harfli

ayrı gayrı, gayrantaşı, gayriciddi, gayriiradi, gayrikabil, gayrimakul, gayrimeşru, gayriresmî, gayrisıhhi, gayrişahsi, gayritabii

9 harfli

gayrangaş, gayranmak, gayretkeş, gayretsiz, gayrisafi, gayruhsuz, gayrukmak, ha gayret

8 harfli

gayretli

6 harfli

gayrak, gayran, gayreç, gayret, gayrık, gayrım, gayrın, gayrik, gayruk

5 harfli

gayre, gayrı, gayri

4 harfli

gayr

Kelime Ara