İçinde GEÇM geçen kelimeler

İçinde GEÇM geçen kelimeler 324 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde GEÇM geçen kelimeler

25 harfli

(bir şeyin) başına geçmek, (bir şeyin) zamanı geçmek, (birinin) suçundan geçmek, (birinin) üstünden geçmek, dikiz etmek (veya geçmek), duyulan geçmiş zaman kipi, görülen geçmiş zaman kipi, işmar etmek (veya geçmek), tavı kaçmak (veya geçmek)

24 harfli

(biriyle) gır gır geçmek, duyulan geçmiş zaman eki, geçmiş yapılı şimdikilik, geçmiş zaman sıfat-fiili, görülen geçmiş zaman eki, hoş geçmek, (hoş giçmek), huylu huyundan vazgeçmez, kişisel geçmiş listeleri, kuş uçmaz, kervan geçmez, rahleitedrisinden geçmek, sırat köprüsünden geçmek

23 harfli

(birinin) başına geçmek, (biriyle) geçmişi olmak, görülmeyen geçmiş zaman

22 harfli

avurdu avurduna geçmek, cepheden hücuma geçmek, gözünün önünden geçmek, iğne deliğinden geçmek, öğrenilen geçmiş zaman, utancından yere geçmek

21 harfli

Allah kulundan geçmez, belirsiz geçmiş zaman, geçmiş olsun armağanı, geçmiş zaman ad fiili, geçmiş zaman görünümü, gün geçer, kin geçmez, hükmü parasına geçmek, tayfsal geçme çarpanı, yayınık geçme çarpanı

20 harfli

(birine) nazı geçmek, belirli geçmiş zaman, belirsiz geçmiş kipi, boynuz kulağı geçmek, böğrü böğrüne geçmek, duyulan geçmiş zaman, düzgün geçme çarpanı, esas vaziyete geçmek, geçmişini kurcalamak, geçmişte geniş zaman, görülen geçmiş zaman, miş`li -geçmiş zaman, miş`lî geçmiş öncesi

19 harfli

(birine) gün geçmek, başına güneş geçmek, başına sovuk geçmek, belirli geçmiş kipi, boğazından geçmemek, eline fırsat geçmek, geçmiş göstermeliği, geçmiş zaman ortacı, geçmişte şimdikilîk, kıyıcığından geçmek, oyundan oyuna geçme

18 harfli

belirsiz geçmişlik, dili geçmiş öncesi, direksiyona geçmek, dünyasından geçmek, geçmişin az öncesi, serbest hale geçme, şeytan geçmiş gibi

17 harfli

alışkı geçmişliği, belirli geçmişlik, bileşik geçmişlik, deyip de geçmemek, geçmiş zaman kipi, geçmişlik mastarı, içe geçmeli direk, içe geçmeli itici, kadastroya geçmek, özdevinimli geçme, tam yayınık geçme, tüm geçme çarpanı, vazgeçme maliyeti, yüreğinden geçmek

16 harfli

arada vaz geçmek, bir kalem geçmek, boş olarak geçme, davadan vazgeçme, davlumuna geçmek, elden ele geçmek, faaliyete geçmek, geçmeli dalgalık, geçmişi kandilli, geçmişle günleme, geçmişte gelecek, iç geçme çarpanı, içi içine geçmek, katarlayu geçmek, kendinden geçmek, otomatiğe geçmek, teşebbüse geçmek, teyakkuza geçmek, vazgeçme belgesi

15 harfli

aklından geçmek, başından geçmek, belirsiz geçmiş, canından geçmek, geniş geçmişlik, harekete geçmek, iftihara geçmek, iş işten geçmek, kamalı boygeçme, kendinden geçme, kendüden geçmek, kırlangıç geçme, langadan geçmek, larkadan geçmek, muraduna geçmek, oylamaya geçmek, sınavdan geçmek, talandan geçmek, üstünden geçmek, yalın geçmişlik, yolcu geçmeliği, ...

14 harfli

-miş´li geçmiş, açıktan geçmek, arası geçmeden, belirli geçmiş, geçme karalığı, geçmeli destek, geçmeli tarama, geçmiş dosyası, geçmiş günlüğü, geçmişi kınalı, geçmişseverlik, icraata geçmek, içinden geçmek, kalkışa geçmek, kef kef geçmek, kefidek geçmek, keh keh geçmek, lakadan geçmek, lef lef geçmek, makbule geçmek, matırak geçmek, ...

13 harfli

-di´li geçmiş, alarma geçmek, aylığa geçmek, babadan geçme, boğazı geçmek, buyruk geçmek, candan geçmek, canına geçmek, çeciği geçmek, depara geçmek, eyleme geçmek, geçmiş öncesi, gelmiş geçmiş, ırzına geçmek, kapalı geçmek, karışık geçme, lağvet geçmek, lambalı geçme, matrak geçmek, matrap geçmek, maytap geçmek, ...

12 harfli

arkaya geçme, bağır geçmek, bağrı geçmek, bahsi geçmek, banko geçmek, basıp geçmek, belge geçmek, beñiz geçmek, benzi geçmek, boğaz geçmek, çapraz geçme, çok geçmeden, dalga geçmek, desti geçmek, düzgün geçme, eline geçmek, emeği geçmek, Geçme cıvata, geçme makara, geçmek etmek, geçmeli askı, ...

11 harfli

ahra geçmek, alay geçmek, alem geçmek, başa geçmiş, canı geçmek, çağı geçmek, dibi geçmek, dinç geçmek, geçme oranı, geçmez akçe, geçmişçilik, geçmiştelik, gıvı geçmek, göze geçmek, günü geçmiş, hana geçmek, hara geçmek, harı geçmek, hora geçmek, horu geçmek, hovu geçmek, ...

10 harfli

adı geçmek, ders geçme, ele geçmek, eme geçmek, geçme taba, geçmez not, geçmiş ola, gır geçmek, ıska geçme, içi geçmek, Karageçmiş, kef geçmek, kol geçmek, kov geçmek, öge geçmek, öne geçmek, özü geçmek, pas geçmek, sıcakgeçme, sıkı geçme, tek geçmek, ...

9 harfli

al geçmek, bingeçmek, büngeçmek, es geçmek, gangeçmek, geçme imi, geçmezlik, geçmişler, geçmişlik, geçmişsiz, iş geçmek, öz geçmiş, vazgeçmek, Yolgeçmez

8 harfli

Atgeçmez, geçmelik, geçmişli, mengeçme, özgeçmiş, vazgeçme

7 harfli

geçmeli

6 harfli

geçmek, Geçmen, geçmez, geçmiş

5 harfli

geçme

Kelime Ara