İçinde GEB geçen kelimeler

İçinde GEB geçen kelimeler 193 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde GEB geçen kelimeler

25 harfli

gebeliğin sonlandırılması, gebelik alloimmünizasyonu

24 harfli

doğum-gebe kalma aralığı, katışımsal illngebilgisi, ovaryo-abdominal gebelik, Rodezya ridgeback köpeği

23 harfli

döl yatağı dışı gebelik, gebelik toksoplasmozisi, hava basımcı engebeleri, yumurta kanalı gebeliği

22 harfli

ağır gebelik kusmaları, cebirsel ilingebilgisi, gebelik korpus luteumu

21 harfli

(bir şeye) gebe olmak, erken gebelik faktörü, türetik ilingebilgisi

20 harfli

belgebilim görevlisi, denizdibi engebeleri, ligament içi gebelik, toplam gebelik oranı, tubo-ovaryan gebelik

19 harfli

gebeliğin önlenmesi, periton içi gebelik, uterus dışı gebelik, yumurtalık gebeliği

18 harfli

gebelik sarı cismi, yatın dışı gebelik

17 harfli

belgebilim uzmanı, burgucuk geberten, gebeliğin uzaması, gebelik toksemisi, gebelikte besleme, gölgebalığıgiller, karın içi gebelik, tırnak engebeliği, üstüste gebelenim

16 harfli

ampullar gebelik, boyuncul gebelik, gebe kalma oranı, ovaryum gebeliği, ovidukt gebeliği, serviks gebeliği

15 harfli

ektopik gebelik, engebesel düşük, gebecil yürekçe, gebelik yardımı, gebre otugiller, geceler gebedir, kornual gebelik, vajina gebeliği, yalancı gebelik

14 harfli

aldama gebelik, engebe yağmuru, gebelik süresi, gebelik tanısı, geberciklenmek, geberip gitmek, gebreotugiller, gizli gebeleme, uzamış gebelik, uzayan gebelik

13 harfli

çoğul gebelik, gebelik felci, gebelik testi, gebertebilmek, gebici gebici, gırmızı gebiz, gökgebe olmak, ilingebilgisi, İtenek gebeği, mimik gebelik, tubal gebelik

12 harfli

belgebilimci, Gebelikatran, gebert olmak, gebertebilme, gevim gebile, ikiz gebelik

11 harfli

dış gebelik, gebe kalmak, gebertilmek, gebiç gebiç, gebiş gebiş, gebrelenmek, gebüç gebüç, gölgebalığı, sirkengebin

10 harfli

belgebilim, bit gebesi, gebe halka, gebe kalma, gebeleşmek, gebertilme, gebertleme, gebrelemek, gebrelenme, gebülübülü, simgebilim, yatgeberik

9 harfli

ek engebe, engebeler, engebelik, engebesiz, garagebil, Gebeceler, Gebeçınar, gebelemek, gebelenim, geberesig, gebertlek, gebertmek, gebeşimek, gebetleme, gebre otu, gebreleme, gebrisdan, Gögebakan, izgebilim, töngebağı

8 harfli

Bilgebay, cergebaz, çergebaz, egebinde, engebeli, gebercik, gebermek, gebertme, Gebeşler, gebeşlik, kebgebur, mügebele

7 harfli

cengebe, egeberi, gebahat, gebedek, Gebeköy, gebelek, Gebeler, gebelik, Gebelli, gebêmek, gebenek, geberik, geberme, gebertü, gebezek, gebgebi, gebicik, gegebük, gepgebi, gökgebe, Hasgebe, ...

6 harfli

engebe, gebece, Gebeli, gebenu, gebere, geberi, gebgep, gebhan, gebilı, gebire, gebril, hergeb, nezgeb

5 harfli

geban, GEBAS, gebci, gebeç, geben, geber, gebes, gebeş, gebez, gebıl, gebiç, gebik, gebil, gebir, gebis, gebiz, gebl+, gebol, gebre, gebro, gebul, ...

4 harfli

gebe

Kelime Ara