İçinde GEO geçen kelimeler

İçinde GEO geçen kelimeler 65 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde GEO geçen kelimeler

24 harfli

dönüşümlü geometrik dizi, geometrik gecikme modeli, salınımlı geometrik dizi, türevin geometrik anlamı

23 harfli

geometrik serinin oranı

22 harfli

hipergeometrik dağılım

21 harfli

geosedimentum abomazi, Lobaçevski geometrisi

20 harfli

Georhynchus capensis

19 harfli

geometrik izomerler, geometrik zayıflama, Geophagus acuticeps, Geotrichum candidum, hiperbolik geometri, hipergeometrik seri, izdüşümsel geometri, soyut geometricilik, yükseltili geometri

18 harfli

düzlemsel geometri, elemanter geometri, geometrik cisimler, geometrik ortalama, Geophagus jurupari, projektif geometri

17 harfli

analitik geometri, çizgisel geometri, geometrik bükülme

16 harfli

Geomys bursarius, ispatlı geometri, küresel geometri

15 harfli

düzlem geometri, düzlem-geometri, geometrik çizim, geometrik sınır, geometrik üslûp, geometrik yorum, mutlak geometri, tasarı geometri

14 harfli

geometrik dizi, geometrik eşiz, geometrik seri, kotlu geometri, sonlu geometri

13 harfli

afin geometri, geodezik eğri, geometricilik, geometrik yer, uzay geometri

12 harfli

dış geometri

11 harfli

geotrikozis, iç geometri

10 harfli

geometrici, geosantrik, Geotrichum, geotropizm, süpürgeotu

9 harfli

geofitler, geometrik, Geomyidae, geoteknik

8 harfli

geometri, Georgizm, geotaksi

7 harfli

geodezi

5 harfli

geoit

Kelime Ara