İçinde GERİ geçen kelimeler

İçinde GERİ geçen kelimeler 574 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

geri aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. geri anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde GERİ geçen kelimeler

25 harfli

ayakları geri geri gitmek, dengesiz geri akış vanası, gelişme geriliği sendromu, geri alma arancı (dilemi), gerilim giderme tavlaması, gerilim yükselteci çıkışı, gerilimli yenim çatlaması, geriye doğru giden emboli, iki yünden gerilim artımı, kalıtımsal anlak geriliği, suçluların geri verilmesi, verginin geriye yansıması

24 harfli

Ahıska geri dönüş kanunu, anlık gerilim yükselmesi, Cezanın geri bırakılması, dengeli geri akış vanası, geri çağrılabilir tahvil, geri dönülemez akreditif, geri dönüş formasyonları, gerilim bozunumu çizgesi, geriye doğru entegrasyon, gerüki, (geriki, girüki), glomerulus içi geri akış, göbek üstü aralı gerinti, gördün deli, savul geri!, Kogoj süngerimsi püstülü, negatif gerilme refleksi

23 harfli

artı geri dönülen durum, birincil anlak geriliği, can evi kesikli gerinti, geri çeneli balıkgiller, geri çevirme bildirgesi, geri döngü uyarlayıcısı, geri-çeneli-balıkgiller, geriye doğru bütünleşme, geriye doğru endüksiyon, kaş ile göz, gerisi söz, özdevinimli geri sarmak, süngerimsi dejenerasyon, süngerimsi kemik grefti, vezikoüretral geri akış, yüzey gerilim katsayısı

22 harfli

(bir şeyi) geri vermek, aç esner, âşık gerinir, alçak gerilimli ışıtaç, Aphyosemion nigerianum, çağın gerisinde kalmak, düşük gerilimli ışıtaç, erken geri ödeme riski, geri beslenme kontrolü, geri gönderilen mallar, geri kemikli omuzlular, geri yükleme sihirbazı, geri-kemikli-omuzlular, gerici tecim görevlisi, gerilim giderme işlemi, geriye etkili çağrışım, geriye etkili kolaylık, geriye kaydırma işleci, verginin geriverilmesi, yüzüğü geriye çevirmek

21 harfli

atılan ok geri dönmez, eğitilir geri anlaklı, geri akış özofagitisi, geri alınabilir sayca, geri dönüşlü kaynakça, gerilim eşitleme tavı, gerilim osteogenezisi, gerilme dayanıklılığı, gerisıçrama katsayısı, geriş gürüş min kürüş, geriye doğru bağlantı, geriye doğru sil tuşu, geriye etkili ketleme, halkbilimsel gerileme, havasal deri gerilimi, katodik aşırı gerilim, optik geriye kaydırma, ters yüzü geri dönmek, yeni kuşak gerilemesi, yüzeylerarası gerilim

20 harfli

bağdaşıklık gerinimi, borcun geri ödenmesi, boşinançsal gerileme, böbrek içi geri akış, evrelerarası gerilim, Gaigeria pachyscelis, geri alma sözleşmesi, geri aranacak numara, geri bırakılmış ülke, geri çevirme bölgesi, geri çevirme çizgisi, geri çevrilmiş marka, geri kalmış kromozom, geri yükleme düğmesi, geri zekâlı çocuklar, geribildirim döngüsü, geriçevirme sayışımı, gerilemeli usyarılım, gerilim kopma deneyi, geritepme (çekinsel), geriye dönük denetim, ...

19 harfli

akım-gerilim eğrisi, anot aşırı gerilimi, birden geriye dönme, dönüp geriye bakmak, geleneksel gerileme, gereksinme gerilimi, geri alım anlaşması, geri besleme etkisi, geri çağırma fiyatı, geri çekme dönüşümü, geri çekme refleksi, geri çevirme kararı, geri çevirme sayısı, geri kalmış ülkeler, geridöndürülemezlik, gerilenim gerilenti, gerileyici benzeşme, gerilim düzenleyici, gerinim sertleşmesi, geritepki çekirdeği, geritepki parçacığı, ...

18 harfli

adımını geri atmak, çok yüksek gerilim, genin geri bölgesi, geri anlaklı çocuk, geri bölgesel etki, geri çağırma hakkı, geri çağırma primi, geri dönülen durum, geri geri çekilmek, geri odak uzunluğu, geri odaklı mercek, geri ödeme sistemi, geri verilen vergi, geriatrik anestezi, geriçağrım kuvveti, geriden aydınlatma, gerileme çizgileri, gerilim yükselteci, gerilim yükseltici, gerinim yaşlanması, geriye doğru çözüm, ...

17 harfli

arayüzey gerilimi, benlik gerilemesi, elektrik gerilimi, geri çeneli balık, geri dalga etkisi, geri dönüş dönemi, geri eşdeğerleyim, geri kalan işleci, geri kalmış bölge, geri ödeme süresi, geri sertleştirme, geri tepme hunisi, geri tepmeli vana, geri-çeneli balık, geriden gösterici, gerileme denklemi, gerileyen renkler, gerileyici aşınma, gerilim düzengeci, gerilim düzenleci, gerilim eksikliği, ...

16 harfli

ayrışma gerilimi, başlama gerilimi, besleme gerilimi, boş geri yükleme, buzul gerilemesi, D2-ömeklemdegeri, deniz gerilemesi, geri akış vanası, geri çaprazlanma, geri dönüşümleme, geri farklılaşma, geri hız dişlisi, geri ödeme riski, geride oyuklular, geride-oyuklular, geriden gösterim, geriden ışıklama, gerilek özümleme, gerilim denkliği, gerilim düşürücü, gerilim eşitleme, ...

15 harfli

berk geri zaman, Distoma ringeri, edilgen gerilim, eğilme gerilimi, geri bütünleşme, geri çaprazlama, geri çekme yayı, geri dönüşümsüz, geri kalan fark, geri satın alma, geri-alım hakkı, geriden izdüşüm, gerilek bileşik, gerilim azalımı, gerilim çatlağı, gerilim çizgesi, gerilim düşmesi, gerilim giderme, gerilim kayması, gerilim simgesi, gerilimli yenim, ...

14 harfli

bitevi gerilim, cengeri çıhmak, çıkış gerilimi, çöküm gerilimi, denk gerilimli, doyma gerilimi, geri dönüşümlü, geri gelen mal, geri göndermek, geri kafalılık, geri kalmışlık, geri titrasyon, geri zekâlılık, geriden geriye, gerilebilirlik, geriletebilmek, gerileyebilmek, gerilim artımı, gerilim azlığı, gerilim düşüşü, gerilim ölçümü, ...

13 harfli

akma gerilimi, akma gerinimi, alçak gerilim, ansal gerilik, artık gerilim, aşırı gerilim, banyo süngeri, dikey geringe, esnek gerilim, esnek gerinim, etken gerilim, geri beslenme, geri bildirim, geri çekilmek, geri çevirmek, geri döndürme, geri emilim 1, geri emilim 2, geri mutasyon, geri soğutucu, geri yüklemek, ...

12 harfli

anma gerilim, arda gerilim, buğaz gerisi, burun gerisi, cephe gerisi, deli dirgeri, Dokugerilimi, eşek kengeri, geri besleme, geri çekilme, geri derleme, geri dönüşüm, geri ışıtacı, geri kazanım, geri komamak, geri perdesi, geri saçılım, geri saçılma, geri yansıma, geri yayılma, geri yükleme, ...

11 harfli

ağız gerisi, alt gerilim, gaygeriozis, geri basmak, geri boşluk, geri çekmek, geri çivisi, geri dönmek, geri durmak, geri gitmek, geri hizmet, geri itinim, geri kafalı, geri kalmak, geri kalmış, geri sarmak, geri saymak, geri üretim, geri zekâlı, geribesleme, gericil diz, ...

10 harfli

Bedirgeriş, Çatakgeriş, geri almak, geri arama, geri çocuk, geri devim, geri döngü, geri dönme, geri oyunu, geri ödeme, geri sekme, geri tepme, geri verme, geri vites, geri zaman, geribeslem, geriçevrim, geriletmek, gerilimsiz, gerillalık, gerim taşı, ...

9 harfli

acı gerik, geri akış, geri alım, geri alma, geri geri, geri itim, geri plan, geri tuşu, gericilik, geriçekim, gerievrim, gerilemek, gerilenik, gerilenim, geriletme, gerileyiş, gerilimli, gerillacı, gerimceli, gerinimce, geritepki, ...

8 harfli

Arageriş, dagerigi, Devgeriş, Gaigeria, geriatri, gerikmek, gerileme, geriliyh, gerilmek, gerimcek, gerimcil, gerimşek, gerinmek, Gerişler, gerişmek, geritmek, ilengeri, Kırgeriş, teşigeri

7 harfli

Aygerim, Döngeri, dülgeri, egerime, gericek, Geriçam, gerilek, gerilik, gerilim, geriliş, gerilla, gerilme, gerilti, gerimce, gerimek, gerimli, gerimlü, gerimşe, gerindi, gerinim, geriniş, ...

6 harfli

eşgeri, geribe, gerici, geriki, gerili, gerime, geriye

5 harfli

gerib, geriç, gerif, gerik, gerim, gerin, gerip, geriş, gerit, geriz

4 harfli

geri

Kelime Ara