İçinde GET geçen kelimeler

İçinde GET geçen kelimeler 413 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

get aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. get anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde GET geçen kelimeler

25 harfli

canını burnundan getirmek, ölçeğe göre azalan getiri, ölçeğe göre getiri yasası

24 harfli

kırk dereden su getirmek, marjinal iç getiri oranı, ortalama iç getiri oranı, ölçeğe göre artan getiri, ölçeğe göre sabit getiri, Potamogeton obtusifolius, Potamogeton panorminatus

23 harfli

bin dereden su getirmek, getirici lenfatik damar, granül durumuna getirme, Potamogeton berchtoldii, pulcuk durumuna getirme, sermayenin getiri oranı

22 harfli

(birini) gaza getirmek, altını üstüne getirmek, çocuk dünyaya getirmek, etkisiz duruma getirme, Potamogeton pectinatus, sıçtı Cafer, bez getir

21 harfli

(birine) laf getirmek, (birine) söz getirmek, (işi) tavına getirmek, aklı başa yaş getirir, beklenen getiri oranı, bir biçimine getirmek, dalgınlığına getirmek, hoşnutsuzluk getirmek, kararlı hale getirici, karmanyolaya getirmek, münasebetini getirmek, özsermayenin getirisi, toplam aktif getirisi

20 harfli

arkasını getirememek, deve gevişi getirmek, getirici lenf damarı, katakulliye getirmek, ketenpereye getirmek, küp durumuna getirme, oldubittiye getirmek, olupbittiye getirmek, Platanista gangetica, pul durumuna getirme, sevhetmek sevgetmek, telif hakkı getirisi, yangıncılık getirmek

19 harfli

... demeye getirmek, beklenen net getiri, eski duruma getirme, Gavialis gangeticus, geliştirme getirmek, geviş getirmeyenler, götüm götüm getmeyh, hassas getiri oranı, hisse başına getiri, peresesine getirmek, Potamogeton crispus, sabit getiri önsavı, sermayenin getirisi, Trypanosoma rougeti, yeniden mal getirme

18 harfli

ağız ağıza getirme, bezginlik getirmek, bir araya getirmek, boğuntuya getirmek, burnundan getirmek, dızır dızır getmek, dolduruşa getirmek, gargaraya getirmek, getirgötür dosyası, gevişgetirmeyenler, göz önüne getirmek, gözlekine getirmek, gözlerine getirmek, hoşnutluk getirmek, içsel getiri oranı, karambole getirmek, kavsaraya getirmek, kertesine getirmek, kündeye getirilmek, nakit getiren ürün, ölçeğe göre getiri, ...

17 harfli

adını getirememek, biçimine getirmek, dividant getirisi, galeyana getirmek, getiri endeksleri, getirici sinirler, gibisine getirmek, gözüne getirmemek, hatırına getirmek, heyecana getirmek, horataya getürmek, kullanım getirmek, mahaşına getirmek, oğul kız getirmek, özkaynak getirisi, sırasına getirmek, soru dile getirme, tacizlik getirmek, tasımına getirmek, usançlık getirmek, yüz yüze getirmek, ...

16 harfli

açıklık getirmek, atımına getirmek, ayağına getirmek, çırpıya getirmek, dalgaya getirmek, dengine getirmek, dünyaya getirmek, getirtme belgesi, geviş getirenler, gündeme getirmek, kengele getürmek, kılavma getirmek, meydana getirmek, mıdamıh getirmek, Potamogetonaceae, punduna getirmek, salavat getirmek, sarmaya getirmek, şehadet getirmek, şikâyet getirmek, temettü getirisi, ...

15 harfli

adamla getirtme, aklına getirmek, beklenen getiri, belini getirmek, cinnet getirmek, foturafa getmek, gevgeş getirmek, hizaya getirmek, iç getiri oranı, kaleme getirmek, kayışa getirmek, kaytak getirmek, mundar getirmek, razılı getirmek, sonunu getirmek, süreget süregel, süreyh getimeyh, şakaya getirmek, tapına getirmek, tekbir getirmek, ülviye getirmek, ...

14 harfli

aktif getirisi, amele getürmek, celbine getmek, çelki getirmek, fütur getirmek, getirici damar, getirilebilmek, geviş getirmek, gicik getürmek, halel getirmek, hamle getürmek, ikrah getirmek, ilerü getürmek, imana getirmek, kamet getirmek, merak getirmek, Nigetta sativa, oyuna getirmek, öğüne getirmek, rehmete getmek, şevke getirmek, ...

13 harfli

alaf getirmek, atah getirmek, ateh getirmek, bela getirmek, çakmak getmek, dara getirmek, denk getirmek, dile getirmek, dize getirmek, getileşdirmek, getiri dizini, getiri eğrisi, getirilebilme, getirtebilmek, geviş getiren, geviş getirme, gına getirmek, haya getirmek, iman getirmek, kana getirmek, kese getirmek, ...

12 harfli

ala getirmek, arıya getmek, artan getiri, aşmak getmek, basit getiri, bel getirmek, çil getirmek, çor getirmek, duğür getmek, düğür getmek, ele getürmek, elle getirim, garayola get, garşı getmek, gedik getmek, Getah virüsü, getdiki sene, getgüt etmek, getirebilmek, getiri oranı, getirimcilik, ...

11 harfli

bel getirim, cari getiri, dengetoslak, el getirimi, esgetşülmek, felgetirmek, gecirgetmek, getirebilme, getirememek, getiriverme, getirttirme, getitdirmek, getittirmek, getmişleyin, getütdürmek, güce getmek, gücürgetmek, örgetümgesi, Potamogeton, rasgetirmek, süt getiren, ...

10 harfli

esgigeteyh, eysigeteyh, geterlemek, getirgötür, getirilmek, Hak getire, kör cinget, öj gétmeyh, yazgetiren

9 harfli

bangetmek, Bilgetürk, dengetaşı, dengetozu, ebzeköget, eğsigetek, eğsügetek, eksigetek, eksügetek, fergetmek, gârgetmek, getirilme, getirimci, getirimli, getirtmek, gölgetavı, helgetmek, hergetmek, küngetmek, salgetmek, tengetmek

8 harfli

algetmek, aşgetmek, avgetmek, begetmek, Bilgetay, bögetlik, bügetmek, çelgetir, çengetir, esgeteyh, firgetli, getbeget, getermek, getirgen, getirici, getirmek, getirtme, geturmak, geturmek, getürmek, hacırget, ...

7 harfli

bagetli, direget, esgeteg, esgeteh, esgeteh, esgetek, gétgéde, getimek, getiren, getirim, getiriş, getirme, getiyen, getliam, getümek, göböget, göbüget, hagiget, hegiget, Ögetürk, özgetip, ...

6 harfli

atıget, bönget, bünget, dirget, eleget, esgete, firget, gasget, gelgét, gerget, get de, getden, getder, getgüt, getiri, getmek, getmer, getten, getteş, hakget, isgeti, ...

5 harfli

anget, baget, böget, Büget, ceget, çeget, feget, geter, getiç, getil, getne, getre, getto, isget, köget, löget, taget, teget

4 harfli

geti, getr, Öget

3 harfli

get

Kelime Ara