İçinde GETİ geçen kelimeler

İçinde GETİ geçen kelimeler 251 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

geti aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. geti anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde GETİ geçen kelimeler

25 harfli

canını burnundan getirmek, ölçeğe göre azalan getiri, ölçeğe göre getiri yasası

24 harfli

kırk dereden su getirmek, marjinal iç getiri oranı, ortalama iç getiri oranı, ölçeğe göre artan getiri, ölçeğe göre sabit getiri

23 harfli

bin dereden su getirmek, getirici lenfatik damar, granül durumuna getirme, pulcuk durumuna getirme, sermayenin getiri oranı

22 harfli

(birini) gaza getirmek, altını üstüne getirmek, çocuk dünyaya getirmek, etkisiz duruma getirme, sıçtı Cafer, bez getir

21 harfli

(birine) laf getirmek, (birine) söz getirmek, (işi) tavına getirmek, aklı başa yaş getirir, beklenen getiri oranı, bir biçimine getirmek, dalgınlığına getirmek, hoşnutsuzluk getirmek, kararlı hale getirici, karmanyolaya getirmek, münasebetini getirmek, özsermayenin getirisi, toplam aktif getirisi

20 harfli

arkasını getirememek, deve gevişi getirmek, getirici lenf damarı, katakulliye getirmek, ketenpereye getirmek, küp durumuna getirme, oldubittiye getirmek, olupbittiye getirmek, Platanista gangetica, pul durumuna getirme, telif hakkı getirisi, yangıncılık getirmek

19 harfli

... demeye getirmek, beklenen net getiri, eski duruma getirme, Gavialis gangeticus, geliştirme getirmek, geviş getirmeyenler, hassas getiri oranı, hisse başına getiri, peresesine getirmek, sabit getiri önsavı, sermayenin getirisi, Trypanosoma rougeti, yeniden mal getirme

18 harfli

ağız ağıza getirme, bezginlik getirmek, bir araya getirmek, boğuntuya getirmek, burnundan getirmek, dolduruşa getirmek, gargaraya getirmek, getirgötür dosyası, gevişgetirmeyenler, göz önüne getirmek, gözlekine getirmek, gözlerine getirmek, hoşnutluk getirmek, içsel getiri oranı, karambole getirmek, kavsaraya getirmek, kertesine getirmek, kündeye getirilmek, nakit getiren ürün, ölçeğe göre getiri, sonunu getirememek, ...

17 harfli

adını getirememek, biçimine getirmek, dividant getirisi, galeyana getirmek, getiri endeksleri, getirici sinirler, gibisine getirmek, gözüne getirmemek, hatırına getirmek, heyecana getirmek, kullanım getirmek, mahaşına getirmek, oğul kız getirmek, özkaynak getirisi, sırasına getirmek, soru dile getirme, tacizlik getirmek, tasımına getirmek, usançlık getirmek, yüz yüze getirmek, yüze kir getirmek

16 harfli

açıklık getirmek, atımına getirmek, ayağına getirmek, çırpıya getirmek, dalgaya getirmek, dengine getirmek, dünyaya getirmek, getirtme belgesi, geviş getirenler, gündeme getirmek, kılavma getirmek, meydana getirmek, mıdamıh getirmek, punduna getirmek, salavat getirmek, sarmaya getirmek, şehadet getirmek, şikâyet getirmek, temettü getirisi, yatırım getirisi, zarılık getirmek

15 harfli

adamla getirtme, aklına getirmek, beklenen getiri, belini getirmek, cinnet getirmek, gevgeş getirmek, hizaya getirmek, iç getiri oranı, kaleme getirmek, kayışa getirmek, kaytak getirmek, mundar getirmek, razılı getirmek, sonunu getirmek, süreyh getimeyh, şakaya getirmek, tapına getirmek, tekbir getirmek, ülviye getirmek, ünlüğe getirmek, vücuda getirmek, ...

14 harfli

aktif getirisi, çelki getirmek, fütur getirmek, getirici damar, getirilebilmek, geviş getirmek, halel getirmek, ikrah getirmek, imana getirmek, kamet getirmek, merak getirmek, oyuna getirmek, öğüne getirmek, şevke getirmek, takat getirmek, tubat getirmek, usanç getirmek

13 harfli

alaf getirmek, atah getirmek, ateh getirmek, bela getirmek, dara getirmek, denk getirmek, dile getirmek, dize getirmek, getileşdirmek, getiri dizini, getiri eğrisi, getirilebilme, getirtebilmek, geviş getiren, geviş getirme, gına getirmek, haya getirmek, iman getirmek, kana getirmek, kese getirmek, kuersetagetin, ...

12 harfli

ala getirmek, artan getiri, basit getiri, bel getirmek, çil getirmek, çor getirmek, elle getirim, getirebilmek, getiri oranı, getirimcilik, getirivermek, getirtebilme, getirttirmek, kâr getirmek, öne getirmek, ses getirmek

11 harfli

bel getirim, cari getiri, el getirimi, felgetirmek, getirebilme, getirememek, getiriverme, getirttirme, getitdirmek, getittirmek, rasgetirmek, süt getiren, vazgetirmek

10 harfli

getirgötür, getirilmek, Hak getire, yazgetiren

9 harfli

getirilme, getirimci, getirimli, getirtmek

8 harfli

çelgetir, çengetir, getirgen, getirici, getirmek, getirtme, hegigeti, tutgetir

7 harfli

getimek, getiren, getirim, getiriş, getirme, getiyen, özgetip

6 harfli

getiri, isgeti

5 harfli

getiç, getil

4 harfli

geti

Kelime Ara