İçinde GİRİ geçen kelimeler

İçinde GİRİ geçen kelimeler 292 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

giri aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. giri anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde GİRİ geçen kelimeler

25 harfli

ayrımcı giriş kısıntıları, giriş-çıkış güdüm dizgesi

24 harfli

altın giriş-çıkış birimi, girinimli kırılma deneyi, girintili çıkıntılı kıyı, olanaklılık giriş kuralı, piyasaya giriş engelleri, riketsiya girişim olgusu, yurda giriş izin belgesi

23 harfli

her boyaya girip çıkmak, kasıtlı giriş engelleri, kentsel girişim bölgesi, serbest girişim sistemi, su ürünleri girişimcisi, yeniden girilir izlence

22 harfli

kamu tutumsal girişimi, ücretsiz giriş belgesi

21 harfli

birleşik giriş kutusu, girintisiz çıkıntısız, giriş-çıkış aygıtları, giriş-çıkış birimleri, giriş-çıkış gönderimi, girişik ikiz periklik, istatistiksel girişim, kasıtsız giriş engeli, soğutmaç giriş borusu

20 harfli

çukurizaçar girinimi, demetli girişimölçer, gerçek zamanlı giriş, girintili (yazılmış), giriş sürücü ataması, girişmede tümlenişli, girizsel ısı tepkisi, itle çuvala girilmez, tekme tokat girişmek

19 harfli

ana hava giriş yolu, girintili çıkıntılı, giriş çıkışlı fırın, giriş-çıkış belgesi, serbest giriş kartı

18 harfli

çevrime giriş hızı, giri sentrifugales, giri sentripetales, girintili paragraf, girişik çift başlı, girişik ikiz perik, girişimde bulunmak, iki galerili giriş, pazarlığa girişmek, sütçü beygiri gibi

17 harfli

ağır suça girişme, çöpelcan ergirimi, girinim derinliği, girintisiz yapmak, giriş kısıntıları, giriş serbestliği, giriş-çıkış oluğu, girişim anaparası, girişim çizgileri, girişim saçakları, girişim sermayesi, girişim spektrumu, girişimcilik ruhu, hava giriş kuyusu, iki girizli yatın, özel girişimcilik, perik girişikliği, saka beygiri gibi, televizyon girişi

16 harfli

Akdeniz girişimi, birleşik girişim, girintili yazmak, giriş bildirgesi, girişik oynakçıl, girişim renkleri, gîrişimii süzgeç, kuvvetli girişim, mal giriş çıkışı, spektral girişim, yapı girişimcisi, yarışıma girişme

15 harfli

çınlanım girimi, dalgalık girişi, girift tezyinat, girim katsayısı, girinti-çıkıntı, girinticiklilik, girintili liste, girintili yazma, giriş engelleri, giriş sıcaklığı, giriş vergileri, girişik tamlama, girişim açınığı, girişim bölgesi, girişim kredisi, girişim teoremi, haymana beygiri, iç içe giriklik, ilerlek girişim, karbon girinimi, kerteli girişim, ...

14 harfli

atlama beygiri, gırtlak girişi, giriftar olmak, girim-çıkımcıl, giriş galerisi, giriş gerilimi, giriş makarası, girişik bezeme, girişim metodu, girişim sahası, özel girişimci, sağdan girinti, sermaye girişi, seyirci girişi, tecim girişimi, ticari girişim, uzak iş girişi, yabansal girim, yüz giri itmek

13 harfli

asılı girinti, dolap beygiri, fangirifingil, girinti (sap), giriş basıncı, giriş boşluğu, giriş noktası, giriş vergisi, giriş yolcusu, girişik cümle, girişik oynak, girişik perik, girişik tümce, girişim aracı, girişim ölçme, klavye girişi, ortak girişim, suya girinmek, sütunlu giriş, tomruk girimi, yapı girişimi, ...

12 harfli

açık girişim, geçici giriş, giri serebri, girilebilmek, girip çıkmak, giriş aygıtı, giriş çekimi, giriş deliği, giriş fiyatı, giriş hecesi, giriş işlemi, giriş kapısı, giriş kesimi, giriş kuralı, giriş limanı, giriş müziği, giriş salonu, giriş sınavı, giriş ücreti, giriş yasağı, girişebilmek, ...

11 harfli

alan girişi, araya girim, girilebilme, girim ölçer, girim-çıkım, giriş kartı, giriş-çıkış, giriş/çıkış, girişebilme, girişkenlik, girişkinlik, girişli ton, giriştirmek, Giritçıbanı, hava girişi, kesin giriş, merdümgiriz, topla giriş, veri girişi

10 harfli

dingirikli, giriertesi, giriklenim, girikletim, giril ümük, girimgicil, girimlenim, girimletim, girimölçer, girinimcil, girinimsel, Girinoğlan, girintisiz, giriş katı, giriş malı, giriş payı, giriş yüzü, girişiklik, girişilmek, girişimler, girişimsel, ...

9 harfli

ana giriş, girifteri, giriftiri, giriftlik, giriftzen, girikleme, girim beş, girintili, girişilme, girişimci, giriverme, makrogiri, üfürgirik

8 harfli

cingirik, dangirik, dongirik, gagiriyk, giriftar, girilmek, girimcil, girimlik, girimsiz, girinmeğ, girinmek, girinzil, girirmek, girişgin, girişken, girişkin, girişlik, girişmek, giritler, girizgâh, pahigiri

7 harfli

elgirim, girikli, girilik, giriliş, girilme, girimgi, girinci, girindi, girindü, girinim, girinti, girinus, girişik, girişim, girişme, Giritli, Girizan, girizme, gugirik, hangiri, hokgiri, ...

6 harfli

agiria, girift, girine

5 harfli

girif, girik, girim, girin, giriş, girit, giriz

4 harfli

giri

Kelime Ara