İçinde GİZ geçen kelimeler

İçinde GİZ geçen kelimeler 240 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

giz aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. giz anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde GİZ geçen kelimeler

25 harfli

gizli görüntü yeğinlemesi, gizli solungaçlı semender, gizli-solungaçlı semender, mükemmel iletme gizliliği

24 harfli

Cengiz Han İmparatorluğu

23 harfli

(bir şeyi) gizli tutmak, kanlı gömlek gizlenemez, süblimasyon gizli ısısı

22 harfli

buharlaşma gizli ısısı, erişilebilir gizil güç, etkili tepki gizilgücü, gizli sohıngaçlıgiller, gizli-solungaçlıgiller

21 harfli

gizli artan oranlılık, gizli kuyruklu tinamu, gizli-kuyruklu tinamu, ilgeci gizli benzetme

20 harfli

al gömlek gizlenemez, doğuşsal gizli çıkık, gizli eksik istihdam, gözlüye gizli yoktur, özdevinimli gizlemek

19 harfli

doğmaca gizli çıkık, gizey çok terimlisi, gizli konut darlığı, gizli para piyasası, maksimum giz sayısı, uyarılma gizilgücii

18 harfli

dirgercil gizlence, dirgerlik gizlence, gizli müterakkilik, gizli para bolluğu, ketleyici gizilgüç, bebenek giz kıncık

17 harfli

gizilgüç eşitliği, gizlenmiş takınak, gizli din taşımak, İslam gizemciliği, mercek giz yalımı, otomatik gizlemek

16 harfli

gizemsel katılım, gizli boyunlular, gizli enfeksiyon, gizli filaryozis, gizli kanatlılar, gizli yedek akçe, gizli-boyunlular, gizliden gizliye, karak giz kıncık, kişisel gizlilik

15 harfli

beyin gizilgücü, cinsel gizillik, eylem gizilgücü, gizilgüç değeri, gizlenmiş biçim, gizli artıcılık, gizli enflasyon, gizli halkbilim, gizli kızgınlık, gizli sestoplar, gizlilik dönemi, gizlilik kilidi, İslam gizemcisi, tepki gizilgücü, vergi gizliliği

14 harfli

cigara gizdiği, gizey denklemi, gizil değişken, gizil ev halkı, gizin uzunluğu, gizlence tutum, gizli gebeleme, gizli işsizlik, gizli mastitis, gizli yedekler, yarımgizli diş

13 harfli

banka gizleri, bellirce gizi, esrarengizlik, gîzli mühimme, gizil asitlik, gizil körelme, gizil öğrenme, gizilgüçölçer, gizlenebilmek, gizleyebilmek, gizli cemiyet, gizli duruşma, gizli ekonomi, gizli görüntü, gizli ihtiyat, gizli kapaklı, gizli maliyet, gizzek gizzek, yapım gizleri

12 harfli

gizil içerik, gizlenebilme, gizleyebilme, gizli oturum, gizli reklam, gizli rezerv, gizli servis, yasmık gizce, gizli dernek

11 harfli

giz yırtımı, gizemsellik, gizil değer, gizil dönem, gizil yöney, gizlencelik, gizlenilmek, gizlenpöçük, gizli açlık, gizli artık, gizli celse, gizli dosya, gizli dönem, gizli sıtma, gizli şeker, gizzeklemek, ilgiz ilgiz, kitapgizler, uğraşı gizi

10 harfli

engizisyon, ergizlemek, esrarengiz, gizdenparç, gizemcilik, gizil(lik), gizirlemeğ, gizirlemek, gizlemaçar, gizlenilme, gizli guku, gizli özne, gizli yama, gizlicilik

9 harfli

Cengizhan, çok gizli, digizimek, giz etmek, gizdempoç, gizdirmek, gizgenmek, gizginnen, gizil güç, gizil ısı, gizilerke, gizlembeç, gizlemmeç, gizlenbeç, gizlengiç, gizlenmek, gizlenpaç, gizletmek, gizleyici, gizli din, gizli diş, ...

8 harfli

alagizir, bardegiz, belgizar, Dengizer, Georgizm, gizaflıh, gizdeğer, gizemsel, gizemsiz, gizikmek, gizildek, gizilgüç, gizilısı, giziliik, gizlemek, gizlence, gizlenci, gizlengi, gizleniş, gizlenme, gizletme, ...

7 harfli

gizbent, gizdeyi, gizemci, gizemli, gizirci, gizleme, gizlice, gizuzay, ilingiz

6 harfli

cengiz, cibgiz, Çengiz, çingiz, dengiz, dilgiz, gizdin, gizgiç, gizgin, gizlek, gizlem, gizlen, gizlev, gizlin, Gizmen, gizzik, hergiz, mergiz, nergiz, seggiz, sekgiz, ...

5 harfli

digiz, engiz, Gizay, gizbe, gizci, gizem, Gizer, gizik, gizil, gizir, gizli, gizve

4 harfli

gizo

3 harfli

giz

Kelime Ara