İçinde GOS geçen kelimeler

İçinde GOS geçen kelimeler 145 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

gos aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. gos anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde GOS geçen kelimeler

25 harfli

Oesophagostomum venulosum, transgalaktooligosakkarit

24 harfli

Li ve Stengos tahmincisi, Oesophagostomum bifurcum, Oesophagostomum dentatum, Oesophagostomum radiatum, vena hemiazigos sinistra

23 harfli

frukto-oligosakkaritler, vena hemiazigos dekstra

22 harfli

egosantrik çevre etiği, Galapagos kaplumbağası, mononükleer fagositler, trunkus vagosimpatikus

21 harfli

birinci Gossen Kanunu, birinci Gossen Yasası, büyük fagositik hücre, Güney Amerika mangosu

20 harfli

gosipol zehirlenmesi, Güney Afrika mangosu, ikinci Gossen kanunu, ikinci Gossen yasası, mannan oligosakkarit, vena azigos sinistra

19 harfli

frukto-oligosakarit, Rhizops oligosporus, vena azigos dekstra

18 harfli

fagositik aktivite, Lagos yarasa virüs, otoeritrofagositoz, soya oligosakkarit

17 harfli

meningoserebritis

16 harfli

alveolar fagosit, fagositik indeks, fagositik vakuol, miyelomeningosel, Mungos ichneumon, Senegal galagosu

15 harfli

fagositik hücre, farengostenosis, gavelete gosası, hidromeningosel, larengostenozis, Oesophagostomum, özofagostomozis

14 harfli

gosipol tayini

13 harfli

antifagositik, hemofagositoz, oligosakkarit

12 harfli

Barba Yorgos, farengoskopi, farengospazm, farengostomi, larengoskopi, larengospazm, larengostomi, Lemur mangos, Lemur mongos, otofagositoz, özofagoskopi, özofagostomi, vagosempatik, Yugoslavyalı

11 harfli

egosantrist, egosantrizm, farengoskop, gosgalanmak, gospodarlık, gossahlamah, larengoskop, oligositemi, oligospermi

10 harfli

demiourgos, egosantrik, ergosterin, ergosterol, gosgocaman, hemiazigos, meningosel, meningosit, oligosalin, piyangosuz

9 harfli

demiurgos, fagositik, fagositin, fagositoz, fitofagos, Gossypium, gostarmak, polifagos

8 harfli

epilogos, gosalmak, gosbadin, gosgodur, gospodar, gossipol, gostaklı, gostemek, imagosit, oligosen, pigostil, prologos, Yugoslav, zigospor

7 harfli

argosuz, aşgôsuñ, fagosit, gıragos, gosalak, gosgoca, gosgouk, gosipol, kazgôsü, koregos, ragosit

6 harfli

azigos, gosdak, gosdil, gosgok, gosgos, goslak, gosnak, gospak, gossah, gossak, gostah, gostak, gostil, gostül, hargos, hergos, mongos

5 harfli

avgos, gogos, gosar, gosba, gosga, goska, gosor, gossü, hagos, logos

4 harfli

agos, egos, gosa

3 harfli

gos

Kelime Ara