İçinde GR geçen kelimeler

İçinde GR geçen kelimeler 1498 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde GR geçen kelimeler

25 harfli

Asplenium adiantum-nigrum, birinci evre grafitlemesi, Brachydanio nigrofasciata, Cichlosoma nigrofasciatum, çift kontrast gastrografi, ekonometri paket programı, elektrogravimetrik analiz, enerji seviyesi diyagramı, fresnel kosinüs integrali, granüler hücre Schwannomu, Grunfeld yatırım verileri, gruplandırılmamış veriler, Hemigrammus caudovittatus, ikinci evre grafitlenmesi, ikinci tür Euler integral, integral üstel fonksiyonu, kangrenli akciğer yangısı, Keynesyen çapraz diyagram, kısmi integrasyon formülü, Kolmogroff-Smirnoff testi, konferans hizmet programı, ...

24 harfli

ABO kan grupları sistemi, Aix-la-Chapelle kongresi, alaca kumtaşı, alaca gre, anteretrograd sistografi, Avrupa Kalkınma Programı, barış için atom programı, belirli integral işareti, Blanco orejinegro sığırı, Cauchy türünden integral, çift kontrast sistografi, çoklu doğrusal regresyon, dışalım güvence programı, dönüşümlerin pseudogrubu, Edgeworth kutu diyagramı, emek dışı gelir grupları, eritema kronikum migrans, eşlenik integral denklem, Fourier integral formülü, geriye doğru entegrasyon, Granger-Newbold sınaması, granülomlu burun yangısı, ...

23 harfli

affinite kromatografisi, Afrika Birliği Kongresi, Asya yardım programları, Branchiomyces demigrans, büyükçe integral eğrisi, Cauchy integral teoremi, Clostridium nigrificans, coryza gangrenosa bovum, çalışma grubu postanesi, Echinococcus granulosus, Engraulis encrasicholus, fonksiyonun grafik üstü, fresnel sinüs integrali, granül durumuna getirme, granüler vajina yangısı, granüler vulvovajinitis, Gregory-Hansen sınaması, Grunfeld yatırım modeli, Gryllotalpa gryllotalpa, Hemigrammus rhodostomus, Himalaya gri tavus kuşu, ...

22 harfli

Abel integral denklemi, Abel-Poisson integrali, Afrika ulusal kongresi, anterograd piyelografi, baktariyel degradasyon, Bakü Türkiyat Kongresi, beyaz-granüllü misetom, bilgisayarlı tomografi, BM Gönüllüler Programı, Bürman-Lagrange serisi, Ctenophthalmus agrytes, Cynolebias nigripinnis, dağılma kromatografisi, düzlemsel kromatografi, elüsyon kromatografisi, Engraulis encrasicolus, Eurigaster integriceps, gram moleküler ağırlık, Granger temsil teoremi, granülasyonla iyileşme, granüloza hücre tümörü, ...

21 harfli

afin dönüşümler grubu, agrusal-sağrak altsal, akciğer anjiyografisi, alt Riemann integrali, antipellegra vitamini, Apistogramma agassizi, Apistogramma reitzigi, Barbus nigrofasciatus, boyun-agru -sağrakçıl, çalışma grubu bilgisi, dopler ultrasonografi, E grubu teslim fiyatı, Engle-Granger yordamı, görüntü grafik dizisi, Graff-Reinerhastalığı, Grand-Solomon yordamı, granüler hücre tümörü, Hemigrammus ocellifer, integralin alt-sınırı, integralin üst-sınırı, intraosseöz venografi, ...

20 harfli

A grubu hisse senedi, abdominal radyografi, agraf uygulama pensi, agrusal-tümük altsal, anatomia topografika, anlık (programa ait), Avrupa İmar Programı, bir parametreli grup, birimsel programlama, birincil grafitlenme, BM Bölgesel grupları, BM Kalkınma Programı, Bollinger granülleri, böbrek anjiyografisi, çekim kromatografisi, çocuğa dönük program, demografik bölümleme, devingen programlama, dorsal solunum grubu, ekonomik entegrasyon, elektroensefalografi, ...

19 harfli

AB gençlik programı, agraf çıkarma pensi, akantozis nigrikans, Amblystoma tigrinum, asidofil granülosit, Bader meinhof grubu, BM Çalışma grupları, Bos mutus grunniens, çift kontrast grafi, çoklu disk programı, Dünya Bankası Grubu, Dünya Gıda Programı, Echellette gratingi, Edgeworth diyagramı, ekskretuar ürografi, elektroensefalogram, elektrokardiyografi, elektron mikrografı, elelctrokardiyograf, genel doğrusal grup, glikojen granülleri, ...

18 harfli

AB ariane programı, açının grad ölçüsü, Ambystoma tigrinum, Anethum graveolens, anjiyokardiyografi, Apogon nigripinnis, azurofil granüller, bazofil granülosit, Belgrad Konferansı, Belgrad Sözleşmesi, bilgisayar grafiği, Chettusia gregaria, çevirmek (program), Dahlgren hücreleri, değişmeli diyagram, doğrusal kongrüans, elektrokardiyograf, elektrokardiyogram, elektroretinografi, eşdeğer gramsayısı, Euler integralleri, ...

17 harfli

Agrarian hareketi, Agriolimax laevis, agrucul sırt yöre, agrusal-sağraksal, alt solunum grubu, Amerikan kongresi, amfizemli kangren, anorojenik granit, antibiyogram test, Arap Stalingrad'ı, asetil grubu, OAc, ayarlayıcı gramer, Baltimor kongresi, bekletici program, belirsiz integral, BM İskan Programı, Bosna Temas Grubu, Caecilia gracilis, Calandra granaria, Caulinia graminea, chord progression, ...

16 harfli

AB kanguru grubu, agro endüstriler, Alectoris graeca, Alisma gramineum, Argand diyagramı, askıdaki program, Avustralya grubu, azınlık grupları, bağımsız gruplar, bağımsız program, Belgrad Paşalığı, belirli integral, Bilderberg Grubu, birinci integral, Cauchy integrali, Chlidonias nigra, çağrışım grameri, çok gruplu model, dizileme grameri, dönüşümler grubu, Egretta garzetta, ...

15 harfli

agranülositozis, allojenik greft, başabaş grafiği, başlangıç grubu, Baybah Kongresi, Berlin Kongresi, Birbeck granülü, burun granülomu, Cartagena Grubu, Cascara sagrada, cevaplı telgraf, cimnastik grubu, Co-syncprogramı, çerçeve program, eğitim programı, ekokardiyografi, Fejer integral!, fonokardiyogram, fotohiyalografi, Gauss integrali, gelişmiş grafik, ...

14 harfli

Abel integrali, agrusal-dişsel, bağlantı grubu, Basel programı, baskı grupları, belirtme grubu, betimli gramer, Capra aegagrus, çıkar grupları, değişmeli grup, dirsek higromu, disintegrasyon, dominus gregis, ekokardiyogram, el ayak agrısı, fotomikrografi, Graaf folikülü, gradosu düşmek, graff folikülü, Gram belirteci, gramatikal hal, ...

13 harfli

ad-fiil grubu, Aedes ingrami, agranulositoz, agregat meyve, aldehit grubu, altılar grubu, artrogripozis, bağlama grubu, Barbus grypus, bibliyografik, bibliyografya, birincil grup, BM Arap Grubu, BM Asya Grubu, Bos grunniens, bulunma grubu, Ciconia nigra, çalışma grubu, çizgi grafiği, çubuk grafiği, degranülasyon, ...

12 harfli

77’ler Grubu, ABD kongresi, akselerograf, amaç program, Andean Grubu, antibiyogram, arteryografi, aşı programı, bağlaç grubu, bazal granül, beşler grubu, bibliyografi, biyojeografi, blokdiyagram, Cairns Grubu, çubuk grafik, daktilografi, destek grevi, devirli grup, doksograflar, Egretta alba, ...

11 harfli

açlık grevi, agrandisman, agranülosit, agrı altçıl, agronülosit, amido grubu, amino grubu, ampelografi, Animographe, anjiyografi, baskı grubu, bibliyograf, biligrafine, bögr ağrısı, bronkografi, çıkma grubu, daktilograf, degradasyon, degregasyon, dermatograf, domuz gribi, ...

10 harfli

Abel grubu, açil grubu, afin grubu, agrandisör, agregasyon, agresiflik, Agriolimax, allegretto, amit grubu, anterograf, aortografi, artrografi, asil grubu, asit grubu, atom grubu, background, biyografik, bronkogram, çinkografi, çügre üstü, demografik, ...

9 harfli

Aggregata, agregatus, allogreft, And Grubu, artrogram, atom gram, atom-gram, biyografi, çinkograf, demografi, demugrasi, dıgranmah, dogrukara, etnografi, flebogram, fluografi, fonografi, graçiyano, graçiyozo, grafikler, grafoloji, ...

8 harfli

açık gri, agrıtmak, agronomi, agrostis, alt grup, at gribi, atomgram, barograf, bemegrid, biyograf, danagran, dekagram, demograf, desigram, dıgramah, diyagram, dogramaç, dogramak, dongralı, egrikoca, ekografi, ...

7 harfli

agrekan, agreman, agresif, Agrotis, agrusal, allegro, altgrup, anagram, Belgrat, C grubu, D grubu, dıgrımı, E grubu, egrilçe, entegre, epigram, Grallae, gramlık, grandük, granzim, grating, ...

6 harfli

agrafi, agrega, bögrüm, digrek, digren, dogruk, egreti, egrica, egrice, fangri, gograv, graben, grafik, grafit, gramaj, gramer, granbi, grandi, granit, granül, gravis, ...

5 harfli

agraf, agrin, bügrü, cıgra, dagre, degre, dogrı, dogri, dogru, egrek, egren, egrim, gogre, grade, grado, graft, grain, greft, grena, grils, grizu, ...

4 harfli

agrı, agru, egri, grad, graf, gram, GRAS, Grek, gren, gres, grev, grey, grid, gril, grip, grit, grup, ugri, ugru

3 harfli

GRF, gri, GRM

Kelime Ara