İçinde GRAM geçen kelimeler

İçinde GRAM geçen kelimeler 247 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

gram aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. gram anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde GRAM geçen kelimeler

25 harfli

ekonometri paket programı, enerji seviyesi diyagramı, Hemigrammus caudovittatus, Keynesyen çapraz diyagram, konferans hizmet programı, program geçici düzeltmesi, teklif eğrileri diyagramı

24 harfli

Avrupa Kalkınma Programı, barış için atom programı, dışalım güvence programı, Edgeworth kutu diyagramı, Hemigrammus erythrozonus, İDK yardımcı programları, Ohlin-Samuelson programı, sistem program kayıtları

23 harfli

Asya yardım programları, Hemigrammus rhodostomus, klasik öğretim programı, sorunlara dönük program, tampon stoklar programı, yöneylem paket programı

22 harfli

BM Gönüllüler Programı, gram moleküler ağırlık, Hicks-Hansen diyagramı, karşılaştırmalı gramer

21 harfli

Apistogramma agassizi, Apistogramma reitzigi, Hemigrammus ocellifer, program bütçe sistemi, program seçme düğmesi, program tanımlı dosya, programlanmaz uçbirim, programlı hücre ölümü

20 harfli

anlık (programa ait), Avrupa İmar Programı, birimsel programlama, BM Kalkınma Programı, çocuğa dönük program, devingen programlama, entegre mal programı, Fusarium gramineurum, geçici program alanı, gramatikal çözümleme, gramatikal dolaylama, gramatikal örnekseme, Hemigrammus hyanuary, kalkınma programları, kemer-sıkma programı, özdecik-gram ağırlık, program tanımlı veri, programlanır uçbirim, yaşama dönük program

19 harfli

AB gençlik programı, çoklu disk programı, Dünya Gıda Programı, Edgeworth diyagramı, elektroensefalogram, Gram iyot çözeltisi, Gram-Schmidt süreci, Hemigrammus pulcher, kılavuzluk programı, öğecik-gram ağırlık, renk-renk diyagramı, sayfalanmış program, televizyon programı, yapısal programlama, YATA-PATA diyagramı, yerpaylaşan program

18 harfli

AB ariane programı, çevirmek (program), değişmeli diyagram, elektrokardiyogram, eşdeğer gramsayısı, gramatikal almaşım, plansız programsız, program geliştirme, program yöneticisi, Rousseau diyagramı, yardımcı (program)

17 harfli

antibiyogram test, ayarlayıcı gramer, bekletici program, BM İskan Programı, Caulinia graminea, çoklu programlama, Gram determinantı, gramatikal kelime, heat syncprogramı, müfredat programı, programlayabilmek, seslikler grameri, sıklık histogramı, uygulama programı, üstyazım programı

16 harfli

Alisma gramineum, Argand diyagramı, askıdaki program, bağımsız program, çağrışım grameri, dizileme grameri, gramatikal durgu, gramatikal haber, lisanslı program, öğretim programı, öykünüm programı, presync programı, programlaştırmak, programlayabilme, yöneltici gramer

15 harfli

Co-syncprogramı, çerçeve program, eğitim programı, fonokardiyogram, gramatikal cins, gramatikal harç, gramatîkal özne, gramatikal sıra, gramer kelimesi, gramer ulamları, Gramme makinesi, IS-LM diyagramı, kilogram kalori, kilogram kuvvet, kilogramağırlık, program bağlama, program dergisi, program kredisi, program üreteci, programlaştırma, tarihsel gramer, ...

14 harfli

Basel programı, betimli gramer, ekokardiyogram, Gram belirteci, gramatikal hal, gramatikal kip, gramer genliği, Gramme halkası, gramsantimetre, ivme diyagramı, kilogram metre, kilogramkuvvet, kutu diyagramı, lenfangiyogram, Najas graminea, renk diyagramı, sınav programı, Venn diyagramı, yıllık program

13 harfli

Aedes ingrami, ders programı, düzgü grameri, faz diyagramı, Gram boyaları, Gram değişken, gramer kuralı, gramerce özne, hız diyagramı, kilogrammetre, paket program, program grubu, program öbeği, programlanmak, programsızlık, tarihî gramer

12 harfli

amaç program, antibiyogram, aşı programı, blokdiyagram, eşdeğer gram, eşdeğer-gram, genel gramer, Gram negatif, Gram pozitif, Gram yöntemi, Gram-negatif, grameröncesi, molekül-gram, programcılık, programlamak, programlanma

11 harfli

formül-gram, Gram boyama, Gram boyası, gram kalori, gramağırlık, kardiyogram, kilogramlık, kromatogram, molekülgram, özofagogram, programlama, spektrogram, voltamogram

10 harfli

bronkogram, gram-kütle, gramatikal, gramatikos, gramisidin, gramkuvvet, miyelogram, piyelogram, polarogram, programsız, üretrogram

9 harfli

artrogram, atom gram, atom-gram, flebogram, gram atom, Gramineae, hektogram, histogram, idiyogram, iyonogram, karyogram, programcı, programlı, radyogram, santigram, variogram

8 harfli

atomgram, dekagram, desigram, dıgramah, diyagram, dogramaç, dogramak, gram-rad, gramatik, gramerci, gramofon, hologram, ideogram, kilogram, miligram

7 harfli

anagram, epigram, gramlık, molgram, program, tangram, ugramak

6 harfli

gramaj, gramer

4 harfli

gram

Kelime Ara