İçinde HI geçen kelimeler

İçinde HI geçen kelimeler 1864 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde HI geçen kelimeler

25 harfli

(bir yeri) ahıra çevirmek, (birinin) hışmına uğramak, (birinin) iştahı kabarmak, anasının nikâhını istemek, hınç (veya hıncını) almak, hızlandıran çarpan modeli, hızlı marmenevişleme yağı, ikili çifteker hız yarışı, mazlumun ahı yerde kalmaz

24 harfli

(birinin) iştahı açılmak, açıklık hızı, açısal hız, Ahıska geri dönüş kanunu, akşam ahıra sabah çayıra, çokluk birinci şahıs eki, gözünü ... hırsı bürümek, teklik birinci şahıs eki

23 harfli

dirnağı daşa dohınmamak, hırtlamba gibi giyinmek, hıyarcıksı kasık yarığı, hızlı sağanak tez geçer, ineklerin ahır tetanisi, parçacık hızlandırıcısı, teklik ikinci şahıs eki, teklik üçüncü şahıs eki, toplam doğurganlık hızı, yüksek hız takım çeliği

22 harfli

ahı gitmek vahı kalmak, Ahıska Türkleri sorunu, akış başına doruk hızı, bilgi akış hızı birimi, çarpım-hızıl bağıntısı, doğal nüfus artış hızı, gizli sohıngaçlıgiller, hızbilimsel gaz kuramı, hızlandırılmış devinim, hızlandırılmış soğutma, hızlı Fourier dönüşümü, içkin doğal artış hızı

21 harfli

(birinin) ahını almak, ahır gübresi (yanmış), doğrusal hızlandırıcı, emanete hıyanet olmaz, gelir vergisi matrahı, günahı kadar sevmemek, hıntıl hıntıl ağlamak, hırkayı başına çekmek, hırsıza yol göstermek, hız değiştirgeci kolu, hızlandıran katsayısı, hızlı sistem kurtarma, hızlı tersine devinim, hızlı tüketim malları, külahını havaya atmak, yasak hısımla sevişme

20 harfli

(birini) hırs basmak, ahını yerde koymamak, Allahın emrine gomak, arıtımsız üreme hızı, birinci şahıs teklik, birinci teklik şahıs, düşük hızlı bağlantı, hıngı zıngına gelmek, hızlandıran prensibi, hızlı düzenleme kipi, hızlı mide boşalması, ırlanık (hırıltılar), iki hırtı, bir pırtı, iştahı yerinde olmak, orta sahın penceresi, paranın dolaşım hızı, paranın tedavül hızı, tahıl damıtma mayası, tekbiçimli hızlanıra, teklik birinci şahıs

19 harfli

alacağı hızlandırma, arıtımlı üreme hızı, aşırı hızlı çevirim, bayağı deniz-hıyarı, bir lokma bir hırka, değişir hızlı alıcı, dönüşül soğuma hızı, eğrinin hız vektörü, ervahına yuf olsun!, fare örnekseme hızı, gelişimsel hızlanma, gözünü hırs bürümek, hırsıza kilit olmaz, hırtış hırtış olmak, hız değiştirme kolu, hızlı arama listesi, hızlı gelişen çocuk, hızlı görüntüleyici, ikinci çokluk şahıs, ikinci teklik şahıs, karşıtlık algı hızı, ...

18 harfli

alyuvar çökme hızı, AMM örnekleme hızı, aşırı hız sineması, bağıl suverme hızı, bayağı denizhıyarı, boyu boyarhı olmak, brüt kalkınma hızı, cırhıdını çıkarmak, çarhıdını çıkarmak, çekirdeklenme hızı, çevrime giriş hızı, fıskacıl (hırıltı), gelir dolaşım hızı, gelir tedavül hızı, hıçkırıklı solunum, hıdrellez dağıtımı, hıkâyeleme türleri, Hıristiyan cizyesi, hırsından çatlamak, hırtlambası çıkmak, hısımlık tanımlığı, ...

17 harfli

açık kapı hırsızı, Ahılkelek bölgesi, andırış hısımlığı, aşırı hızlı alıcı, Büyük Hırvatistan, denizhıyarıgiller, eyvallahı olmamak, hıçkırıklı soluma, hılım hılım olmak, hıpış hıpış etmek, hırı piri olmamak, hırıldayan gurami, hırıltı hastalığı, Hıristiyan sanatı, hırsızlama yapmak, hışır hışır olmak, hıyarcıksı kavlıç, hızlandırıcı sıvı, hızlı düz devinim, hızlı erişim tuşu, hunda hışıl olmak, ...

16 harfli

ahıl teherrenmek, bahıma baktırmak, birim hızlı eğri, çoğa azalış hızı, geri hız dişlisi, hıçkırıklı kezik, hıldırik tahtası, hıncını çıkarmak, hıpırhışı çıkmak, Hırkatepesidelik, hırsını alamamak, hırsız çekmecesi, hıyar karabeneği, hız değiştirgeci, Hızarbaşıkumarlı, hızlandırabilmek, hızlandırma tuşu, kıykım, (kıyhım), marangoz tezgâhı, özgül doğum hızı, sabahı zor etmek, ...

15 harfli

Ahıska Türkleri, Amerika timsahı, belediye nikâhı, bilgi akış hızı, çoğa artış hızı, Deniz-hıyarları, eşhızlı kavrama, feriştahı gelse, günahını çekmek, günahını vermez, hıçkırık tutmak, hık dedirtmemek, hındırhıt olmak, hınzırlık etmek, hırçınlık etmek, hırgür çıkarmak, hıristiyan çiri, hırpalayabilmek, hırsız anahtarı, hırsız atlaması, hışırtılı ünsüz, ...

14 harfli

ahır aktarması, ahır yemlemesi, ahıra yatırmak, ahıtma bilezik, ahıtmalı köfte, ayhırı doyhuru, bahırını almak, başlangıç hızı, buğulaşma hızı, büyük ahırbeyi, cinevüz ahıllı, çekme hızkeser, denizhıyarları, dokuma tezgâhı, duyulanma hızı, enflasyon hızı, genişleme hızı, gösterici hızı, güvenlik zırhı, hıcılını almak, hıfza çalışmak, ...

13 harfli

ahıl yetirmek, ahır denemesi, ahır keneleri, ahır tetanisi, ahırat suwalı, arılık kahıdı, bahıma bahmak, beyin cerrahı, bıçkı tezgâhı, birinci şahıs, bokrat külahı, çaphın çalmah, çeleñ hırsızı, deniz hırsızı, dil hısımlığı, eveyik. tahıl, gahırguhurruh, gaz akış hızı, gaz hızbilimi, günahı gelmek, hıçkırabilmek, ...

12 harfli

ahır gübresi, ahır tarlası, ahıra çekmek, ahıra koymak, Ahıska yurdu, aktarım hızı, Alman reichı, ayaklı sahın, bırakım hızı, cavır hıyarı, çahıp coñmak, çahır tikeni, çapraz sahın, çarp dezgâhı, çerçeve hızı, çökelme hızı, çözünme hızı, çözüşme hızı, dağılım hızı, değişim hızı, dikeyhız, dh, ...

11 harfli

ahır besisi, ahır nadası, ahır sekisi, ahır sineği, ahırlamadık, ahıska barı, alğış hıçın, ayah tahımı, ayak dahımı, baca külahı, bıhır bıhır, borda zırhı, büyüme hızı, can hırsuzu, cingan mıhı, çahır çuhur, çahır pilav, çahıştırmak, darahızımak, Delihıdırlı, denizhıyarı, ...

10 harfli

açısal hız, adamahıllı, ahı çıkmak, ahı gitmek, ahı tutmak, ahım şahım, ahır hergi, ahır olmak, ahırcıbaşı, ahırısında, ahırlanmak, ahırlatmak, Ahırlıkuyu, alıcı hızı, at hırsızı, avhınlamak, bahısınmak, başkahıncı, Büyükhırka, cıhızlamah, çahıldahlı, ...

9 harfli

acı hıyar, ahındırık, ahındıruk, ahınduruk, ahır yeli, Ahırhisar, ahırlamak, akış hızı, alan hızı, algı hızı, Altınahır, anma hızı, aşırı hız, Babahızır, bıhılamak, bodukmıhı, dağnahısı, dar vahıt, dörthırha, eğsi mıhı, eser mıhı, ...

8 harfli

ahı baba, ahılamak, ahır güz, ahıraklı, ahıraltı, ahırbeyi, ahırlama, ahıtmalı, Alahıdır, ashırmak, avhıdmak, ayhınmak, bahılmak, bahınmak, bahıtmak, balhımak, Canhıdır, canhıraş, çahıldah, çahıldak, çahırgöz, ...

7 harfli

ahılgan, ahılkan, ahınmak, Ahırcık, ahırdaş, Ahırköy, ahırlıh, ahırmak, ahırotu, ahırsız, ahırşak, Ahırtaş, ahırvan, ahırven, ahıtmak, avhırak, ayhıntı, bahımcı, bahımlı, bayahın, bayahıt, ...

6 harfli

Ahılar, ahılık, Ahıllı, ahılli, ahırak, ahıret, ahırev, ahırıh, ahırık, ahırlı, ahısga, Ahıska, ahıtma, ayhırı, bahıcı, bahılı, Bam HI, barhıç, barhık, bayahı, bayhır, ...

5 harfli

ahıcı, alhış, arahı, arhış, arhıt, bahır, bahış, bıhım, bıhın, cahın, CHIPS, cıhıl, cıhır, cıhıt, cıhız, çahıl, çahım, çahır, çıhıh, çıhık, çıhın, ...

4 harfli

ahıl, ahım, ahın, ahır, ahıs, ahıt, bıhı, çıhı, dahı, ehıt, fahı, hıcı, hıla, hılt, hıma, hınç, hını, hınk, hınt, hıra, hırç, ...

3 harfli

ahı, hıc, hıç, hıd, hık, hım, hın, hıp, hır, hıs, hış, hıt, HIV, hız, ıhı

2 harfli

Kelime Ara