İçinde HAF geçen kelimeler

İçinde HAF geçen kelimeler 211 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

haf aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. haf anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde HAF geçen kelimeler

25 harfli

yan muhafazakâr kopyalama, yarıortadan hafif ağırlık

24 harfli

Coburger Fuchschafkoyunu, itidalini muhafaza etmek

23 harfli

yükte hafif pahada ağır

22 harfli

Cumhuriyet Muhafızları, hafif meromiyozin, LMM, hafta sekiz, gün dokuz, parmaklar hafif kalkık

21 harfli

Ehrlichia chaffeensis, kâtib-i hafız-ı kütüp, muhafaza altına almak, topuklar hafif kalkık

20 harfli

hafif şiddette anemi

19 harfli

bir tuhaflığı olmak, hafif erkeli muzarî

18 harfli

hafif hapis cezası, hafif sulu reaktör, hafif timpanik ses, haftalık iş süresi

17 harfli

hafızayı yoklamak, hafifletici neden, hafifletici sebep, hafifletme kemeri, Leineschaf koyunu, tuhaflıklar cadın, zıplama hafifliği

16 harfli

hafıza hücreleri, hafif kertenkele, hafta dinlencesi

15 harfli

bir tuhaf olmak, Hafızhüseyinbey, hafifleme fiili, hafifletebilmek, hafifleyebilmek, hafniyum karbür, hafniyum nitrür, muhafaza fiyatı, yediler haftası

14 harfli

haf haf böreği, hafif atlatmak, hafif eylemlik, hafif makineli, hafifleştirmek, hafifletebilme, hafifleyebilme, hafiflik etmek, hafifmeşreplik, hafiften almak, haftalık ücret, hücre hafızası, muhafaza etmek, muhafazakârlık, Mushaf-ı Şerif, polis hafiyesi, Schaffer asidi, tuhaflık etmek

13 harfli

ağ muhafazası, hafız-ı kütüp, hafıza yitimi, hafif güldürü, hafif güverte, hafif komedya, hafifleştirme, hafriyatçılık, kitap haftası, muhafız alayı, tuhafiyecilik

12 harfli

bir tuhaflık, hafazanallah, hafıza kaybı, hafızasızlık, hafif gelmek, hafif mastar, hafif rüzgâr, hafif sanayi, hafif sıklet, hafif tertip, hafife almak, Hafnia alvei, hafta tatili, iki haftalık, ithaf yazısı, tahaffuzhane, uykusu hafif, zehir hafiye

11 harfli

hafıl hafıl, hafızıkütüp, hafif hafif, hafif iplik, hafif taban, hafif tenor, hafif yollu, hafifleşmek, hafifletmek, hafifmeşrep, hafifsenmek, hafta arası, haftalığına, işin tuhafı, ithaf etmek, muhafazakâr, muhafazasız, tohafsınmak, tuhaflaşmak, yarım hafız

10 harfli

hafızlamak, hafi celse, hafif para, hafif uyku, hafiflemek, hafifleşme, hafifletme, hafifleyiş, hafifsemek, hafifsenme, hafifseyiş, hafildemek, hafkırtmak, hafriyatçı, hafta başı, hafta sonu, haftalamak, haftalarca, haftalıkçı, haftalıklı, muhafazalı, ...

9 harfli

başhafiye, bir tuhaf, eli hafif, hafılamak, hafızasız, hafızlama, hafif yağ, hafifirek, hafifleme, hafifseme, hafilemek, hafiyelik, hafkırmak, hafkurmak, haflenmek, hafta içi, ithafname, santrahaf

8 harfli

hafdayım, hafetmek, hafızalı, hafızali, hafızlık, hafif su, hafiflik, hafiften, haflamak, hafniyum, hafriyat, haftalıg, haftalık, haftamal, mahafaza, mıhafaza, muhafaza, sahaflık, santrhaf, tahaffuz, tuhafiye, ...

7 harfli

hafakan, hafenek, hafifçe, hafilli, hafiyon, haftaya, haftaym, melhafe, muhafız, sağ haf, sol haf

6 harfli

haffaş, hafıza, Hafide, hafili, hafiye, Hafize, haflek, Hafnia, hafsar, hafsız, mushaf, sağhaf, solhaf

5 harfli

hafda, hafek, hafız, hafif, hafik, hafit, hafiz, hafta, ithaf, sahaf, tahaf, tuhaf, zihaf

4 harfli

hafi, hafs, haft

3 harfli

haf

Kelime Ara