İçinde HEK geçen kelimeler

İçinde HEK geçen kelimeler 134 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

hek aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. hek anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde HEK geçen kelimeler

25 harfli

heksagonal kristal sistem, vinil siklohekzen dioksit

23 harfli

hekzafluorosilisik asit

22 harfli

dokozahekzaenoyik asit

21 harfli

dokosaheksaenoik asit, heksozmonofosfat yolu, hekzametilen tetramin, hekzilalkol, hekzanol, tri-n-heksilaluminyum, Vinil etilhekzil eter

20 harfli

heksaflorosilik asit, heksametilentetramin, heksobarbital sodyum, mannitol hekzanitrat

19 harfli

çocuk ruh hekimliği, hekzametilen diamin, siklohekseniletilen, veteriner hekimliği

18 harfli

benzen hekzaklorür, heksadekanoik asit, metilsiklohekzanol, metilsiklohekzanon, vinil etil hekzoat

17 harfli

koruyucu hekimlik, vinil siklohekzen

16 harfli

hekzahidrobenzen, sözleşmeli hekim, triheksil fosfit

15 harfli

hektometre kare, trietoksiheksan, veteriner hekim

14 harfli

aile hekimliği, heksahidroksi-, heksanoik asit, hektometre küb, hektometre küp, tanımalı hekat

13 harfli

diş hekimliği, heksamitiozis, hektolitrelik, metilheksamin, ruh hekimliği

12 harfli

heket vermek, Hekzamitiyaz, klorheksidin, Lokman hekim

11 harfli

aile hekimi, başhekimlik, hekât düzen, heksahidro-, hekur hokur, ön hekimlik, perheksilin, sikloheksan, uzman hekim

10 harfli

bromheksin, deheklemek, diheklemek, diş hekimi, hekelenmek, heksaboran, heksadesil, heksaedrit, heksokinaz, heksozamin, hektolitre, hektometre, hekzagonal, hekzokinaz, hekzozamin, kara hekât, ketoheksos, ketoheksoz, mehek yeri, ruh hekimi

9 harfli

düz hekim, hekiketen, hekimbaşı, hektogram, hekzakant

8 harfli

başhekim, hekengaz, heketten, Hekimdağ, hekimevi, Hekimhan, hekimlik, heklemek, heksozan, hekzapod, hekzilen, ön hekim

7 harfli

hekelek, hekerke, hekirge, hekürge

6 harfli

cömhek, hekağı, hekâya, hekâye, hekâyi, hekden, hekeye, hekiki, Hekimô, hekiya, hekket, hekman, hekmet, hekövü, heksa-, heksan, heksoz, hektar, hekuge, heküge, heküke, ...

5 harfli

hekat, hekel, heket, hekim, hekir, hekke, hekto, mehek, zihek

4 harfli

ehek, heka, heke, heki, hekü

3 harfli

hek

Kelime Ara