İçinde HEKS geçen kelimeler

İçinde HEKS geçen kelimeler 31 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde HEKS geçen kelimeler

25 harfli

heksagonal kristal sistem

21 harfli

dokosaheksaenoik asit, heksozmonofosfat yolu, tri-n-heksilaluminyum

20 harfli

heksaflorosilik asit, heksametilentetramin, heksobarbital sodyum

19 harfli

siklohekseniletilen

18 harfli

heksadekanoik asit

16 harfli

triheksil fosfit

15 harfli

trietoksiheksan

14 harfli

heksahidroksi-, heksanoik asit

13 harfli

heksamitiozis, metilheksamin

12 harfli

klorheksidin

11 harfli

heksahidro-, perheksilin, sikloheksan

10 harfli

bromheksin, heksaboran, heksadesil, heksaedrit, heksokinaz, heksozamin, ketoheksos, ketoheksoz

8 harfli

heksozan

6 harfli

heksa-, heksan, heksoz

Kelime Ara